We operate a bilingual policy. All applicants are invited to apply in Welsh, any application submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application made in English.

Teaching Assistant Level 2 – Penrhyncoch Primary School

Closing date: 15/06/2023

Reference: REQ104615

13 hours / Temporary

21,189 *

Aberystwyth

*All salary values are pro-rata.

About the role

The following is an advert where the ability to communicate through the medium of Welsh and English is essential.

Gwahoddir ceisiadau oddi wrth unigolion brwdfrydig i gefnogi dysgwyr y cyfnod Sylfaen, a dysgwyr Anghenion Dysgu Ychwanegol yn ystod absenoldeb cyfnod mamolaeth ar safle Ysgol Penrhyncoch. Cyfle i ymuno a thîm o staff brwdfrydig a gweithgar sy’n gweithio mewn modd arloesol ar draws Ysgol Penllwyn ac Ysgol Penrhyn-coch.

Swydd dros dro yw hon ar gyfer cyfnod mamolaeth.

Mae’n hanfodol i feddu ar gymwysterau yn ymwneud â datblygiad plant. Byddai profiad blaenorol o weithio yn y Cyfnod Sylfaen yn fanteisiol iawn ynghyd â dealltwriaeth o raglenni cefnogi disgyblion eraill megis TRANDEP, ‘Cyfri Ceredigion’, ‘Y Daith Ddarllen’ a ‘Dyfal Donc’ yn ddymunol iawn. Mae’r gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg yn hanfodol.

Rydym yn agored i ystyried cyfuno’r swydd hon gyda swyddi eraill a hysbysebir ar safle’r Ysgol pe bai’r ymgeisydd yn dymuno.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â’r Pennaeth Miss Catryn Lawrence ar prif@penllwyn.ceredigion.sch.uk

Noder: Cedwir yr hawl i estyn y dyddiad cau.

Mae diogelu ac amddiffyn plant yn flaenoriaethau allweddol i ni. Ein nod yw cefnogi plant, pobl ifanc a’r rhai sydd mewn perygl i sicrhau eu bod mor ddiogel ag y gallant fod. Rydym yn cydnabod bod gan blant, pobl ifanc a’r rhai sydd mewn perygl hawl i gael eu a byddwn yn cymryd camau i ddiogelu’u lles. Disgwylir i bob aelod o staff a gwirfoddolwr rannu’r ymrwymiad hwn, a bydd angen Gwiriad Gwell gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS), CRB gynt.

What we offer

Work-life balance

Lifestyle savings scheme

Generous employer pension scheme

Cycle to work scheme

Learning and development

Where you'll work

Schools and Culture

We offer appropriate challenge and support to our schools, to help them deliver first class education to all pupils, across the age and ability range. Our primary functions are as follows: 

  • School Improvement: Leadership; Support and Challenge, Teaching and Learning; Digital Literacy; Literacy and Numeracy; Welsh in Education
  • Additional Learning Needs: Provision for pupils with Additional Learning Needs, Inclusion; Attendance; Educational Psychology
  • Pupil Wellbeing:Counselling; Welfare; Anti-Bullying, Pupil Voice
  • Education Governance: Data ; Governor Support, Policy support
  • School Admissions
  • Culture: Music Service; Cered; Felinfach Theatre; Museum
  • Infrastructure and Resources: Planning School Places; Modernisation and Twenty First Century Schools Programme; Buildings; Grants
  • Catering: Day Centres; Primary Schools; Residential homes.
  • Childcare Unit: Childcare Sufficiency Assessment; Childcare & Play Grant; Childcare Offer; Out of School (After School Clubs and Holiday Playschemes); Day Nursery, Cylch/Playgroup & Childminder business support and staff training
Aberystwyth
Aberystwyth is a lively university town, seaside resort complete with promenade and pier, and the setting of atmospheric TV drama Hinterland.
Read more