Coronavirus: Please visit our Coronavirus FAQ page for the latest information.

Maintenance: The job applications system will be down for routine maintenance Friday, 7th of August 2020. We anticipate the system to be back around 2pm

Head of Faculty (Welsh) – Ysgol Uwchradd Aberteifi

Closing date: 30/09/2020

Reference: REQ102344

32.5 hours / Permanent

45,319 - 50,026 *

Cardigan

*All salary values are pro-rata.

About the role

The following is an advert for a full time, permanent Head of Faculty (Welsh) where the ability to converse through the medium of Welsh and English is essential.

Rydym yn ceisio penodi unigolyn uchel ei gymhelliant, egnïol, cadarnhaol a threfnus i ddarparu arweinyddiaeth broffesiynol ac ymrwymedig ar gyfer ein Cyfadran Cymraeg o Ionawr 2021.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn angerddol am addysgu a dysgu a bydd yn gallu dangos sgiliau arwain a rheoli profedig a bydd yn rhannu ein cred y gall pob disgybl gyflawni a llwyddo yn y pwnc allweddol hwn.

Mae hwn yn gyfle gwych i weithiwr proffesiynol uchelgeisiol geisio ehangu ei brofiad/phrofiad o arwain ar lefel uwch, a bod yn rhan o gynllunio strategol er mwyn sicrhau rhagoriaeth yn y maes allweddol hwn.

Gall Ysgol Uwchradd Aberteifi gynnig i chi:

  • Ysgol bwrpasol gydag ethos disgybledig a gofalgar
  • Amgylchedd gwaith cefnogol a phroffesiynol
  • Adran ag adnoddau da sydd ag ystafelloedd penodedig a byrddau gwyn rhyngweithiol ym mhob ystafell ddosbarth
  • DPP ac ymsefydlu o ansawdd uchel

Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg er mwyn cael ei benodi/phenodi i’r swydd hon.

Candidate Pack

Person Specification

Note:  We reserve the right to extend the application closing date.

Safeguarding and child protection are key priorities for us. We aim to support vulnerable children and young people to ensure they are as safe as they can possibly be. We and our educational establishments acknowledge that children and young people have a right to protection and will take action to safeguard their welfare. Each member of staff and volunteer is expected to share this commitment, and we will require an Enhanced Check by the Disclosure and Barring Service (DBS), formerly CRB.

What we offer

Work-life balance

Lifestyle savings scheme

Generous employer pension scheme

Cycle to work scheme

Learning and development

Where you'll work

Cardigan
Cardigan is the historic gateway into Ceredigion from the south west.
Read more