Coronavirus: Please visit our Coronavirus FAQ page for the latest information.

Teacher (Key Stage 2) – Aberporth Primary School

Closing date: 26/04/2021

Reference: REQ102757

32.5 hours / Permanent

27,018 - 41,604 *

Cardigan

*All salary values are pro-rata.

About the role

The following is an advertisement for a full time, permanent Teacher where the ability to communicate through the medium of Welsh and English is essential.

Rydym yn edrych am Athro/Athrawes ragorol i addysgu o fewn yr ysgol. Ysgol Gymunedol Cyfrwng Cymraeg yw Ysgol Gynradd Aberporth wedi ei lleoli yng nghalon cymuned arfordirol gyda golygfeydd ysblennydd o Fae Ceredigion.

Gwahoddir ceisiadau oddi wrth athrawon blaengar a brwdfrydig sydd a dealltwriaeth a phrofiad addas o addysgu disgyblion CA2 ond gyda dealltwriaeth cadarn o egwyddorion y Cyfnod Sylfaen hefyd. Yn ogystal, mae’r parodrwydd i gyfrannu tuag at weithgareddau allgyrsiol yn ddymunol. Byddai’n fanteisiol cael diddordeb penodol mewn datblygu Mathemateg a Rhifedd neu Wyddoniaeth a Thechnoleg o fewn yr ysgol ond nid yw’n angenrheidiol.

Yn Ysgol Gynradd Aberporth cewch gyfle i weithio gyda phlant ymroddgar, cymuned gefnogol a chriw o staff cydwybodol sydd yn rhoi blaenoriaeth clir ar les disgyblion a chynnal safonau uchel.

Mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg a’r Saesneg yn hanfodol i’r swydd hon.

Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg er mwyn cael ei benodi/phenodi i’r swydd hon.

Am ragor o wybodaeth neu sgwrs anffurfiol, cysylltwch â’r Pennaeth Mr Eirwyn Griffiths ar 01239 810081.

Mae’r ysgol wedi ymrwymo i ddiogelu a hybu lles plant a phobl ifanc. Disgwylir i bob aelod staff a gwirfoddolwr rannu’r ymrwymiad hwn ac fe fydd yr ysgol yn gofyn am gofnod manylach y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, SCT gynt (Enhanced DBS formerly CRB).

Disgrifiad Swydd

Note: We reserve the right to extend the application closing date.

Safeguarding and child protection are key priorities for us. We aim to support vulnerable children and young people to ensure they are as safe as they can possibly be. We and our educational establishments acknowledge that children and young people have a right to protection and will take action to safeguard their welfare. Each member of staff and volunteer is expected to share this commitment, and we will require an Enhanced Check by the Disclosure and Barring Service (DBS), formerly CRB.

What we offer

Work-life balance

Lifestyle savings scheme

Generous employer pension scheme

Cycle to work scheme

Learning and development

Where you'll work

Schools and Culture

We offer appropriate challenge and support to our schools, to help them deliver first class education to all pupils, across the age and ability range. Our primary functions are as follows: 

  • School Improvement: Leadership; Support and Challenge, Teaching and Learning; Digital Literacy; Literacy and Numeracy; Welsh in Education
  • Additional Learning Needs: Provision for pupils with Additional Learning Needs, Inclusion; Attendance; Educational Psychology
  • Pupil Wellbeing:Counselling; Welfare; Anti-Bullying, Pupil Voice
  • Education Governance: Data ; Governor Support, Policy support
  • School Admissions
  • Culture: Music Service; Cered; Felinfach Theatre; Museum
  • Infrastructure and Resources: Planning School Places; Modernisation and Twenty First Century Schools Programme; Buildings; Grants
  • Catering: Day Centres; Primary Schools; Residential homes.
  • Childcare Unit: Childcare Sufficiency Assessment; Childcare & Play Grant; Childcare Offer; Out of School (After School Clubs and Holiday Playschemes); Day Nursery, Cylch/Playgroup & Childminder business support and staff training
Cardigan
Cardigan is the historic gateway into Ceredigion from the south west.
Read more