Coronavirus: Please visit our Coronavirus FAQ page for the latest information.

Teacher (Foundation Phase) – Rhydypennau Primary School

Closing date: 24/01/2021

Reference: REQ102625

32.5 hours / Permanent

27,018 - 41,604 *

Aberystwyth

*All salary values are pro-rata.

About the role

The following is an advert for a Teacher (Foundation Phase) where the ability to converse through the medium of Welsh and English is essential.

Mae Llywodraethwyr Ysgol Gymunedol Rhydypennau yn awyddus i benodi unigolyn brwdfrydig ac ymroddgar fydd yn gyfrifol am gynnal a chodi  safonau disgyblion, a chyfrannu at ddatblygiad parhaus yr ysgol hapus hon. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus â gwybodaeth a dealltwriaeth gref o egwyddorion y Cyfnod Sylfaen, a’r gallu i arwain ar feysydd penodol o’r cwricwlwm.

Mae’r gallu i gyfathrebu trwy’r Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon, a byddai’r gallu a’r brwdfrydedd i gyfrannu at weithgareddau allgyrsiol yn fanteisiol. Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus cyd-weithio’n effeithiol â thîm profiadol ac ymroddedig.

Yn eisiau erbyn Ebrill 2021.

Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg er mwyn cael ei benodi/phenodi i’r swydd hon.

Oherwydd yr amgylchiadau presennol (Covid-19) ni fydd modd cynnal ymweliadau â safle’r ysgol. Fodd bynnag, croesawn gyswllt blaenorol gan ymgeiswyr, a gallwch drefnu sgwrs anffurfiol trwy gysylltu â’r Pennaeth, Mr Peter Leggett ar p.leggett1@rhydypennau.ceredigion.sch.uk neu 01970 828608.

Job Description and Person Specification

Note:  We reserve the right to extend the application closing date.

Safeguarding and child protection are key priorities for us. We aim to support vulnerable children and young people to ensure they are as safe as they can possibly be. We and our educational establishments acknowledge that children and young people have a right to protection and will take action to safeguard their welfare. Each member of staff and volunteer is expected to share this commitment, and we will require an Enhanced Check by the Disclosure and Barring Service (DBS), formerly CRB.

What we offer

Work-life balance

Lifestyle savings scheme

Generous employer pension scheme

Cycle to work scheme

Learning and development

Where you'll work

Aberystwyth
Aberystwyth is a lively university town, seaside resort complete with promenade and pier, and the setting of atmospheric TV drama Hinterland.
Read more