Rydym yn gweithredu polisi dwyieithog. Gwahoddir ymgeiswyr i wneud cais yn Gymraeg, ni fydd unrhyw gais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a wneir yn Saesneg.

Cyflog

£0 - £120000

Categori
Math o Gytundeb
Ardal
47 swydd
Cynorthwyydd Derbyniadau

Penmorfa, Aberaeron

24,294 - 25,545

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 12/06/2024
Glanhawr/aig Ysgol – Ysgol Gyfun Aberaeron

Aberaeron

22,366

15 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 09/06/2024
Gweithiwr Cymdeithasol Cynorthwyol – Gofal wedi’i Gynllunio (Oedolion)

O fewn Ceredigion

29,269 - 31,364

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 12/06/2024
Gweithiwr Gofal a Chymorth Lefel 2 – Cartref Gofal Preswyl Bryntirion

Tregaron

23,500 - 23,893

Achlysurol

Dyddiad Cau: 12/06/2024
Gweithiwr Gofal a Chymorth Lefel 2 – Cartref Gofal Preswyl Hafan Deg

Llanbedr Pont Steffan

23,500 - 23,893

24 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 12/06/2024
Gweithiwr Gofal a Chymorth Lefel 2 – Cartref Gofal Preswyl Hafan Deg

Llanbedr Pont Steffan

23,500 - 23,893

18 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 12/06/2024
Gweithiwr Gofal a Chymorth Lefel 2 – Cartref Gofal Preswyl Tregerddan

Aberystwyth

23,500 - 23,893

30 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 05/06/2024
Rheolwr Tîm – Gwella Ansawdd a Gwasanaethau

Penmorfa, Aberaeron

47,420 - 49,498

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 12/06/2024
Swyddog Cynaliadwyedd Fflyd a Chyfleusterau

Y tu allan i Ceredigion

34,834 - 36,648

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 06/06/2024
Swyddog Strydlun

Depo Penrhos, Llandysul

29,269 - 31,364

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 12/06/2024
Athro/Athrawes – Ysgol Gynradd T.Llew Jones

Llandysul

30,742 - 47,340

32.5 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 05/06/2024
Cynorthwyydd Addysgu Lefel 2 – Ysgol Henry Richard

Tregaron

23,114

32.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 02/06/2024
Swyddog Cefnogi Ysgol – Ysgol Gyfun Aberaeron

Aberaeron

23,114

32.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 04/06/2024
Cynorthwyydd Clwb Brecwast – Ysgol Gynradd Llannon

Aberaeron

22,366

5 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 31/05/2024
Cynorthwyydd Arlwyo – Ysgol Gyfun Penglais

Aberystwyth

22,366

10 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 31/05/2024
Cynorthwyydd Arlwyo – Ysgol Gyfun Penglais

Aberystwyth

22,366

25 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 31/05/2024
Rheolwr Rhanbarthol Canolbarth Cymru

O fewn a thu allan i Geredigion

49,498 - 51,515

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 30/05/2024
Cynorthwyydd Arlwyo – Ysgol Gynradd Aberporth

Aberteifi

22,366

8.3 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 05/06/2024
Gweithiwr Amgylchedd 3 (Gyrrwr CNT)

Depo Penrhos, Llandysul

24,294 - 25,545

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 05/06/2024
2 x Gweithiwr Ffordd 2

Depo Penrhos, Llandysul

24,294 - 25,545

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 04/06/2024
Cydlynydd Gweithredol e-sgol

Canolfan Rheidol, Aberystwyth

29,269 - 31,364

37 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 04/06/2024
Cynorthwydd Arlwyo – Ysgol Henry Richard

Tregaron

22,366

20 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 23/05/2024
Uwch Ymarferydd – Gwasanaethau Asesu a Brysbennu Integredig

Penmorfa, Aberaeron

40,221 - 42,403

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 04/06/2024
Gweithiwr Gweinyddol – Ysgol Uwchradd Aberteifi

Aberteifi

23,114

37 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 26/05/2024
2 x Uwch Ymarferydd Therapydd Galwedigaethol

Aberaeron

40,221 - 42,403

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 31/05/2024
Cogydd Mewn Gofal – Ysgol Gynradd Pontrhydrendigaid

Tregaron

24,294 - 25,545

25.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 31/05/2024
Asesydd Budd-daliadau Tai

Canolfan Rheidol, Aberystwyth

26,421 - 28,282

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 30/05/2024
Uwch Swyddog Cyllid a Sicrwydd Strategol

Canolfan Rheidol, Aberystwyth

36,648 - 38,223

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 30/05/2024
Uwch Ymarferydd – Lles Meddyliol

Canolfan Rheidol, Aberystwyth

40,221 - 42,403

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 30/05/2024
Cynghorydd y Ganolfan Gyswllt

Canolfan Rheidol, Aberystwyth

24,294 - 25,545

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 02/06/2024
Athro/Athrawes Celfyddydau Mynegiannol – Ysgol Henry Richard

Tregaron

30,742 - 47,340

26 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 02/06/2024
Peiriannydd Cynorthwyol (Asedau a Dylunio) Adeileddau

Penmorfa, Aberaeron

29,269 - 34,834

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 20/06/2024
Peiriannydd Cynorthwyol (Asedau a Dylunio) Cynnal a Chadw

Penmorfa, Aberaeron

29,269 - 34,834

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 20/06/2024
Uwch Beiriannydd (Asedau a Dylunio)

Penmorfa, Aberaeron

40,221 - 42,403

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 20/06/2024
Uwch Beiriannydd (Strwythurau ac Asedau)

Penmorfa, Aberaeron

40,221 - 42,403

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 20/06/2024
Glanhawr/aig – Ysgolion Gynradd (Llanarth)

Aberaeron

22,366

10 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 01/06/2024

Mewnol yn unig

2 x Gweithiwr Gofal a Chymorth Lefel 2 (Nos) – Cartref Gofal Preswyl Tregerddan

Aberystwyth

23,500 - 23,893

Achlysurol

Dyddiad Cau: 26/05/2024
3 x Gweithiwr Gofal a Chymorth Lefel 2 – Cartref Gofal Preswyl Tregerddan

Aberystwyth

23,500 - 23,893

24 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 26/05/2024
Swyddog Cymorth i Wasanaethau

Penmorfa, Aberaeron

23,500 - 23,893

37 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 23/05/2024
Addysgwyr Carlam Cymru

Canolfan Rheidol, Aberystwyth

30,742 - 47,340

Achlysurol

Dyddiad Cau: 19/06/2024
Gweithiwr Cymdeithasol – Lles Meddyliol

Canolfan Rheidol, Aberystwyth

33,024 - 38,223

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 30/06/2024
2 x Swyddog Adolygu Annibynnol: Diogelu

Penmorfa, Aberaeron

43,421 - 45,441

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 24/06/2024
2 x Gweithiwr Cymdeithasol – Gwasanaethau Uniongyrchol: Maethu

Aberaeron

33,024 - 38,223

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 30/05/2024
2 x Uwch Ymarferydd – Gofal wedi’i Gynllunio (Plant a Phobl ifanc)

Penmorfa, Aberaeron

40,221 - 42,403

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 23/06/2024
Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm Anableddau (Plant)

Canolfan Rheidol, Aberystwyth

33,024 - 38,223

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 28/05/2024
4 x Gweithiwr Cymdeithasol – Gofal wedi’i Gynllunio (Arbenigedd Plant)

O fewn Ceredigion

33,024 - 38,223

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 23/06/2024
Cynorthwyydd Arlwyo Wrth Gefn

O fewn Ceredigion

22,366

Achlysurol

Dyddiad Cau: 06/06/2024