Coronafeirws: Ewch i'n tudalen Cwestiynau Cyffredin Coronafeirws am y wybodaeth diweddaraf.

Cyflog

£0 - £120000

Categori
Math o Gytundeb
Ardal
72 swydd
Swyddi Cynorthwyydd Gofal / Personol yng Ngheredigion

Cymrwch gip ar yr ystod o gyfleoedd dros dro a pharhaol ar gael gyda darparwyr gofal lleol.

Darllen mwy
Archwiliwr Dechnegydd Archwiliadau Arbennig

Y tu allan i Ceredigion

22,183 - 24,491

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 14/10/2021
Arweinydd Gwaith y Fflyd

Depo Glanyrafon, Aberystwyth

28,672 - 30,451

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 07/10/2021
Cynorthwy-ydd Hamdden / Achubwr Bywyd (10 awr)

Aberystwyth

18,562

10 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 30/09/2021
Cynorthwy-ydd Hamdden / Achubwr Bywyd (20 awr)

Aberystwyth

18,562

20 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 30/09/2021
Cynorthwy-ydd Hamdden / Achubwr Bywyd (5 awr)

Aberystwyth

18,562

5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 30/09/2021
Cynorthwyydd Arlwyo – Cartref Gofal Preswyl Yr Hafod

Aberteifi

17,842 - 18,198

9 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 03/10/2021
Gweithiwr Cymdeithasol -Gofal wedi ei Gynllunio

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

28,672 - 33,782

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 17/10/2021
Gweithiwr Cymdeithasol syn Goruchwylio / Gwasanaeth Maethu

Penmorfa, Aberaeron

32,234 - 33,782

18.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 03/10/2021

Mewnol yn unig

Gweithiwr Cymdeithasol syn Goruchwylio / Gwasanaeth Maethu

Penmorfa, Aberaeron

32,234 - 33,782

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 10/10/2021
Rheolwr Rhaglen Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn

Y tu allan i Ceredigion

42,821 - 44,863

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 30/09/2021
Swyddog Bioamrywiaeth

Y tu allan i Ceredigion

24,982 - 27,041

37 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 27/09/2021
Technegydd TGCh

Canolfan Rheidol, Aberystwyth

24,982 - 27,041

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 10/10/2021
Technegydd y Fflyd

Depo Glanyrafon, Aberystwyth

22,183 - 24,012

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 07/10/2021
Uwch Swyddog Cymorth ir Gwasanaethau

Canolfan Rheidol, Aberystwyth

20,092 - 21,322

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 10/10/2021
Uwch-ymarferydd – Cefnogaeth Estynedig

Canolfan Rheidol, Aberystwyth

35,745 - 37,890

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 10/10/2021
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1 – Ysgol Gyfun Aberaeron

Aberaeron

17,842 - 18,198

30 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 30/09/2021
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 2 – Ysgol Bro Teifi

Llandysul

18,933

32.5 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 29/09/2021
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 2 – Ysgol Gynradd Plascrug

Aberystwyth

18,933

32.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 30/09/2021
Cynorthwy-ydd Arlwyo – Ysgol Gynradd Rhydypennau

Aberystwyth

17,842 - 18,198

8 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 30/09/2021
Glanhawr Ysgol – Ysgol Gymraeg

Aberystwyth

17,842 - 18,198

13.8 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 02/10/2021
Glanhawr Ysgol – Ysgol Gynradd Comins Coch

Aberystwyth

17,842 - 18,198

10 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 27/09/2021
Gofalwr -Ysgol Gynradd Aberaeron

Aberaeron

17,842 - 18,198

4 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 28/09/2021
Relief Cleaner

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

17,842 - 18,198

Achlysurol

Dyddiad Cau: 30/11/2021
2 x Gweithiwr Ffordd

Depo Penrhos, Llandysul

20,092 - 21,322

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 30/09/2021
Cydlynydd Cymorth a Chyrhaeddiad

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

32,234 - 33,782

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 04/10/2021
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1 – Ysgol Gynradd Rhos Helyg

Tregaron

17,842 - 18,198

30 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 30/09/2021
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 2 – Ysgol Gynradd Penllwyn

Aberystwyth

18,933

9 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 03/10/2021
Goruchwyliwr Amser Cinio – Ysgol Gynradd Comins Coch

Aberystwyth

17,842 - 18,198

7.6 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 04/10/2021
Gweinyddydd Cymorth i’r Gwasanaethau

Penmorfa, Aberaeron

18,933

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 03/10/2021
Gweithiwr Cefnogi

Aberystwyth

22,183 - 24,012

30 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 04/10/2021
Cynorthwyydd Addysgu Lefel 2 – Ysgol Gynradd Craig yr Wylfa

Aberystwyth

18,933

26 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 27/09/2021
Cynorthwyydd Arlwyo – Cartref Gofal Preswyl Tregerddan

Aberystwyth

17,842 - 18,198

25 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 04/10/2021
Mentor Sgiliau i Blant a Phobl Ifanc

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

24,982 - 27,041

37 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 08/10/2021
Cynorthwyydd Addysgu Lefel 1 – Ysgol Uwchradd Aberteifi

Aberteifi

17,842 - 18,198

30 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 26/09/2021
Cynorthwyydd Addysgu Lefel 2 – Ysgol Uwchradd Aberteifi

Aberteifi

18,933

32.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 26/09/2021
Llyfrgellydd – Ysgol Uwchradd Aberteifi

Aberteifi

24,982 - 27,041

35 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 26/09/2021
Cynorthwywr Galluogi

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

19,312 - 19,698

35 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 03/10/2021
Cynorthwydd Dysgu Datblygu Iaith y Nas Cynhelir

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

24,982 - 27,041

32.5 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 27/09/2021
Cynorthwyydd Croeso Achlysurol

Aberystwyth

19,312 - 19,698

Achlysurol

Dyddiad Cau: 24/09/2021
Cynorthwyydd Hamdden

Aberteifi

17,842 - 18,198

10 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 26/09/2021
Aelodau Panel Gorchymyn Atgyfeirio

Various Locations within and outside of Ceredigion

0

Achlysurol

Dyddiad Cau: 31/10/2021
Cynorthwyydd Domestig – Cartref Gofal Preswyl Tregerddan

Aberystwyth

17,842 - 18,198

20 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 03/10/2021
Oedolyn Priodol Gwirfoddol

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

0

Achlysurol

Dyddiad Cau: 31/10/2021
Rheolwr Tîm – Asesiad Integredig Gydol Oes

Aberaeron

42,821 - 44,863

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 03/10/2021
Swyddog Mabwysiadu

Penmorfa, Aberaeron

32,234 - 33,782

18.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 22/10/2021
Asesydd Cynnig Gofal Plant

Canolfan Rheidol, Aberystwyth

20,092 - 21,322

37 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 24/09/2021
Childacare Offer Assessor

Canolfan Rheidol, Aberystwyth

20,092 - 21,322

37 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 24/09/2021
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1 – Ysgol Gynradd Aberporth

Aberteifi

17,842 - 18,198

15 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 29/09/2021
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1 – Ysgol Gynradd Comins Coch

Aberystwyth

17,842 - 18,198

30 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 03/10/2021
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1 – Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid

Tregaron

17,842 - 18,198

30 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 23/09/2021
Gweithwyr Cefnogi

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

22,183 - 24,012

12 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 24/09/2021
Swyddog Gwasanaethau Democrataidd

Penmorfa, Aberaeron

24,982 - 27,041

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 26/09/2021
Athro/Athrawes (Addysg Gorfforol) – Ysgol Bro Teifi

Llandysul

27,018 - 41,604

32.5 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 22/09/2021
Athro/Athrawes (Bwyd a Maeth a Dylunio a Thechnoleg)

Llandysul

27,018 - 41,604

26 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 29/09/2021
Athro/Athrawes (Gwyddoniaeth – Bioleg) – Ysgol Bro Teifi

Llandysul

27,018 - 41,604

32.5 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 22/09/2021
Athro/Athrawes (Saesneg) – Ysgol Bro Teifi

Llandysul

27,018 - 41,604

19.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 29/09/2021
Cyfarwyddwr Corfforaethol

Penmorfa, Aberaeron

97,294 - 104,086

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 28/09/2021
Glanhawr – Ysgol Gynradd Llwyn yr Eos

Aberystwyth

17,842 - 18,198

9 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 23/09/2021
Gweithiwr Cymdeithasol – (Brysbennu ac Asesu Integredig)

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

28,672 - 33,782

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 03/10/2021
Technegydd y Fflyd

Depo Penrhos, Llandysul

22,183 - 24,012

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 22/09/2021
Athro/Athrawes – Ysgol Gynradd Felinfach

Llanbedr Pont Steffan

27,018 - 41,604

9.8 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 27/09/2021
Rheolwr Tîm – Gofal wedii Gynllunio (Arbenigedd Plant)

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

42,821 - 44,863

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 11/10/2021
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 3 – Ysgol Bro Teifi

Llandysul

20,092 - 21,322

32.5 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 22/09/2021
Gweithiwr Cymdeithasol – Gofal wedi ei Gynllunio (Arbenigedd Oedolion)

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

28,672 - 33,782

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 10/10/2021
Hyfforddwr Nofio Lefel 2

Aberystwyth

20,092 - 21,322

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 30/09/2021
Arweinydd Creadigol

Llanbedr Pont Steffan

24,982 - 27,041

22.2 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 24/09/2021
Swyddog Gwasanaethau Parcio

Aberystwyth

20,092 - 21,322

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 03/10/2021
Cynorthwyydd Arlwyo Wrth Gefn

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

17,842 - 18,198

Parhaol

Dyddiad Cau: 30/09/2021
Gweithiwr Cymdeithasol

Penmorfa, Aberaeron

28,672 - 33,782

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 18/10/2021
Cyfrifydd Prosiect

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

32,234 - 33,782

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 03/10/2021
Cynorthwyydd Gofal (ymuno â’n pwll recriwtio)

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

18,933

30 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau:
Athro/Athrawes Cyflenwi

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

27,018 - 41,604

Achlysurol

Dyddiad Cau: