Gareth Davies
Arweinydd Tîm Gwasanaethau Parcio

Mae fy swydd yn amrywiol ac yn brysur ac mae angen gallu addasu i wahanol broblemau a all godi ar draws y sir.

Fy Stori:

Mae’n rhaid i’r Tîm Gorfodi Parcio Sifil fod yn hyblyg iawn ac yn symudol. Rydym yn gweithio saith diwrnod yr wythnos, gan gynnwys gyda’r nos ac yn ystod Gwyliau Banc. Rwy’n falch fy mod yn rhan o dîm sydd wedi ymrwymo i hwyluso llif y traffig gymaint â phosib a sicrhau bod ffyrdd yn ddiogel i gerddwyr a gyrwyr.