Coronavirus: Please visit our Coronavirus FAQ page for the latest information.

Assistant Headteacher (Safeguarding & Welfare) Penweddig Comprehensive School

Closing date: 07/03/2021

Reference: REQ102672

32.5 hours / Permanent

52,723 - 58,135 *

Ysgol Gyfun Penweddig, Aberystwyth

*All salary values are pro-rata.

About the role

The following is an advert for an Assistant Headteacher – Safeguarding and Welfare where the ability to converse through the medium of English and Welsh is essential.

Mae Penweddig yn ysgol lwyddiannus, sydd â hanes o welliant a datblygiad. Mae nifer sylweddol o’n disgyblion yn sicrhau canlyniadau TGAU a Lefel A sydd yn uwch nag ysgolion cyffelyb. Mae ymddygiad ein disgyblion yn dda iawn, ac mae ganddynt ymagwedd bositif ac ysgogol at ddysgu. Cyniga’r ysgol gwricwlwm eang a chytbwys gydag ystod gyfoethog o weithgareddau allgyrsiol. Mae Penweddig yn ysgol hapus, ofalgar a chynhwysol.

Yn eisiau erbyn Medi 2021 person cymwys a phrofiadol ac sydd a chefndir cryf o lwyddiant i gymryd rôl arweiniol yn yr ysgol lwyddiannus hon.

Mae’r swydd yn cynnig cyfle ardderchog i chwarae rhan lawn yn natblygiad strategol yr ysgol fel aelod o’r Tim Arwain, ac i gyfrannu at amryw agweddau o fywyd yr ysgol flaenllaw a blaengar hon.  Deiliad y swydd hon fydd person dynodedig yr ysgol gyda chyfrifoldeb am ddiogelu. 

Lleolir Penweddig yn un o drefi mwyaf diwylliannol a hanesyddol Cymru ac mae sir Ceredigion yn cynnig ansawdd byw o’r lefel uchaf, yn ogystal a bod yn un o’r siroedd harddaf o ran tirwedd yng Nghymru.

Os am wybodaeth bellach neu sgwrs anffurfiol, cysylltwch â’r Pennaeth, Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig, Ffordd Llanbadarn, Llangawsai, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3QN (Ffôn:  (01970) 639499  e-bost: ymholiadau@penweddig.ceredigion.sch.uk)

Job Description and Person Specification

Note: We reserve the right to extend the application closing date.

Safeguarding and child protection are key priorities for us. We aim to support vulnerable children and young people to ensure they are as safe as they can possibly be. We and our educational establishments acknowledge that children and young people have a right to protection and will take action to safeguard their welfare. Each member of staff and volunteer is expected to share this commitment, and we will require an Enhanced Check by the Disclosure and Barring Service (DBS), formerly CRB.

What we offer

Work-life balance

Lifestyle savings scheme

Generous employer pension scheme

Cycle to work scheme

Learning and development

Where you'll work

Schools and Culture Service

We offer appropriate challenge and support to our schools, to help them deliver first class education to all pupils, across the age and ability range. Our primary functions are as follows: 

  • School Improvement: Leadership; Support and Challenge, Teaching and Learning; Digital Literacy; Literacy and Numeracy; Welsh in Education
  • Additional Learning Needs: Provision for pupils with Additional Learning Needs, Inclusion; Attendance; Educational Psychology
  • Pupil Wellbeing:Counselling; Welfare; Anti-Bullying, Pupil Voice
  • Education Governance: Data ; Governor Support, Policy support
  • School Admissions
  • Culture: Music Service; Cered; Felinfach Theatre; Museum
  • Infrastructure and Resources: Planning School Places; Modernisation and Twenty First Century Schools Programme; Buildings; Grants
  • Catering: Day Centres; Primary Schools; Residential homes.
Ysgol Gyfun Penweddig
Penweddig was established in 1973 and is a Welsh community whose core values are based on mutual respect, honesty and concern for others.  The focus is on achieving each pupil’s potential and every effort is made to attain the highest standards of...
Read more
Aberystwyth
Aberystwyth is a lively university town, seaside resort complete with promenade and pier, and the setting of atmospheric TV drama Hinterland.
Read more