Teacher (Science) – Penweddig Comprehensive School

Closing date: 25/02/2020

Reference: REQ102129

32.5 hours / Permanent

24,906 - 40,490 *

Ysgol Gyfun Penweddig, Aberystwyth

*All salary values are pro-rata.

About the role

Below is information about the above role where the ability to communicate through the medium of Welsh is essential.

Dymunwn benodi erbyn 1 Medi 2020, Athro/Athrawes brwdfrydig a chymwys i addysgu yn y Gyfadran Wyddoniaeth.  

Bydd cyfle i’r ymgeisydd llwyddiannus gyfrannu at wersi TGAU Gwyddoniaeth.  Gall fod cyfle hefyd i ymgeisydd addas addysgu ei pwnc arbenigol at Safon Uwch.  

Mae’r swydd hon yn addas i Athrawon sydd newydd gymhwyso neu sydd yn y broses o gymhwyso yn ystod y flwyddyn.  

Disgwylir ymrwymiad llawn i gefnogi a hyrwyddo addysg Gymraeg yn holl fywyd yr ysgol.

Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg er mwyn cael ei benodi/phenodi i’r swydd hon.

Mae Diogelu ac Amddiffyn Plant yn flaenoriaethau allweddol i ni.  Ein nod yw cefnogi plant a phobl ifanc bregus er mwyn sicrhau eu bod mor ddiogel a phosibl.  Rydym ni a’n sefydliadau addysgiadol yn cydnabod bod plant a phobl ifanc a’r hawl i gael eu hamddiffyn a byddwn yn cymryd camau i ddiogelu’u lles. Disgwylir i bob aelod staff a gwirfoddolwr rannu’r ymrwymiad hwn a byddwn yn gofyn am Wiriad Manylach y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS), sef y CRB gynt.

Job Description and Person Specification

What we offer

Work-life balance

Lifestyle savings scheme

Generous employer pension scheme

Cycle to work scheme

Learning and development

Where you'll work

Ysgol Gyfun Penweddig
Penweddig was established in 1973 and is a Welsh community whose core values are based on mutual respect, honesty and concern for others.  The focus is on achieving each pupil’s potential and every effort is made to attain the highest standards of...
Read more
Aberystwyth
Aberystwyth is a lively university town, seaside resort complete with promenade and pier, and the setting of atmospheric TV drama Hinterland.
Read more