Coronavirus: Please visit our Coronavirus FAQ page for the latest information.

Teaching Assistant Level 2 – Aberporth Primary School

Closing date: 27/01/2022

Reference: REQ103505

32.5 hours / Permanent

18,933 *

Aberporth Primary School, Cardigan

*All salary values are pro-rata.

About the role

The following is an advert where the ability to communicate through the medium of Welsh and English is essential.

Gwahoddir ceisiadau oddi wrth unigolion egnïol a gweithgar i gynorthwyo yn adran Cyfnod Sylfaen yr ysgol. Rydym yn chwilio am berson sydd â diddordeb mewn gweithio’n agos gyda’r disgyblion, sy’n meddu ar sgiliau cyfathrebu da a sydd hefyd yn medru gweithio’n effeithiol a hwyliog gyda gweddill tîm yr ysgol.

Mae’r swydd hon yn benodol ar gyfer cynorthwyo o fewn dosbarth yn y Cyfnod Sylfaen. Felly, byddai dealltwriaeth cadarn o egwyddorion y Cyfnod Sylfaen yn fanteisiol. Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus awain y dysgu o fewn grwpiau o ddysgwyr o dan gyfarwyddyd yr athrawes ddosbarth. Hefyd, bydd angen ymlwybro o fewn y dosbarth a hybu dysgu trwy holi cwestiynau a modelu gweithgareddau a thasgau i’r plant. O bosib, bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus rhedeg grwpiau ymyrraeth ar adegau. Fodd bynnag, bydd hyfforddiant llawn yn cael ei ddarparu.

Os am ragor o wybodaeth cysylltwch â’r Pennaeth, Mr Eirwyn Griffiths (01239 810081) neu drwy e-bost at e.griffiths3@aberporth.ceredigion.sch.uk

Noder: Cedwir yw hawl i ddiwygio’r dyddiad cau.

Mae diogelu ac amddiffyn plant yn flaenoriaethau allweddol i ni. Ein nod yw cefnogi plant, pobl ifanc a’r rhai sydd mewn perygl i sicrhau eu bod mor ddiogel ag y gallant fod. Rydym yn cydnabod bod gan blant, pobl ifanc a’r rhai sydd mewn perygl hawl i gael eu a byddwn yn cymryd camau i ddiogelu’u lles. Disgwylir i bob aelod o staff a gwirfoddolwr rannu’r ymrwymiad hwn, a bydd angen Gwiriad Gwell gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS), CRB gynt.

What we offer

Work-life balance

Lifestyle savings scheme

Generous employer pension scheme

Cycle to work scheme

Learning and development

Where you'll work

Schools and Culture

We offer appropriate challenge and support to our schools, to help them deliver first class education to all pupils, across the age and ability range. Our primary functions are as follows: 

  • School Improvement: Leadership; Support and Challenge, Teaching and Learning; Digital Literacy; Literacy and Numeracy; Welsh in Education
  • Additional Learning Needs: Provision for pupils with Additional Learning Needs, Inclusion; Attendance; Educational Psychology
  • Pupil Wellbeing:Counselling; Welfare; Anti-Bullying, Pupil Voice
  • Education Governance: Data ; Governor Support, Policy support
  • School Admissions
  • Culture: Music Service; Cered; Felinfach Theatre; Museum
  • Infrastructure and Resources: Planning School Places; Modernisation and Twenty First Century Schools Programme; Buildings; Grants
  • Catering: Day Centres; Primary Schools; Residential homes.
  • Childcare Unit: Childcare Sufficiency Assessment; Childcare & Play Grant; Childcare Offer; Out of School (After School Clubs and Holiday Playschemes); Day Nursery, Cylch/Playgroup & Childminder business support and staff training
Aberporth Primary School
Our school is situated five minutes from the beach in the seaside village of Aberporth on the picturesque Ceredigion coastline.  There are spectacular views of Ceredigion Bay from the grounds of the school. The schools admits pupils on a full-tim...
Read more
Cardigan
Cardigan is the historic gateway into Ceredigion from the south west.
Read more