Cyflog

£0 - £120000

Categori
Math o Gytundeb
Ardal
37 swydd
Athro/ Athrawes – Ysgol Gyfun Aberaeron

Aberaeron

24,906 - 40,490

19.5 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 27/11/2019
Athro/Athrawes – Ysgol Gynradd Llanfihangel-Y-Creuddyn

Aberystwyth

24,906 - 40,490

19.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 20/11/2019
Cynorthwy-ydd Clerigol Dechrau’r Deg

Aberteifi

18,065 - 18,065

12 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 20/11/2019
Uwch Ymarferydd Gwaith Cymdeithasol

Penmorfa, Aberaeron

34,788 - 36,876

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 28/11/2019
Athro / Athrawes – Yr Ysgol Gymraeg

Yr Ysgol Gymraeg, Aberystwyth

24,906 - 40,490

32.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 15/11/2019
Goruchwylydd Clwb Brecwast – Ysgol Gynradd Llwyn yr Eos

Llwyn yr Eos Primary School, Aberystwyth

17,364 - 17,711

5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 14/11/2019
Rheolwr Corfforaethol – Porth Cynnal – Diogelu

Canolfan Rheidol, Aberystwyth

49,362 - 51,246

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 17/11/2019

Mewnol yn unig

Athro / Athrawes Wyddoniaeth – Ysgol Bro Pedr

Llanbedr Pont Steffan

24,906 - 40,490

16.3 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 14/11/2019
Cogydd Gyda Gofal – Ysgol Gynradd Llwyn yr Eos

Llwyn yr Eos Primary School, Aberystwyth

19,554 - 20,751

30 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 14/11/2019
Cogydd Gyda Gofal – Ysgol Gynradd Padarn Sant

Aberystwyth

19,554 - 20,751

30 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 14/11/2019
Rheolwr Corfforaethol – Cefnogaeth Estynedig

Canolfan Rheidol, Aberystwyth

49,362 - 51,246

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 17/11/2019

Mewnol yn unig

Ymgynghorydd Hyfforddiant – Mecaneg Moduron

Aberystwyth

24,313 - 26,317

22.2 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 21/11/2019
Cynorthwy-ydd gofal Nos – Min Y Mor

Aberaeron

18,426 - 18,426

36.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 17/11/2019
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1 – Ysgol Gynrad Cei Newydd

Aberaeron

17,364 - 17,711

15 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 13/11/2019
Dirprwy Bennaeth – Ysgol Gynradd Gymunedol Plascrug

Ysgol Gynradd Plascrug, Aberystwyth

47,707 - 52,643

32.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 17/11/2019
Glanhawr / Goruchwyliwr – Ysgol Gynradd Llwyn yr Eos

Llwyn yr Eos Primary School, Aberystwyth

18,426 - 18,426

11.5 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 21/11/2019
Glanhawr / wraig

Canolfan Rheidol, Aberystwyth

17,364 - 17,711

12.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 17/11/2019
Gweithiwr Cymdeithasol

Penmorfa, Aberaeron

27,905 - 32,878

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 21/11/2019
Gweithiwr Cymorth Dwys i Deuluoedd

Penmorfa, Aberaeron

21,589 - 23,369

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 21/11/2019
Rheolwr Corfforaethol – Canolfannau Llesiant – Y Porth

Canolfan Rheidol, Aberystwyth

49,362 - 51,246

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 17/11/2019

Mewnol yn unig

Rheolwr Corfforaethol – Porth Ceredigion – Arweinyddiaeth Broffesiynol

Aberystwyth

49,362 - 51,246

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 17/11/2019

Mewnol yn unig

Rheolwr Corfforaethol – Porth Ceredigion – Cymorth Gweithredol ac wedi’i Dargedu

Aberystwyth

49,362 - 51,246

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 17/11/2019

Mewnol yn unig

Rheolwr Corfforaethol – Porth Cymorth Cynnar – Gwasanaeth Cymorth Cynnar

Aberystwyth

49,362 - 51,246

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 17/11/2019

Mewnol yn unig

Technegydd Peirianyddol

Penmorfa, Aberaeron

19,554 - 20,751

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 14/11/2019
Prosesydd Trethi Lleol

Canolfan Rheidol, Aberystwyth

21,589 - 23,369

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 13/11/2019
Technegydd Peirianyddol

Penmorfa, Aberaeron

18,795 - 19,171

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 14/11/2019
Athro/Athrawes – Ysgol Gynradd Llanarth

Aberaeron

23,720 - 39,406

13 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 12/11/2019
Cynorthwy-ydd Arlwyo

Aberystwyth

17,364 - 17,711

25 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 14/11/2019
Rheolwr Corfforaethol – CLIC

Canolfan Rheidol, Aberystwyth

49,362 - 51,246

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 17/11/2019

Mewnol yn unig

Rheolwr Corfforaethol – Porth Cymorth Cynnar – Gwasanaeth Cymorth ac Ymyrraeth

Canolfan Rheidol, Aberystwyth

49,362 - 51,246

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 17/11/2019

Mewnol yn unig

Therapydd Iaith a Lleferydd

Lleoliadau amrywiol o fewn a thu allan i Ceredigion

37,570 - 43,772

18.8 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 12/11/2019
Gweithiwr Cymdeithasol

Penmorfa, Aberaeron

27,905 - 32,878

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 15/11/2019
Tiwtor Dysgu Cymunedol

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

24,313 - 26,317

Achlysurol

Dyddiad Cau: 14/11/2019
Cyfrifydd Gwasanaeth

Canolfan Rheidol, Aberystwyth

41,675 - 47,474

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 14/11/2019
Athro/Athrawes – Ysgol Gyfun Aberaeron

Aberaeron

23,720 - 39,406

32.5 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 25/11/2019
Glanhawr / wraig – Ysgol Gynradd Llanfihangel-y-Creuddyn

Aberystwyth

17,364 - 17,711

7.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 01/12/2019
Cynorthwyydd Arlwyo Wrth Gefn

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

17,364 - 17,711

Achlysurol

Dyddiad Cau: