Coronafeirws: Ewch i'n tudalen Cwestiynau Cyffredin Coronafeirws am y wybodaeth diweddaraf.

Cyflog

£0 - £120000

Categori
Math o Gytundeb
Ardal
48 swydd
Swyddi Cynorthwyydd Gofal / Personol yng Ngheredigion

Cymrwch gip ar yr ystod o gyfleoedd dros dro a pharhaol ar gael gyda darparwyr gofal lleol.

Darllen mwy
Cynorthwyydd Arlwyo – Ysgol Gynradd Rhydypennau

Aberystwyth

17,842 - 18,198

8 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 02/02/2022
Rheolwr Rhaglen a Newid

Y tu allan i Ceredigion

43,857 - 47,793

37 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 27/01/2022
Swyddog Gweinyddol

Y tu allan i Ceredigion

19,312 - 20,092

37 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 27/01/2022
Swyddog Perfformiad a Gwerthuso

Y tu allan i Ceredigion

28,672 - 32,910

37 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 27/01/2022
2 x Cynorthwyydd Diogelu’r Cyhoedd – COVID-19

Aberystwyth

24,982 - 27,041

37 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 31/01/2022
Athro/Athrawes – Ysgol Gynradd Gymraeg

Aberystwyth

27,491 - 42,333

32.5 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 26/01/2022
Cynorthwyydd Addysgu Lefel 2 – Ysgol Gynradd Aberaeron

Aberaeron

18,933

32.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 02/02/2022
Cynorthwyydd Addysgu Lefel 2 – Ysgol Gynradd Aberaeron

Aberaeron

18,933

32.5 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 02/02/2022
Cynorthwyydd Arlwyo – Ysgol Bro Teifi

Llandysul

17,842 - 18,198

18.8 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 24/01/2022
Cynorthwyydd Addysgu Lefel 2 – Ysgol Gynradd Aberporth

Aberporth Primary School, Aberteifi

18,933

32.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 27/01/2022
Swyddog Cymorth Achredu

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

24,982 - 27,041

37 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 30/01/2022
Arweinydd Tîm Ynni Tyfu Canolbarth Cymru

Various Locations within and outside of Ceredigion

36,922 - 38,890

37 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 04/02/2022

Mewnol yn unig

Cynorthwyydd Addysgu Lefel 2 – Ysgol Gynradd Gymraeg

Aberystwyth

18,933

32.5 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 21/01/2022
Technegydd y Fflyd

Depo Glanyrafon, Aberystwyth

22,183 - 24,012

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 26/01/2022
3 x Uwch Swyddog Cymorth i’r Gwasanaethau

Canolfan Rheidol, Aberystwyth

20,092 - 21,322

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 31/01/2022
Rheolwr Caffael a Thaliadau

Aberystwyth

28,672 - 33,782

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 23/01/2022
Uwch-beiriannydd – Rheoli Datblygu Priffyrdd

Aberaeron

35,745 - 37,890

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 31/01/2022
Athro/Athrawes (Dylunio a Thechnoleg Bwyd) – Ysgol Bro Teifi

Llandysul

27,491 - 42,333

32.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 31/01/2022
Athro/Athrawes (Mathemateg a Rhifedd) – Ysgol Bro Teifi

Llandysul

27,491 - 42,333

32.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 31/01/2022
Athro/Athrawes (Saesneg) – Ysgol Bro Teifi

Llandysul

27,491 - 42,333

32.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 31/01/2022
Cynorthwyydd Addysgu Lefel 1 – Ysgol Gynradd Myfenydd

Aberystwyth

17,842 - 18,198

12 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 24/01/2022
Uwch Gynorthwyydd Gofal – Cartref Gofal Preswyl Yr Hafod

Aberteifi

20,092 - 21,322

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 21/01/2022
Athro/Athrawes (Cemeg) – Ysgol Gyfun Penglais

Aberystwyth

27,491 - 42,333

32.5 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 21/01/2022
Athro/Athrawes (Hanes) – Ysgol Gyfun Penglais

Aberystwyth

27,491 - 42,333

32.5 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 21/01/2022
Cynorthwyydd Addysgu Lefel 2 – Ysgol Gynradd Penrhyncoch

Aberystwyth

18,933

13 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 21/01/2022
Cynorthwyydd Addysgu Lefel 3 – Ysgol Gyfun Penglais

Aberystwyth

20,092 - 21,322

32.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 21/01/2022
Cynorthwyydd Casgliadau

Canolfan Rheidol, Aberystwyth

18,933

18.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 25/01/2022
Cynorthwyydd Domestig – Cartref Gofal Preswyl

Llanbedr Pont Steffan

17,842 - 18,198

18 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 24/01/2022
Gweithiwr Cefnogi

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

22,183 - 24,012

12 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 24/01/2022
Gweithiwr Cefnogi

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

22,183 - 24,012

12 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 24/01/2022
Gweithiwr Prosiect

Llanbedr Pont Steffan

24,982 - 27,041

18.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 24/01/2022
Uwch-ymarferydd – Cefnogaeth Estynedig

Canolfan Rheidol, Aberystwyth

35,745 - 37,890

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 21/01/2022
Glanhawr Ysgol – Ysgol Gyfun Aberaeron

Aberaeron

17,842 - 18,198

15 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 24/01/2022
Cyd-lynydd Cwricwlwm i Gymru

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

48,571 - 56,307

37 awr / Secondiad

Dyddiad Cau: 26/01/2022

Mewnol yn unig

Uwch Gynorthwyydd Gofal – Cartref Gofal Preswyl Min y Môr

Aberaeron

20,092 - 21,322

30 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 23/01/2022
Athro/Athrawes (Cymraeg) – Ysgol Gyfun Aberaeron

Aberaeron

27,491 - 42,333

32.5 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 20/01/2022
Athro/Athrawes Adolygu – Carlam Cymru

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

27,491 - 42,333

Achlysurol

Dyddiad Cau: 11/02/2022
Gweithiwr Ieuenctid

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

24,982 - 27,041

37 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 21/01/2022
Gweithwyr Cymdeithasol (Swyddi Gwag mewn sawl disgyblaeth)

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

28,672 - 33,782

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 31/05/2022
Swyddog Cymorth Prosiectau – Codi Tal CE

Aberaeron

28,672 - 30,451

37 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 23/01/2022
2 x Uwch Ymarferydd Gofal wedi’i Gynllunio (Arbenigaeth ym maes Plant)

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

35,745 - 37,890

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 21/01/2022
Swyddog Cymorth Prosiectau – Tîm Ymgysylltu Rhanbarthol Canolbarth Cymru

Aberaeron

28,672 - 30,451

37 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 23/01/2022
Llwybrau Gwaith + Mentor

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

22,183 - 24,012

37 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 21/01/2022
Swyddog Addasiadau a Gwella Tai

Aberaeron

32,234 - 33,782

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 21/01/2022
Uwch Ymarferydd

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

35,745 - 37,890

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 19/01/2022
Therapydd Galwedigaethol

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

32,234 - 33,782

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 31/01/2022
Cynorthwyydd Gofal (ymuno â’n pwll recriwtio)

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

18,933

30 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau:
Athro/Athrawes Cyflenwi

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

27,491 - 42,333

Achlysurol

Dyddiad Cau: