Teacher – Yr Ysgol Gymraeg

Closing date: 15/11/2019

Reference: REQ101963

32.5 hours / Permanent

24,906 - 40,490*

Yr Ysgol Gymraeg, Aberystwyth

*All salary values are pro-rata.

About the role

Below is information about the above role where the ability to communicate through the medium of Welsh is essential.

Swydd Llawn amser, Parhaol

Nifer y disgyblion: 404
 
Mae Llywodraethwyr Ysgol Gymraeg Aberystwyth yn awyddus i benodi athro / athrawes ymroddedig a brwdfrydig sydd yn barod i fod yn rhan o dim egniol a gweithgar i ymgymryd a dyletswyddau addysgu yng Nghyfnod Allweddol 2.
 
Mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg a’r Saesneg yn hanfodol i’r swydd yma.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch a’r Pennaeth Mr Clive Williams ar 01970 617613 neu ebost prif@ysgolgymraeg.ceredigion.sch.uk

Mae Diogelu ac Amddiffyn Plant yn flaenoriaethau allweddol i ni.  Ein nod yw cefnogi plant a phobl ifanc bregus er mwyn sicrhau eu bod mor ddiogel a phosibl.  Rydym ni a’n sefydliadau addysgiadol yn cydnabod bod plant a phobl ifanc a’r hawl i gael eu hamddiffyn a byddwn yn cymryd camau i ddiogelu’u lles. Disgwylir i bob aelod staff a gwirfoddolwr rannu’r ymrwymiad hwn a byddwn yn gofyn am Wiriad Manylach y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS), sef y CRB gynt.

What we offer

Work-life balance

Lifestyle savings scheme

Generous employer pension scheme

Cycle to work scheme

Learning and development

Where you'll work

Yr Ysgol Gymraeg
Ysgol Gymraeg Aberystwyth was the first designated welsh medium school in Wales which was established in 1939 by Syr Ifan ab Owen Edwards. There were only seven pupils in the school during the early years but by now the school has grown to over 400 p...
Read more
Aberystwyth
Aberystwyth is a lively university town, seaside resort complete with promenade and pier, and the setting of atmospheric TV drama Hinterland.
Read more