Teaching Assistant Level 1- New Quay Primary School

Closing date: 13/11/2019

Reference: REQ101949

15 hours / Temporary

17,364 - 17,711*

Aberaeron

*All salary values are pro-rata.

About the role

Below is information about the above role where the ability to communicate through the medium of Welsh is essential.

Part- time Teaching Assistant Level 1 (0.5- maternity cover)

Nifer disgyblion ar y gofrestr:  74  (Oedrannau 4-11)

Dymuna Llywodraethwyr Ysgol Gynradd Cei Newydd benodi Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel Un Rhan-amser (0.5) dros gyfnod mamolaeth i gefnogi disgybl yn nosbarth Cyfnod Allweddol 2. Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig a hyblyg fydd yn llwyr ymrwymedig i bob agwedd o fywyd yr ysgol. Yn ddelfrydol, mi fyddwch a phrofiad diweddar o weithio mewn ysgol gynradd.

Mae Diogelu ac Amddiffyn Plant yn flaenoriaethau allweddol i ni.  Ein nod yw cefnogi plant a phobl ifanc bregus er mwyn sicrhau eu bod mor ddiogel a phosibl.  Rydym ni a’n sefydliadau addysgiadol yn cydnabod bod plant a phobl ifanc a’r hawl i gael eu hamddiffyn a byddwn yn cymryd camau i ddiogelu’u lles. Disgwylir i bob aelod staff a gwirfoddolwr rannu’r ymrwymiad hwn a byddwn yn gofyn am Wiriad Manylach y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS), sef y CRB gynt.

Os am ragor o wybodaeth neu am drefnu ymweliad a’r ysgol, mae croeso i chi gysylltu a’r Pennaeth, Mrs Caryl Evans ar 01545 560363.

e-bost: prif@ceinewydd.ceredigion.sch.uk

Cyfweliadau: 19eg o Dachwedd 2019.

What we offer

Work-life balance

Lifestyle savings scheme

Generous employer pension scheme

Cycle to work scheme

Learning and development

Where you'll work

Aberaeron
Aberaeron is a picture perfect harbour town and is one of Ceredigion's best loved holiday destinations with fashionable places to stay and eat.
Read more