Coronavirus: Please visit our Coronavirus FAQ page for the latest information.

Teaching Assistant Level 1 – Llechryd Primary School

Closing date: 13/07/2020

Reference: REQ102314

10 hours / Temporary

17,364 - 17,711 *

Cardigan

*All salary values are pro-rata.

About the role

The following is an advert for a Teaching Assistant Level 1 (10 hours per week) where the ability to communicate through the medium of Welsh and English is essential.

Dymuna Llywodraethwyr Ysgol Llechryd benodi Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel Un i gynorthwyo yn yr adran Addysg Arbennig. Mi fydd y gallu i weithio’n effeithiol fel rhan o dîm yn hanfodol a’r parodrwydd i gyfrannu i weithgareddau allgyrsiol yn fanteisiol.

Croeso i unrhyw ymgeisydd gysylltu a’r Pennaeth, Miss Meinir Lewis am fwy o wybodaeth ar M.Lewis9@llechryd.ceredigion.sch.uk.

Mae’r ysgol wedi ymrwymo i ddiogelu a hybu lles plant a phobl ifanc. Disgwylir i bob aelod staff a gwirfoddolwr rannu’r ymrwymiad hwn ac fe fydd yr ysgol yn gofyn am gofnod manylach y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, SCT gynt (Enhanced DBS formerly CRB).

Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg er mwyn cael ei benodi/phenodi i’r swydd hon.

Note:  We reserve the right to extend the application closing date.

Safeguarding and child protection are key priorities for us. We aim to support vulnerable children and young people to ensure they are as safe as they can possibly be. We and our educational establishments acknowledge that children and young people have a right to protection and will take action to safeguard their welfare. Each member of staff and volunteer is expected to share this commitment, and we will require an Enhanced Check by the Disclosure and Barring Service (DBS), formerly CRB.

 

What we offer

Work-life balance

Lifestyle savings scheme

Generous employer pension scheme

Cycle to work scheme

Learning and development

Where you'll work

Cardigan
Cardigan is the historic gateway into Ceredigion from the south west.
Read more