We operate a bilingual policy. All applicants are invited to apply in Welsh, any application submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application made in English.

Headteacher – Penweddig Comprehensive School

Closing date: 15/01/2023

Reference: REQ104329

32.5 hours / Permanent

73,766 - 85,441 *

Ysgol Gyfun Penweddig, Aberystwyth

*All salary values are pro-rata.

About the role

The following is an advert where the ability to communicate through the medium of Welsh and English is essential.

Erbyn Ebrill neu Medi 2023, mae Corff Llywodraethol Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig am benodi Pennaeth eiddgar sydd â’r weledigaeth a’r gallu i arwain, ysbrydoli ac ysgogi cymuned gyfan.

Er bod y Corff Llywodraethol yn awyddus i benodi Pennaeth parhaol, y maent hefyd yn barod i ystyried cais secondiad gan ymgeiswyr cymwys.

Mae Ysgol Penweddig yn ysgol flaengar a chyffrous sydd yn dathlu hanner can mlynedd o addysg cyfrwng Gymraeg yng Ngogledd Ceredigion. Gwahoddir ceisiadau gan addysgwyr profiadol, sy’n frwdfrydig ac ysbrydoledig, i adeiladu ar y dreftadaeth gref hon ac arwain yr ysgol yn gadarn i’r cyfnod nesaf yn ei hanes, a gwireddu’r weledigaeth o ddatblygu dysgwyr CAMPUS sy’n rhagori mewn meysydd eang.

Lleolir Penweddig yn Aberystwyth, tref Prifysgol ac un o drefi mwyaf diwylliannol a hanesyddol Cymru. Mae Sir Ceredigion yn cynnig ansawdd byw o’r lefel uchaf, yn ogystal â bod yn un o’r siroedd harddaf o ran tirwedd yng Nghymru.

Rhoddir ystyriaeth i daliad lwfans adleoli os bydd angen. 

Os am fwy o wybodaeth, neu drefnu ymweliad â’r ysgol, cysylltwch â Chlerc y Corff Llywodraethol, Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig, Ffordd Llanbadarn, Llangawsai, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3QN (Ffôn: (01970) 639499, e-bost: llywodraethwyr@penweddig.ceredigion.sch.uk)

Os am weld mwy o Geredigion, ewch i Darganfod Ceredigion.

Pecyn Gwybodaeth

Noder: Cedwir yr hawl i estyn y dyddiad cau.

Mae diogelu ac amddiffyn plant yn flaenoriaethau allweddol i ni. Ein nod yw cefnogi plant, pobl ifanc a’r rhai sydd mewn perygl i sicrhau eu bod mor ddiogel ag y gallant fod. Rydym yn cydnabod bod gan blant, pobl ifanc a’r rhai sydd mewn perygl hawl i gael eu a byddwn yn cymryd camau i ddiogelu’u lles. Disgwylir i bob aelod o staff a gwirfoddolwr rannu’r ymrwymiad hwn, a bydd angen Gwiriad Gwell gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS), CRB gynt.

What we offer

Work-life balance

Lifestyle savings scheme

Generous employer pension scheme

Cycle to work scheme

Learning and development

Where you'll work

Schools and Culture

We offer appropriate challenge and support to our schools, to help them deliver first class education to all pupils, across the age and ability range. Our primary functions are as follows: 

  • School Improvement: Leadership; Support and Challenge, Teaching and Learning; Digital Literacy; Literacy and Numeracy; Welsh in Education
  • Additional Learning Needs: Provision for pupils with Additional Learning Needs, Inclusion; Attendance; Educational Psychology
  • Pupil Wellbeing:Counselling; Welfare; Anti-Bullying, Pupil Voice
  • Education Governance: Data ; Governor Support, Policy support
  • School Admissions
  • Culture: Music Service; Cered; Felinfach Theatre; Museum
  • Infrastructure and Resources: Planning School Places; Modernisation and Twenty First Century Schools Programme; Buildings; Grants
  • Catering: Day Centres; Primary Schools; Residential homes.
  • Childcare Unit: Childcare Sufficiency Assessment; Childcare & Play Grant; Childcare Offer; Out of School (After School Clubs and Holiday Playschemes); Day Nursery, Cylch/Playgroup & Childminder business support and staff training
Ysgol Gyfun Penweddig
Penweddig was established in 1973 and is a Welsh community whose core values are based on mutual respect, honesty and concern for others.  The focus is on achieving each pupil’s potential and every effort is made to attain the highest standards of...
Read more
Aberystwyth
Aberystwyth is a lively university town, seaside resort complete with promenade and pier, and the setting of atmospheric TV drama Hinterland.
Read more