Coronavirus: Please visit our Coronavirus FAQ page for the latest information.

Teaching Assistant Level 4 – Comins Coch Primary School

Closing date: 09/07/2020

Reference: REQ102306

16.3 hours / Temporary

24,313 - 26,317 *

Aberystwyth

*All salary values are pro-rata.

About the role

The following is an advert for the temporary post of a part time (0.5) HLTA (Teaching Assistant Level 4) covering maternity leave, where the ability to converse through the medium of Welsh and English is essential.

Gwahoddir ceisiadau oddi wrth unigolion brwdfrydig ac ymroddgar i ymgymryd â swydd CALU rhan amser yng Nghyfnod Allweddol 2. Fe fydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn rhyddhau athrawon, o dan gyfarwyddyd, ar gyfer cyfnodau CPA.

Mae’r gallu i gyfathrebu drwy’r Gymraeg a’r Saesneg yn hanfodol. Dylai ymgeiswyr feddu ar Lefel 4 CGC neu gymwysterau cyfatebol.

Am ragor o wybodaeth mae croeso i chi gysylltu â’r Pennaeth, Mike Carruthers drwy ebost m.carruthers4@cominscoch.ceredigion.sch.uk

Mae’r ysgol wedi ymrwymo i ddiogelu a hybu lles plant a phobl ifanc. Disgwylir i bob aelod o staff a gwirfoddolwr rannu’r ymrwymiad hwn ac fe fydd yr ysgol yn gofyn am gofnod manylach y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, SCT gynt (Enhanced DBS formerly CRB).

Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg er mwyn cael ei benodi/phenodi i’r swydd hon.

Note:  We reserve the right to extend the application closing date.

Safeguarding and child protection are key priorities for us. We aim to support vulnerable children and young people to ensure they are as safe as they can possibly be. We and our educational establishments acknowledge that children and young people have a right to protection and will take action to safeguard their welfare. Each member of staff and volunteer is expected to share this commitment, and we will require an Enhanced Check by the Disclosure and Barring Service (DBS), formerly CRB.

What we offer

Work-life balance

Lifestyle savings scheme

Generous employer pension scheme

Cycle to work scheme

Learning and development

Where you'll work

Aberystwyth
Aberystwyth is a lively university town, seaside resort complete with promenade and pier, and the setting of atmospheric TV drama Hinterland.
Read more