Cyflog

£0 - £120000

Categori
Math o Gytundeb
Ardal
28 swydd
Glanhawr/ wraig – Ysgol Gynradd Llwyn yr Eos

Llwyn yr Eos Primary School, Aberystwyth

17,364 - 17,711

9 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 26/01/2020
Gweithiwr Cymdeithasol

Llandysul

27,905 - 32,878

37 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 30/01/2020
Archwiliwr Dechnegydd Archwiliadau Arbennig

Various Locations within and outside of Ceredigion

21,589 - 23,836

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 30/01/2020
Glanhawr / Glanhawraig – Ysgol Gynradd Llechryd

Aberteifi

17,364 - 17,711

10 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 02/02/2020
Cynghorydd y Ganolfan Gyswllt x 3

Canolfan Rheidol, Aberystwyth

19,554 - 20,751

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 02/02/2020
Cynorthwy-ydd Arlwyo x 2 – Catref Preswyl Hafan Deg

Llanbedr Pont Steffan

17,364 - 17,711

15 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 23/01/2020
Cynorthwy-ydd Croeso Wrth Gefn

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

18,795 - 19,171

Achlysurol

Dyddiad Cau: 27/01/2020
Swyddog Gwasanaethau Parcio

Canolfan Rheidol, Aberystwyth

19,554 - 20,751

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 27/01/2020
Athro/ Athrawes (Mathemateg) – Ysgol Bro Teifi

Llandysul

24,906 - 40,490

32.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 29/01/2020
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 2 – Ysgol T Llew Jones

Llandysul

18,426

32.5 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 23/01/2020
Glanhawr/ Glanhawraig – Ysgol Gynradd Mynach

Aberystwyth

17,364 - 17,711

7.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 27/01/2020
Glanhawr/ Glanhawraig – Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid

Tregaron

17,364 - 17,711

7.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 27/01/2020
Glanhawr/ Glanhawraig – Ysgol Gynradd Syr John Rhys

Aberystwyth

17,364 - 17,711

7.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 27/01/2020
Swyddog Arweiniol Corfforaethol – Porth Cynnal

Canolfan Rheidol, Aberystwyth

70,227 - 75,126

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 09/02/2020
Cogydd a Gofal – Cartref Preswyl Yr Hafod

Aberteifi

19,554 - 20,751

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 23/01/2020
Cynorthwy-ydd Arholiadau a Data – Ysgol Gyfun Penglais

Aberystwyth

18,795 - 19,171

35 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 20/01/2020
Cynorthwy-ydd Gofal – Cartref Preswyl Tregerddan

Aberystwyth

18,426

24 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 22/01/2020
Glanhawr/ Glanhawraig – Ysgol Gynradd Cenarth

Aberteifi

17,364 - 17,711

12 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 02/02/2020
Glanhawr/ Glanhawraig Wrth Gefn – Ardal Aberporth

Aberteifi

17,364 - 17,711

Achlysurol

Dyddiad Cau: 30/01/2020
Glanhawr/ Glanhawraig Wrth Gefn – Ardal Aberystwyth

Aberystwyth

17,364 - 17,711

Achlysurol

Dyddiad Cau: 30/01/2020
Cydgysylltydd Cyfarfodydd Grwp Teulu

Aberaeron

31,371 - 32,878

Achlysurol

Dyddiad Cau: 30/01/2020
Gyrrwr/ wraig wrth gefn

Llandysul

18,426

Achlysurol

Dyddiad Cau: 21/01/2020
Glanhawr/ Glanhawraig Wrth Gefn

Aberteifi

17,364 - 17,711

Achlysurol

Dyddiad Cau: 30/01/2020
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1 – Ysgol Bro Teifi

Llandysul

17,364 - 17,711

30 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 29/01/2020
Cynorthwy-ydd Hamdden

Aberaeron

17,364 - 17,711

15 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 22/01/2020
Athro/ Athrawes – Ysgol Gynradd Aberporth

Aberporth Primary School, Aberteifi

24,906 - 40,490

32.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 20/01/2020
Gweithiwr Cymdeithasol

Penmorfa, Aberaeron

27,905 - 32,878

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 23/01/2020
Cynorthwy-ydd Arlwyo Wrth Gefn

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

17,364 - 17,711

Achlysurol

Dyddiad Cau: