Coronafeirws: Ewch i'n tudalen Cwestiynau Cyffredin Coronafeirws am y wybodaeth diweddaraf.

Recriwtio Darparwyr Gofal

Cymrwch gip ar yr ystod o gyfleoedd dros dro a pharhaol ar gael gyda darparwyr gofal lleol.

Recriwtio Darparwyr Gofal

Mae eich cymuned angen eich help chi nawr yn fwy nag erioed!

O weithio o fewn cartref gofal i weithio yn y gymuned, mae ystod o gyfleoedd gwerth chweil, dros dro a pharhaol, ar gael gyda darparwyr gofal lleol.

Cadog Homecare Ltd

 • Cynorthwywyr Gofal Iechyd
Cyflwyno cais:
Gall ymgeiswyr wneud cais trwy trwy dudalen Facebook Cadog homecare Ltd, Indeed neu trwy e-bostio cv n.davies@cadoghomecare.co.uk.


Care in Hand

 • Cynorthwywyr Gofal Iechyd

  South Ceredigion

Cyflwyno cais:
Gall ymgeiswyr wneud cais trwy Indeed, gwefan Care in Hand neu drwy e-bostio jobs@careinhand.co.uk.


Care Wales

 • Staff Cymunedol

  Aberteifi

Cyflwyno cais:
E-bostiwch saronnoble1@yahoo.co.uk.


Cerecare Nursing & Domiciliary Services Ltd

 • Gweithwyr Gofal Cymunedol

  Aberteifi, Llanbedr Pont Steffan a Llanybydder

Cyflwyno cais:

Cysylltwch â Marianne Deacon, Cyfarwyddwr, Cerecare Nursing & Domiciliary Services Ltd, 26, Bridge Street, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7AA
01570 423342
marianne.deacon@outlook.com


Croeso Care

 • Gofalwyr Cymunedol

  Llandysul, Aberporth ac Aberteifi

 • Gofalwyr Dydd

  Ceredigion

 • Gofalwyr Nos

  Ceredigion

Cyflwyno cais:

Cysylltwch â Dawn Parkin
07791 865 377 / 01239 712 802


Family Housing Association

 • Cynorthwywyr Gofal a Chefnogaeth Cartref

  Aberteifi, sero oriau

Cyflwyno cais:

Gwnewch gais trwy lenwi ffurflen fer ar fha-wales.com. Cysylltir ag ymgeiswyr addas dros y ffôn, a byddant yn cael cyfweliad ffôn cyn gynted â phosibl.


Llwyndyrys

 • Gofalwr (Staff Banc)

  Aberteifi

 • Cogydd (Staff Banc)

  Aberteifi

 • Glanhawr (Staff Banc)

  Aberteifi

Cyflwyno cais:

Cysylltwch â Suzy Elms
Cartref Preswyl Llwyndyrys, Llechryd, Aberteifi, SA43 2QP
01239 682263


Mirus

 • Arwyr Cymunedol

  Aberystwyth

Cyflwyno cais:

Cysylltwch â HRCardiff@mirus-wales.org.uk


Pennal View

 • Cynorthwywyr Gofal Nos

  Aberystwyth, 1 neu 2 noson yr wythnos

Cyflwyno cais:

Cysylltwch â Dylan Williams
01974 251279


Plas Cwmcynfelin Ltd

 • Cynorthwywyr Gofal Nyrsio (Nos)

  Aberystwyth

 • Cynorthwywyr Gofal Nyrsio (Dydd)

  Aberystwyth

 • Nyrsys Cofrestredig

  Aberystwyth

 • Staff Banc

  Aberystwyth

Cyflwyno cais:

Cysylltwch â Sarah Price (Unigolyn Cyfrifol) dros y ffôn yn ystod oriau swyddfa (Llun-Gwener 9yb i 5yp) ar 01970 62378


Plas Lluest

 • Livability Gweithwyr Cymorth Galluogi BANK

  Aberystwyth, £ 9.25 yr awr + £ 40 am gysgu i mewn

Cyflwyno cais:

Cysylltwch â Sally Burke
Sburke@livability.org.uk