Teacher – Plascrug Primary School

Closing date: 23/02/2020

Reference: REQ102111

32.5 hours / Fixed-Term

24,906 - 40,490 *

Plascrug Primary School, Aberystwyth

*All salary values are pro-rata.

About the role

Below is information about the above role where the ability to communicate through the medium of Welsh is essential.

Rydym yn edrych am ddau athro ragorol i addysgu o fewn adran feithrin yr ysgol.   I ddechrau 20fed Ebrill 2020 llawn amser am dymor yr Haf 2020.

Gwahoddir ceisiadau oddi wrth athrawon blaengar a brwdfrydig sydd a dealltwriaeth a phrofiad addas o addysgu disgyblion yn y Cyfnod Sylfaen. Yn ogystal, mae’r parodrwydd i gyfrannu tuag at weithgareddau allgyrsiol yn ddymunol. 

Yn Ysgol Plascrug cewch gyfle i weithio gyda phlant ymroddgar, cymuned gefnogol a chriw o staff cydwybodol sydd yn rhoi blaenoriaeth clir ar les disgyblion a chynnal safonau uchel.

Am ragor o wybodaeth neu sgwrs anffurfiol, cysylltwch a’r Pennaeth Mr Berian Lewis ar 01970 612286.

Mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg a’r Saesneg yn hanfodol i’r swydd hon.

The successful applicant will need to register with the Education Workforce Council in order to be appointed to this post.

Safeguarding and Child Protection are key priorities for us. We aim to support vulnerable children and young people to ensure they are as safe as they can possibly be.   We and our educational establishments acknowledge that children and young people have a right to protection and will take action to safeguard their welfare. Each member of staff and volunteer is expected to share this commitment, and we will require an Enhanced Check by the Disclosure and Barring Service (DBS), formerly CRB.

What we offer

Work-life balance

Lifestyle savings scheme

Generous employer pension scheme

Cycle to work scheme

Learning and development

Where you'll work

Plascrug Primary School
Plascrug Community Primary School is an LEA maintained School situated in the beautiful, coastal town of Aberystwyth, Ceredigion. The majority of the children who attend the school are from the town itself, however, during recent years, due to the ex...
Read more
Aberystwyth
Aberystwyth is a lively university town, seaside resort complete with promenade and pier, and the setting of atmospheric TV drama Hinterland.
Read more