Coronafeirws: Ewch i'n tudalen Cwestiynau Cyffredin Coronafeirws am y wybodaeth diweddaraf.

Cyflog

£0 - £120000

Categori
Math o Gytundeb
Ardal
34 swydd
Recriwtio Darparwyr Gofal

Cymrwch gip ar yr ystod o gyfleoedd dros dro a pharhaol ar gael gyda darparwyr gofal lleol.

Darllen mwy
Athro/Athrawes (ADY) – Ysgol Gyfun Penglais

Aberystwyth

27,018 - 41,604

32.5 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 30/04/2021
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 3 – Ysgol Gyfun Aberaeron

Aberaeron

20,092 - 21,322

32.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 30/04/2021
Gweithiwr Cefnogi – Canolfan Padarn

Aberystwyth

22,183 - 24,012

19.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 02/05/2021
Gweithiwr Cefnogi – Canolfan Padarn – REQ102802

Aberystwyth

22,183 - 24,012

13 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 02/05/2021
Rheolwr Ymyrraeth a Chefnogaeth ADY – Ysgol Gyfun Penglais

Aberystwyth

24,982 - 27,041

35 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 30/04/2021
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1 – Ysgol Gynradd Myfenydd

Aberystwyth

17,842 - 18,198

30 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 24/04/2021
Glanhawr/Glanhawraig – Ysgol Gynradd Dyffryn Cledlyn

Llanbedr Pont Steffan

17,842 - 18,198

5 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 03/05/2021
Rheolwr Corfforaethol – Cymorth Estynedig

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

50,719 - 52,655

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 09/05/2021
Athrawes/Athro (Gymraeg) – Ysgol Bro Teifi

Llandysul

27,018 - 41,604

32.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 28/04/2021
Athro/Athrawes (Cyfnod Syfaen) – Ysgol Gynradd Llanilar

Aberystwyth

27,018 - 41,604

32.5 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 04/05/2021
Athro/Athrawes (Drama a Cherddoriaeth) – Ysgol Gyfun Penglais

Aberystwyth

27,018 - 41,604

16.3 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 26/04/2021
Athro/Athrawes (Gwyddoniaeth) – Ysgol Gyfun Penglais

Aberystwyth

27,018 - 41,604

13 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 26/04/2021
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 2 – Ysgol Bro Teifi

Llandysul

18,933

32.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 28/04/2021
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 2 – Ysgol Gynradd T.Llew Jones

Llandysul

18,933

32.5 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 21/04/2021
Cynorthwy-ydd Marchnata a Chyfathrebu a Chyflogai

Canolfan Rheidol, Aberystwyth

22,183 - 24,012

37 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 26/04/2021
Technegydd Peirianyddol

Penmorfa, Aberaeron

20,092 - 21,322

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 11/05/2021
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 2 – Ysgol Gynradd Aberporth

Aberteifi

18,933

32.5 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 29/04/2021
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 3 – Ysgol Gynradd Aberporth

Aberteifi

20,092 - 21,322

32.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 29/04/2021
Gweithiwr Ffordd

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

20,092 - 21,322

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 30/04/2021
Athro/Athrawes – Ysgol Gynradd Plascrug

Ysgol Gynradd Plascrug, Aberystwyth

27,018 - 41,604

32.5 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 22/04/2021
Technegydd Dylunio

Aberaeron

20,092 - 21,322

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 11/05/2021
Casgliwr Gwastraff – Depo Priffyrdd Glanyrafon

Depo Glanyrafon, Aberystwyth

18,562

37 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 21/04/2021
Gweithiwr Cymdeithasol – Porth Ceredigion

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

28,672 - 33,782

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 27/04/2021
Dirprwy Bennaeth – Ysgol Bro Teifi

Llandysul

61,166 - 67,364

32.5 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 22/04/2021
Cydlynydd Adnoddau Naturiol a Llesiant

Neuadd y Dref, Aberaeron

24,982 - 27,041

22.2 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 23/04/2021
Gweithiwr Cymorth Prosiect

Canolfan Rheidol, Aberystwyth

20,092 - 21,322

Achlysurol

Dyddiad Cau: 24/04/2021
Athro/Athrawes (CA2) – Ysgol Gynradd Aberporth

Aberteifi

27,018 - 41,604

32.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 26/04/2021
Athro/Athrawes (Cyfnod Sylfaen) – Ysgol Gynradd Aberporth

Aberteifi

27,018 - 41,604

13 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 26/04/2021
Swyddog Safonau Masnach

Aberaeron

35,745 - 37,890

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 30/04/2021
Gweithiwr Cymorth Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

20,092 - 21,322

30 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 26/04/2021
Athro/Athrawes (CA2) – Ysgol Gynradd Rhos Helyg (Llangeitho a Bronant)

Aberystwyth

27,018 - 41,604

32.5 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 20/04/2021
Cynorthwyydd Gofal (ymuno â’n pwll recriwtio)

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

18,933

30 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau:
Athro/Athrawes Cyflenwi

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

24,906 - 40,490

Achlysurol

Dyddiad Cau:
Glanhawr/Glanhawraig Wrth Gefn

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

17,842 - 18,198

Achlysurol

Dyddiad Cau: 06/05/2021