We operate a bilingual policy. All applicants are invited to apply in Welsh, any application submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application made in English.

Teacher – Ysgol Gymraeg Aberystwyth

Closing date: 26/08/2022

Reference: REQ104081

32.5 hours / Permanent

27,491 - 42,333 *

Yr Ysgol Gymraeg, Aberystwyth

*All salary values are pro-rata.

About the role

The following is an advertisement for a post where the ability to communicate through the medium of Welsh and English is essential.

Yn eisiau erbyn Hydref 2022 (neu cyn hynny os fydd yr ymgeisydd llwyddiannus ar gael) – cytundeb llawn amser a pharhaol.

Mae Llywodraethwyr Ysgol Gymraeg Aberystwyth yn awyddus i benodi Athro/Athrawes ymroddedig a brwdfrydig sydd yn barod i fod yn rhan o dîm egniol a gweithgar i ymgymryd â dyletswyddau addysgu yn y Cyfnod Sylfaen (dosbarth Meithrin)

Mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg a’r Saesneg yn hanfodol i’r swydd yma.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â’r Pennaeth Mr Clive Williams. 077925 666 84

Mae’r ysgol wedi ymrwymo i ddiogelu a hybu lles plant a phobl ifanc. Disgwylir i bob aelod staff a gwirfoddolwr rannu’r ymrwymiad hwn ac fe fydd yr ysgol yn gofyn am gofnod manylach y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, SCT gynt (Enhanced DBS formerly CRB)

Noder: Cedwir yr hawl i estyn y dyddiad cau.

Mae diogelu ac amddiffyn plant yn flaenoriaethau allweddol i ni. Ein nod yw cefnogi plant, pobl ifanc a’r rhai sydd mewn perygl i sicrhau eu bod mor ddiogel ag y gallant fod. Rydym yn cydnabod bod gan blant, pobl ifanc a’r rhai sydd mewn perygl hawl i gael eu a byddwn yn cymryd camau i ddiogelu’u lles. Disgwylir i bob aelod o staff a gwirfoddolwr rannu’r ymrwymiad hwn, a bydd angen Gwiriad Gwell gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS), CRB gynt.

What we offer

Work-life balance

Lifestyle savings scheme

Generous employer pension scheme

Cycle to work scheme

Learning and development

Where you'll work

Yr Ysgol Gymraeg
Ysgol Gymraeg Aberystwyth was the first designated welsh medium school in Wales which was established in 1939 by Syr Ifan ab Owen Edwards. There were only seven pupils in the school during the early years but by now the school has grown to over 400 p...
Read more
Aberystwyth
Aberystwyth is a lively university town, seaside resort complete with promenade and pier, and the setting of atmospheric TV drama Hinterland.
Read more