Coronafeirws: Ewch i'n tudalen Cwestiynau Cyffredin Coronafeirws am y wybodaeth diweddaraf.

Cyflog

£0 - £120000

Categori
Math o Gytundeb
Ardal
23 swydd
Recriwtio Darparwyr Gofal

Cymrwch gip ar yr ystod o gyfleoedd dros dro a pharhaol ar gael gyda darparwyr gofal lleol.

Darllen mwy
Cynorthwy-ydd Arlwyo – Cartref Gofal Preswyl Tregerddan

Aberystwyth

17,842 - 18,198

25 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 25/01/2021
Cynorthwy-ydd Arlwyo – Cartref Gofal Preswyl Tregerddan

Aberystwyth

17,842 - 18,198

20 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 25/01/2021
Seicolegydd Addysg

Canolfan Rheidol, Aberystwyth

38,197 - 47,889

29.6 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 01/02/2021
Uwch Swyddog Cymorth ir Gwasanaethau

Penmorfa, Aberaeron

20,092 - 21,322

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 25/01/2021

Mewnol yn unig

Athro/Athrawes (Cyfnod Sylfaen) – Ysgol Gynradd Rhydypennau

Aberystwyth

27,018 - 41,604

32.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 24/01/2021
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1 – Ysgol Gyfun Aberaeron

Aberaeron

17,842 - 18,198

24 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 21/01/2021
Cynorthwy-ydd Caffael a Thaliadau

Canolfan Rheidol, Aberaeron

18,933

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 25/01/2021
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 2 – Ysgol Gynradd Llannon

Aberaeron

18,933

16.3 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 18/01/2021
Cynorthwy-ydd Diogelur Cyhoedd

Neuadd y Dref, Aberaeron

22,183 - 24,012

37 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 25/01/2021
Pennaeth Dros Dro – Ysgol Gynradd Penrhyncoch a Phenllwyn

Aberystwyth

49,019 - 56,721

37 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 25/01/2021
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1 – Ysgol Gynradd Talybont

Aberystwyth

17,842 - 18,198

12 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 23/01/2021
Cynorthwyydd Gofal (ymuno â’n pwll recriwtio)

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

18,933

30 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau:
Mentor Cyflogaeth Gymunedol

Aberaeron

22,183 - 24,012

37 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 26/01/2021
Swyddog Perfformiad Corfforaethol a Gwella

Penmorfa, Aberaeron

32,234 - 33,782

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 24/01/2021
Swyddog Rheoli Datblygu

Neuadd y Dref, Aberaeron

32,234 - 33,782

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 22/01/2021
Cadeirydd Panel Maethu Ceredigion

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

3,000

Achlysurol

Dyddiad Cau: 04/02/2021
Uwch Swyddog Cymorth ir Gwasanaethau

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

20,092 - 21,322

37 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 25/01/2021
Athro/Athrawes Cyflenwi

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

24,906 - 40,490

Achlysurol

Dyddiad Cau:
Therapydd Galwedigaethol

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

32,234 - 33,782

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 01/02/2021
Cynorthwy-ydd Gofal Wrth Gefn

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

18,933

Achlysurol

Dyddiad Cau:
Uwch Swyddog Iechyd yr Amgylchedd

Aberaeron

38,890 - 40,876

37 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 25/01/2021
Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm Asesu Plant a Theuluoedd

Penmorfa, Aberaeron

28,672 - 33,782

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 31/01/2021
Cynorthwy-ydd Gwasanaeth Galluogi Wrth Gefn

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

19,312 - 19,698

Achlysurol

Dyddiad Cau: