Teacher – Llanfihangel-Y-Creuddyn Primary School

Closing date: 20/11/2019

Reference: REQ101965

19.5 hours / Permanent

24,906 - 40,490*

Aberystwyth

*All salary values are pro-rata.

About the role

Below is information about the above role where the ability to communicate throughthe medium of Welsh is essential.


Gwahoddir ceisiadau oddi wrth athrawon dosbarth brwdfrydig ac ymroddgar am swyddddysgu gyffrous o fewnein hysgol hapus a phrysur. Mi fydd y gallu i weithio’n effeithiol felrhan o dim egniol yn hanfodol a’r parodrwydd i ddysgu ac arwain meysyddcwricwlaidd penodol gan fod yn ymwybodol o ofynion y Cwricwlwm i Gymru ynogystal a chyfrannu i weithgareddau all-gyrsiol o fewn yr ysgol. Disgwylir i’r ymgeisyddllwyddiannus gyfrannu’n effeithiol at gynnal safonau uchel yr ysgol.  Dylai’ch datganiad personol fod ynddwyieithog ac yn nodi eich cryfderau gan ddatgan beth gallwch gyfrannu at yrysgol. 

Croeso i unrhyw ymgeisyddgysylltu a’r Pennaeth, Mrs Mair Gwynne Carruthers am ragor o wybodaeth ar 01974261347 neu ebost prif@llanfihangel-y-creuddyn.ceredigion.sch.uk


MaeDiogelu ac Amddiffyn Plant yn flaenoriaethau allweddol i ni.  Ein nod yw cefnogi plant a phobl ifanc breguser mwyn sicrhau eu bod mor ddiogel a phosibl. Rydym ni a’n sefydliadau addysgiadol yn cydnabod bod plant a phobl ifanca’r hawl i gael eu hamddiffyn a byddwn yn cymryd camau i ddiogelu’u lles.Disgwylir i bob aelod staff a gwirfoddolwr rannu’r ymrwymiad hwn a byddwn yngofyn am Wiriad Manylach y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS), sef y CRB gynt.

What we offer

Work-life balance

Lifestyle savings scheme

Generous employer pension scheme

Cycle to work scheme

Learning and development

Where you'll work

Aberystwyth
Aberystwyth is a lively university town, seaside resort complete with promenade and pier, and the setting of atmospheric TV drama Hinterland.
Read more