Coronavirus: Please visit our Coronavirus FAQ page for the latest information.

Teaching Assistant Level 1 – Dyffryn Cledlyn Primary School

Closing date: 03/12/2021

Reference: REQ103413

15 hours / Fixed-Term

17,842 - 18,198 *

Lampeter

*All salary values are pro-rata.

About the role

The following is an advert where the ability to communicate through the medium of Welsh and English is essential.

Mae Ysgol Dyffryn Cledlyn yn chwillio am berson ymroddgar a brwdfrydig i ymuno â thîm yr Ysgol am gyfnod o flwyddyn. Mi fydd y swydd i weithio’n benodol gyda disgyblion ym mlwyddyn 2 sydd ag anghenion penodol ac angen cymorth i ddiwallu ei anghenion.

Byddai profiad yn gweithredu rhaglenni ymyrraeth yn flaenorol yn fanteisiol. Mae’r swydd yn galw am berson hyblyg sy’n medru gweithio a chyd-weithio fel aelod o dîm ymroddgar yn ogystal a chynnal safonau uchel o waith. Mi fydd y swydd yn cyd-weithio gyda staff ymroddgar a hynny drwy gyfrwng y Gymraeg.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â’r Pennaeth Carol Davies ar 01570 940942 neu carol.davies@dyffryncledlyn.ceredigion.sch.uk

Noder: Cedwir yr hawl i estyn y dyddiad cau.

Mae diogelu ac amddiffyn plant yn flaenoriaethau allweddol i ni. Ein nod yw cefnogi plant, pobl ifanc a’r rhai sydd mewn perygl i sicrhau eu bod mor ddiogel ag y gallant fod. Rydym yn cydnabod bod gan blant, pobl ifanc a’r rhai sydd mewn perygl hawl i gael eu a byddwn yn cymryd camau i ddiogelu’u lles. Disgwylir i bob aelod o staff a gwirfoddolwr rannu’r ymrwymiad hwn, a bydd angen Gwiriad Gwell gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS), CRB gynt.

What we offer

Work-life balance

Lifestyle savings scheme

Generous employer pension scheme

Cycle to work scheme

Learning and development

Where you'll work

Schools and Culture

We offer appropriate challenge and support to our schools, to help them deliver first class education to all pupils, across the age and ability range. Our primary functions are as follows: 

  • School Improvement: Leadership; Support and Challenge, Teaching and Learning; Digital Literacy; Literacy and Numeracy; Welsh in Education
  • Additional Learning Needs: Provision for pupils with Additional Learning Needs, Inclusion; Attendance; Educational Psychology
  • Pupil Wellbeing:Counselling; Welfare; Anti-Bullying, Pupil Voice
  • Education Governance: Data ; Governor Support, Policy support
  • School Admissions
  • Culture: Music Service; Cered; Felinfach Theatre; Museum
  • Infrastructure and Resources: Planning School Places; Modernisation and Twenty First Century Schools Programme; Buildings; Grants
  • Catering: Day Centres; Primary Schools; Residential homes.
  • Childcare Unit: Childcare Sufficiency Assessment; Childcare & Play Grant; Childcare Offer; Out of School (After School Clubs and Holiday Playschemes); Day Nursery, Cylch/Playgroup & Childminder business support and staff training
Lampeter
Lampeter is a busy local commercial centre. 
Read more