Coronavirus: Please visit our Coronavirus FAQ page for the latest information.

Teaching Assistant Level 2 – Llannon Primary School

Closing date: 18/01/2021

Reference: REQ102624

16.3 hours / Fixed-Term

18,933 *

Aberaeron

*All salary values are pro-rata.

About the role

The following is an advert for a Teaching Assistant Level 2 where the ability to converse through the medium of Welsh and English is essential.

Rydym am benodi Cynorthwy-ydd Dosbarth Lefel 2 – Cyfnod Allweddol 2 i’n cynorthwyo ni i gefnogi a chyflwyno dysgu ar gytundeb 0.5 yn ystod tymor y Pasg a thymor yr Haf 2021 yn Ysgol Gynradd Llannon, Ceredigion.

Cytundeb tan ddiwedd Tymor yr Haf 2021.

Mae 32 o ddisgyblion ar gofrestr yr ysgol. Mae’r ysgol yn sefydliad hapus, a chyfeillgar gyda’r disgyblion yn  ganolog i holl weithgareddau’r ysgol. Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig, egniol i ymuno a thîm llwyddiannus er mwyn sicrhau y cyfleoedd gorau ar gyfer ein disgyblion. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio yng Nghyfnod Allweddol 2.

Fe fydd gofyn i chi:

  • oruchwylio a darparu cefnogaeth neulltiol i ddisgyblion, gan gynnwys y rheiny ag anghenion arbennig, gan sicrhau eu bod yn ddiogel a bod ganddynt fynediad at weithgareddau dysgu;
  • sefydlu perthynas adeiladol gyda’r disgyblion, gan ryngweithio yn unol a’u hanghenion unigol;
  • herio a symbylu disgyblion, hyrwyddo ac atgyfnerthuhunan-werth;
  • annog disgyblion i ryngweithio ag eraill ac i gymryd rhan mewn gweithgareddau o dan yr athro neu’r athrawes;
  • cynorthwyo gyda’r gwaith o gynllunio a chyflwyno gweithgareddau dysgu penodol.

 Rydym am benodi unigolyn sydd â:

  • sgiliau rhifedd/llythrennedd da yn y Gymraeg a’r Saesneg;
  • sgiliau cyfathrebu gwych ac yn meddu ar y gallu i adeiladu  perthnasau dros ystod oedran a gallu;
  • dealltwriaeth gyffredinol o’r cwricwlwm cenedlaethol / CA2 a rhaglenni / strategaethau dysgu sylfaenol eraill;
  • gweithio’n adeiladol a hyblyg yn rhan o dim, deal cyfrifoldebau a swyddogaethau’r ystafell ddosbarth a’ch safle bersonol o fewn y swyddogaethau hynny;
  • CGC2 i Gynorthwyyr Dosbarth, cymwysterau neu phrofiad gyffelyb.

 Fe fydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn mwynhau gweithio mewn amgylchedd prysur, drwy ddefnyddio’u menter, gydag rhagolwg bositif a gwir ddiddordeb yn cefnogi anghenion dysgu’r disgyblion.

Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg er mwyn cael ei benodi/phenodi i’r swydd hon.

Am ragor o wybodaeth neu sgwrs anffurfiol, cysylltwch â’r Pennaeth, Mr Geoff Davies ar 01974 202 478.

Note:  We reserve the right to amend the application closing date.

Safeguarding and child protection are key priorities for us. We aim to support vulnerable children and young people to ensure they are as safe as they can possibly be. We and our educational establishments acknowledge that children and young people have a right to protection and we will take action to safeguard their welfare. Each member of staff and volunteer is expected to share this commitment, and we will require an Enhanced Check by the Disclosure and Barring Service (DBS), formerly CRB.

What we offer

Work-life balance

Lifestyle savings scheme

Generous employer pension scheme

Cycle to work scheme

Learning and development

Where you'll work

Aberaeron
Aberaeron is a picture perfect harbour town and is one of Ceredigion's best loved holiday destinations with fashionable places to stay and eat.
Read more