Coronavirus: Please visit our Coronavirus FAQ page for the latest information.

Teacher – Felinfach Primary School

Closing date: 27/09/2021

Reference: REQ103139

9.8 hours / Fixed-Term

27,018 - 41,604 *

Lampeter

*All salary values are pro-rata.

About the role

The following is an advert where the ability to communicate through the medium of Welsh and English is essential.

Gwahoddir ceisiadau oddi wrth athrawon brwdfrydig, blaengar ac ysbrydoledig am swydd ddysgu yn y Cyfnod Sylfaen (Blynyddoedd 1 a 2) yn Ysgol Gynradd Felinfach am dri bore’r wythnos (Dydd Mercher, Dydd Iau a Dydd Gwener.) Disgwylir i’r ymgeisydd llwyddiannus gallu creu cyfleoedd dysgu cyffrous a diddorol ar draws yr ystod gallu ac i gyfrannu i’r ethos tim cryf sydd yn nodwedd o’r ysgol. Disgwylir i’r ymgeisydd llwyddiannus fod yn ymarferydd ardderchog o fewn y dosbarth gyda disgwyliadau uchel ac ymrwymiad i godi safonau. Mi fydd y gallu i fod yn hyblyg ac i weithio’n effeithiol fel rhan o d?m ynghyd â’r parodrwydd i gyfrannu at weithgareddau allgyrsiol yn fanteisiol. Mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg a’r Saesneg yn hanfodol i’r swydd yma.

Am fwy o wybodaeth mae croeso i chi gysylltu i’r Pennaeth Mrs Non McEvoy drwy ebost: prif@felinfach.ceredigion.sch.uk neu drwy ffonio 01570 470655.

Noder: Cedwir yw hawl i estyn y dyddiad cau

Mae diogelu ac amddiffyn plant yn flaenoriaethau allweddol i ni. Ein nod yw cefnogi plant, pobl ifanc a’r rhai sydd mewn perygl i sicrhau eu bod mor ddiogel ag y gallant fod. Rydym yn cydnabod bod gan blant, pobl ifanc a’r rhai sydd mewn perygl hawl i gael eu a byddwn yn cymryd camau i ddiogelu’u lles. Disgwylir i bob aelod o staff a gwirfoddolwr rannu’r ymrwymiad hwn, a bydd angen Gwiriad Gwell gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS), CRB gynt.

What we offer

Work-life balance

Lifestyle savings scheme

Generous employer pension scheme

Cycle to work scheme

Learning and development

Where you'll work

Schools and Culture

We offer appropriate challenge and support to our schools, to help them deliver first class education to all pupils, across the age and ability range. Our primary functions are as follows: 

  • School Improvement: Leadership; Support and Challenge, Teaching and Learning; Digital Literacy; Literacy and Numeracy; Welsh in Education
  • Additional Learning Needs: Provision for pupils with Additional Learning Needs, Inclusion; Attendance; Educational Psychology
  • Pupil Wellbeing:Counselling; Welfare; Anti-Bullying, Pupil Voice
  • Education Governance: Data ; Governor Support, Policy support
  • School Admissions
  • Culture: Music Service; Cered; Felinfach Theatre; Museum
  • Infrastructure and Resources: Planning School Places; Modernisation and Twenty First Century Schools Programme; Buildings; Grants
  • Catering: Day Centres; Primary Schools; Residential homes.
  • Childcare Unit: Childcare Sufficiency Assessment; Childcare & Play Grant; Childcare Offer; Out of School (After School Clubs and Holiday Playschemes); Day Nursery, Cylch/Playgroup & Childminder business support and staff training
Lampeter
Lampeter is a busy local commercial centre. 
Read more