We operate a bilingual policy. All applicants are invited to apply in Welsh, any application submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application made in English.

Teacher (Food Technology) – Ysgol Uwchradd Aberteifi

Closing date: 10/07/2022

Reference: REQ103967

19.5 hours / Permanent

27,491 - 42,333 *

Cardigan

*All salary values are pro-rata.

About the role

The following is an advert where the ability to communicate through the medium of Welsh and English is essential.

Cyfle gwych i athro/athrawes effeithiol ac ymroddgar ym maes Technoleg Bwyd i ymuno â’r Gyfadran Ddylunio o Fedi 2022. Swydd rhan amser yw hon (0.6).

Chwiliwn am unigolyn brwdfrydig a chymwys a fydd yn ein helpu i symud ymlaen i ddatblygu ein darpariaeth yn y maes cwricwlwm pwysig hwn. Cyfle gwych yw hwn i addysgu mewn ysgol arbennig lle credir mai rhywbeth i bawb yw llwyddiant. Gwahoddwn geisiadau wrth athrawon gwych gyda’r ymroddiad, yr ysfa a’r angerdd i ysgogi pob plentyn i gyrraedd ei lawn botensial o fewn amgylchfyd gefnogol academaidd.

Mae Ysgol Uwchradd Aberteifi yn ysgol uwchradd ffyniannus a dedwydd i blant 11-19 oed yng Ngorllewin hyfryd Cymru. Mae yma ethos weithgar, ofalgar a threfnus gyda disgwyliadau uchelgeisiol wrth ddisgyblion a staff. Mae’r disgyblion yn annwyl, ac fe’u cefnogir nhw gan dîm o staff rhagorol sydd â’u bryd ar sicrhau cynnydd parhaus mewn awyrgylch bositif o ‘galla’i wneud hyn’. Mae’r ysgol felly’n bleser i weithio a dysgu ynddi, gyda chanlyniadau sydd gyda’r gorau yn y wlad erbyn hyn.

Pam ddylech chi ddod yn athro i Ysgol Uwchradd Aberteifi?

Rhoddwn:

 • Gyfle i fod yn aelod o staff mewn ysgol ffyniannus a llewyrchus sydd wrth galon y gymuned leol.
 • Gyfle i addysgu lle mae cwrteisi traddodiadol ac ymddygiad dilychwyn yn hyrwyddo dysgu effeithiol.
 • Gyfleoedd gwych i ddatblygu’n broffesiynol.

Os credwch fod gennych y sgiliau, yr egni a’r profiad ar gyfer y swydd hon, byddem wrth ein bodd i dderbyn eich cais. Mae Ysgol Uwchradd Aberteifi’n rhoi blaenoriaeth i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifainc a disgwylir hyn wrth bob aelod o staff hefyd. 

Cyfweliadau: Wythnos yn dechrau: 04/07/22.

Noder: Cedwir yr hawl i ddiwygio’r dyddiad cau.

Mae diogelu ac amddiffyn plant yn flaenoriaethau allweddol i ni. Ein nod yw cefnogi plant, pobl ifanc a’r rhai sydd mewn perygl i sicrhau eu bod mor ddiogel ag y gallant fod. Rydym yn cydnabod bod gan blant, pobl ifanc a’r rhai sydd mewn perygl hawl i gael eu a byddwn yn cymryd camau i ddiogelu’u lles. Disgwylir i bob aelod o staff a gwirfoddolwr rannu’r ymrwymiad hwn, a bydd angen Gwiriad Gwell gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS), CRB gynt.

What we offer

Work-life balance

Lifestyle savings scheme

Generous employer pension scheme

Cycle to work scheme

Learning and development

Where you'll work

Schools and Culture

We offer appropriate challenge and support to our schools, to help them deliver first class education to all pupils, across the age and ability range. Our primary functions are as follows: 

 • School Improvement: Leadership; Support and Challenge, Teaching and Learning; Digital Literacy; Literacy and Numeracy; Welsh in Education
 • Additional Learning Needs: Provision for pupils with Additional Learning Needs, Inclusion; Attendance; Educational Psychology
 • Pupil Wellbeing:Counselling; Welfare; Anti-Bullying, Pupil Voice
 • Education Governance: Data ; Governor Support, Policy support
 • School Admissions
 • Culture: Music Service; Cered; Felinfach Theatre; Museum
 • Infrastructure and Resources: Planning School Places; Modernisation and Twenty First Century Schools Programme; Buildings; Grants
 • Catering: Day Centres; Primary Schools; Residential homes.
 • Childcare Unit: Childcare Sufficiency Assessment; Childcare & Play Grant; Childcare Offer; Out of School (After School Clubs and Holiday Playschemes); Day Nursery, Cylch/Playgroup & Childminder business support and staff training
Cardigan
Cardigan is the historic gateway into Ceredigion from the south west.
Read more