Important: Coronavirus

We are committed to ensuring the safety of our communities and employees. In light of current circumstances, we have decided to suspend all shortlisting and interviewing activity. As a result of this decision, the application closing date for most of our jobs has been extended until 30 April 2020. There may be key jobs which are excluded from this arrangement to help support our ongoing response.

Please visit our Coronavirus FAQ page for more information.

Teaching Assistant Level 2 – Penparc Primary School

Closing date: 30/04/2020

Reference: REQ102174

32.5 hours / Fixed-Term

18,426 *

Cardigan

*All salary values are pro-rata.

About the role

Below is information about the above role where the ability to communicate through the medium of Welsh is essential.

Rydym am benodi Cynorthwy-ydd Dosbarth Lefel 2 i’n cynorthwyo ni i gefnogi a chyflwyno dysgu ar gytundeb llawn amser yn ystod Tymor yr Haf yn Ysgol Gymunedol Penparc.

Lleolir Ysgol Gymunedol Penparc ger tref Aberteifi, Ceredigion. Mae 102 o ddisgyblion ar gofrestr yr ysgol. Mae’r ysgol yn sefydliad hapus, a chyfeillgar gyda’r disgyblion yn  ganolog i holl weithgareddau’r ysgol. Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig, egniol i ymuno a thim llwyddiannus er mwyn sicrhau y cyfleoedd gorau ar gyfer disgyblion yr ardal. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio yn y Cyfnod Sylfaen.

Fe fydd gofyn i chi:   

  • oruchwylio a darparu cefnogaeth neulltiol i ddisgyblion, gan gynnwys y rheiny ag anghenion arbennig, gan sicrhau eu bod yn ddiogel a bod ganddynt fynediad at weithgareddau dysgu;
  • sefydlu perthynas adeiladol gyda’r disgyblion, gan ryngweithio yn unol a’u hanghenion unigol;
  • herio a symbylu disgyblion, hyrwyddo ac atgyfnerthuhunan-werth;
  • annog disgyblion i ryngweithio ag eraill ac i gymryd rhan mewn gweithgareddau o dan yr athro neu’r athrawes;
  • cynorthwyo gyda’r gwaith o gynllunio a chyflwyno gweithgareddau dysgu penodol;

Rydym am benodi unigolyn sydd a: 

  • sgiliau rhifedd/llythrennedd da yn y Gymraeg a’r Saesneg;
  • sgiliau cyfathrebu gwych ac yn meddu ar y gallu i adeiladu  perthnasau dros ystod oedran a gallu;
  • dealltwriaeth gyffredinol o’r cwricwlwm cenedlaethol / cyfnod Sylfaen a rhaglenni / strategaethau dysgu sylfaenol eraill;
  • gweithio’n adeiladol a hyblyg yn rhan o dim, deal cyfrifoldebau a swyddogaethau’r ystafell ddosbarth a’ch safle bersonol o fewn y swyddogaethau hynny;
  • CGC2 i Gynorthwyyr Dosbarth, cymwysterau neu phrofiad gyffelyb.

Fe fydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn mwynhau gweithio mewn amgylchedd prysur, drwy ddefnyddio’u menter, gydag rhagolwg bositif a gwir ddiddordeb yn cefnogi anghenion dysgu’r disgyblion.

I gydnabod eich sgiliau a’ch ymrwymiad, fe fyddwn yn cynnig amrediad o fuddion gweithwyr gan gynnwys cynllun pensiwn cyflogwr hael. Gallwch ddysgu mwy am ein buddion gweithwyr yma. Rydym wedi ymrwymo i ddatblygu ein pobl a byddwn yn darparu cefnogaeth i’ch galluogi i gymryd perchnogaeth o feysydd cyfrifoldeb allweddol y rol hon yn gyflym ac yn hyderus.

The successful applicant will need to register with the Education Workforce Council in order to be appointed to this post.

Note:  We reserve the right to amend the application closing date. 

Safeguarding and child protection are key priorities for us. We aim to support vulnerable children and young people to ensure they are as safe as they can possibly be. We and our educational establishments acknowledge that children and young people have a right to protection and will take action to safeguard their welfare. Each member of staff and volunteer is expected to share this commitment, and we will require an Enhanced Check by the Disclosure and Barring Service (DBS), formerly CRB.

What we offer

Work-life balance

Lifestyle savings scheme

Generous employer pension scheme

Cycle to work scheme

Learning and development

Where you'll work

Cardigan
Cardigan is the historic gateway into Ceredigion from the south west.
Read more