Coronavirus: Please visit our Coronavirus FAQ page for the latest information.

Teaching Assistant Level 1 – Pontrhydfendigaid Primary School

Closing date: 23/09/2021

Reference: REQ103156

30 hours / Temporary

17,842 - 18,198 *

Tregaron

*All salary values are pro-rata.

About the role

The following is an advert where the ability to communicate through the medium of Welsh and English is essential.

Mae Llywodraethwyr Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid yn awyddus i benodi Cynorthwyydd Addysgu Lefel 1, i ymuno â’r Cyfnod Sylfaen. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio gyda disgyblion oed-cynradd, er mwyn sicrhau cynnydd grwpiau ac unigolion.

Manylion y swydd:

 • Sefydlu perthynas dda gyda’r disgyblion, gan weithredu fel patrwm ymddwyn, a bod yn ymwybodol o anghenion unigol ac ymateb yn briodol iddynt
 • Annog disgyblion i ryngweithio ag eraill ac i gymryd rhan mewn gweithgareddau o dan arweiniad yr athro neu’r athrawes
 • Annog disgyblion i weithredu’n annibynnol, fel y bo’n briodol
 • Cefnogi’r athro neu’r athrawes gyda’r gwaith o reoli ymddygiad disgyblion, gan gyflwyno adroddiad ar anawsterau, fel y bo’n briodol
 • Cefnogi disgyblion i gael mynediad i’r cwricwlwm
 • Goruchwylio a chefnogi disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol gan sicrhau eu bod yn ddiogel a bod ganddynt fynediad at ddysgu

Disgrifiad Swydd

Croeso i unrhyw ymgeisydd gysylltu â’r Pennaeth, Mrs Joyce George am fwy o wybodaeth  j.george@pontrhydfendigaid.ceredigion.sch.uk (01974 831641).

Noder: Cedwir yw hawl i estyn y dyddiad cau

Mae diogelu ac amddiffyn plant yn flaenoriaethau allweddol i ni. Ein nod yw cefnogi plant, pobl ifanc a’r rhai sydd mewn perygl i sicrhau eu bod mor ddiogel ag y gallant fod. Rydym yn cydnabod bod gan blant, pobl ifanc a’r rhai sydd mewn perygl hawl i gael eu a byddwn yn cymryd camau i ddiogelu’u lles. Disgwylir i bob aelod o staff a gwirfoddolwr rannu’r ymrwymiad hwn, a bydd angen Gwiriad Gwell gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS), CRB gynt.

What we offer

Work-life balance

Lifestyle savings scheme

Generous employer pension scheme

Cycle to work scheme

Learning and development

Where you'll work

Schools and Culture

We offer appropriate challenge and support to our schools, to help them deliver first class education to all pupils, across the age and ability range. Our primary functions are as follows: 

 • School Improvement: Leadership; Support and Challenge, Teaching and Learning; Digital Literacy; Literacy and Numeracy; Welsh in Education
 • Additional Learning Needs: Provision for pupils with Additional Learning Needs, Inclusion; Attendance; Educational Psychology
 • Pupil Wellbeing:Counselling; Welfare; Anti-Bullying, Pupil Voice
 • Education Governance: Data ; Governor Support, Policy support
 • School Admissions
 • Culture: Music Service; Cered; Felinfach Theatre; Museum
 • Infrastructure and Resources: Planning School Places; Modernisation and Twenty First Century Schools Programme; Buildings; Grants
 • Catering: Day Centres; Primary Schools; Residential homes.
 • Childcare Unit: Childcare Sufficiency Assessment; Childcare & Play Grant; Childcare Offer; Out of School (After School Clubs and Holiday Playschemes); Day Nursery, Cylch/Playgroup & Childminder business support and staff training
Tregaron
Tregaron is a market town on the western edge of the Cambrian Mountains.
Read more