Teacher (Mathematics) – Ysgol Bro Teifi

Closing date: 29/01/2020

Reference: REQ102063

32.5 hours / Permanent

24,906 - 40,490 *

Llandysul

*All salary values are pro-rata.

About the role

Below is information about the above role where the ability to communicate through the medium of Welsh is essential.

Dyddiad Dechrau: 1af o Fedi 2020

Mae Corff Llywodraethol Ysgol Bro Teifi yn awyddus i benodi Athro/ Athrawes ymroddedig i addysgu yn y Gyfadran Fathemateg. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno a thim brwdfrydig o staff sy’n ymroi’n llwyr i sicrhau llwyddiant pob disgybl ar draws yr ystod oed. Mewn arolwg Estyn llwyddiannus iawn yn ddiweddar nodwyd fod yna berthynas gynhaliol rhwng athrawon a disgyblion sy’n sicrhau lefelau uchel o gymhelliant ac ymddygiad arbennig disgyblion ar draws yr ysgol.  Mae’r swydd newydd hon mewn ymateb i’r cynnydd yn niferoedd y disgyblion ers i’r ysgol agor o’r newydd ym Medi 2016.

Mae’r gallu i weithio trwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Os am drafodaeth anffurfiol ynglyn a’r swydd hon, cysylltwch a Phennaeth Ysgol Bro Teifi, Mr Robert Jenkins ar 01559 362503 neu drwy e-bost at Robert.Jenkins@broteifi.ceredigion.sch.uk

Safeguarding and Child Protection are key priorities for us. We aim to support vulnerable children and young people to ensure they are as safe as they can possibly be. We and our educational establishments acknowledge that children and young people have a right to protection and will take action to safeguard their welfare. Each member of staff and volunteer is expected to share this commitment, and we will require an Enhanced Check by the Disclosure and Barring Service (DBS), formerly CRB.

Job Description

What we offer

Work-life balance

Lifestyle savings scheme

Generous employer pension scheme

Cycle to work scheme

Learning and development

Where you'll work

Llandysul
Historically, Llandysul was the hub of the Welsh woollen industry where thousands of people were employed in the water driven mills during the industrial revolution.
Read more