Important: Coronavirus

Please visit our Coronavirus FAQ page for the latest information.

Teaching Assistant Level 2 – Cenarth Primary School

Closing date: 14/06/2020

Reference: REQ102245

32.5 hours / Fixed-Term

18,426 *

Cardigan

*All salary values are pro-rata.

About the role

The following is an advert for the post of a full time Teaching Assistant Level 2 where the ability to converse through the medium of Welsh and English is desirable.

Dymuna Llywodraethwyr Ysgol Gynradd Cenarth benodi Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 2 i gynorthwyo trwy`r ysgol. Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig a hyblyg fydd yn llwyr ymrwymedig i bob agwedd o fywyd yr ysgol ond yn bennaf yn y CS. Yn ddelfrydol, mi fyddwch a phrofiad diweddar o weithio mewn ysgol gynradd.

Mae’r gallu i gyfathrebu trwy’r Gymraeg a’r Saesneg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.

Os am ragor o wybodaeth neu am drefnu ymweliad â’r ysgol, mae croeso i chi gysylltu â’r Pennaeth, Miss Meinir Lewis prif@cenarth.ceredigion.sch.uk.

Mae’r ysgol wedi ymrwymo i ddiogelu a hybu lles plant a phobl ifanc. Disgwylir i bob aelod staff a gwirfoddolwr rannu’r ymrwymiad hwn ac fe fydd yr ysgol yn gofyn am gofnod manylach y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, SCT gynt (Enhanced DBS formerly CRB).

The successful applicant will need to register with the Education Workforce Council in order to be appointed to this post.

Note: We reserve the right to extend the application closing date.

Safeguarding and child protection are key priorities for us. We aim to support vulnerable children and young people to ensure they are as safe as they can possibly be. We and our educational establishments acknowledge that children and young people have a right to protection and will take action to safeguard their welfare. Each member of staff and volunteer is expected to share this commitment, and we will require an Enhanced Check by the Disclosure and Barring Service (DBS), formerly CRB.

What we offer

Work-life balance

Lifestyle savings scheme

Generous employer pension scheme

Cycle to work scheme

Learning and development

Where you'll work

Cardigan
Cardigan is the historic gateway into Ceredigion from the south west.
Read more