Teaching Assistant Level 2 – New Quay Primary School

Closing date: 19/02/2020

Reference: REQ102103

32.5 hours / Permanent

18,426 *

Aberaeron

*All salary values are pro-rata.

About the role

Below is an advert for the post of a Teaching Assistant Level 2 where the ability to converse through the medium of Welsh and English is desirable.  

Dymuna Llywodraethwyr Ysgol Gynradd Cei Newydd benodi Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 2  i gynorthwyo yn nosbarth y Cyfnod Sylfaen. Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig a hyblyg fydd yn llwyr ymrwymedig i bob agwedd o fywyd yr ysgol. Yn ddelfrydol, mi fyddwch a phrofiad diweddar o weithio mewn ysgol gynradd.

Mae’r gallu i gyfathrebu trwy’r Gymraeg a’r Saesneg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.

 

Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg er mwyn cael ei benodi/phenodi i’r swydd hon.

Os am ragor o wybodaeth neu am drefnu ymweliad a’r ysgol, mae croeso i chi gysylltu a’r Pennaeth, Mrs Caryl Evans ar 01545 560363.

Mae Diogelu ac Amddiffyn Plant yn flaenoriaethau allweddol i ni.  Ein nod yw cefnogi plant a phobl ifanc bregus er mwyn sicrhau eu bod mor ddiogel a phosibl.  Rydym ni a’n sefydliadau addysgiadol yn cydnabod bod plant a phobl ifanc a’r hawl i gael eu hamddiffyn a byddwn yn cymryd camau i ddiogelu’u lles. Disgwylir i bob aelod staff a gwirfoddolwr rannu’r ymrwymiad hwn a byddwn yn gofyn am Wiriad Manylach y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS), sef y CRB gynt.

What we offer

Work-life balance

Lifestyle savings scheme

Generous employer pension scheme

Cycle to work scheme

Learning and development

Where you'll work

Aberaeron
Aberaeron is a picture perfect harbour town and is one of Ceredigion's best loved holiday destinations with fashionable places to stay and eat.
Read more