Coronavirus: Please visit our Coronavirus FAQ page for the latest information.

Teaching Assistant Level 2 – Aberporth Primary School

Closing date: 26/11/2020

Reference: REQ102541

32.5 hours / Temporary

18,933 *

Aberporth Primary School, Cardigan

*All salary values are pro-rata.

About the role

The following is an advert for a full time teaching assistant level 2 where the ability to converse through the medium of English and Welsh is essential.

Gwahoddir ceisiadau  oddi wrth unigolion egnïol a gweithgar i gynorthwyo yn yr ysgol. Rydym yn chwilio am berson sydd â diddordeb mewn gweithio’n agos gyda’r disgyblion, sy’n meddu ar sgiliau  cyfathrebu da a sydd hefyd yn medru gweithio’n effeithiol a hwyliog gyda gweddill tîm yr ysgol. Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio yng Nghanolfan y Don sydd yn uned arbenigol yn cefnogi disgyblion gydag anghenion penodol. 

Yn eisiau: Ionawr 2021 (dros gyfnod mamolaeth).

Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg er mwyn cael ei benodi/phenodi i’r swydd hon.

Mae’r gallu i gyfathrebu’n effeithiol drwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol.

Disgrifiad Swydd

Os am ragor o wybodaeth cysylltwch â’r Pennaeth, Mr Eirwyn Griffiths (01239 810081) neu drwy e-bost at e.griffiths3@aberporth.ceredigion.sch.uk

Mae’r ysgol wedi ymrwymo i ddiogelu a hybu lles plant a phobl ifanc. Disgwylir i bob aelod staff a gwirfoddolwr rannu’r ymrwymiad hwn ac fe fydd yr ysgol yn gofyn am gofnod manylach y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, SCT gynt (Enhanced DBS formerly CRB)

Note:  We reserve the right to extend the application closing date.

Safeguarding and child protection are key priorities for us. We aim to support vulnerable children and young people to ensure they are as safe as they can possibly be. We and our educational establishments acknowledge that children and young people have a right to protection and will take action to safeguard their welfare. Each member of staff and volunteer is expected to share this commitment, and we will require an Enhanced Check by the Disclosure and Barring Service (DBS), formerly CRB.

What we offer

Work-life balance

Lifestyle savings scheme

Generous employer pension scheme

Cycle to work scheme

Learning and development

Where you'll work

Aberporth Primary School
Our school is situated five minutes from the beach in the seaside village of Aberporth on the picturesque Ceredigion coastline.  There are spectacular views of Ceredigion Bay from the grounds of the school. The schools admits pupils on a full-tim...
Read more
Cardigan
Cardigan is the historic gateway into Ceredigion from the south west.
Read more