Pwysig: Coronafeirws

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau diogelwch ein cymunedau a'n gweithwyr. Yng ngoleuni'r amgylchiadau presennol, rydym wedi penderfynu gohirio pob gweithgaredd llunio rhestr-fer a chyfweld. O ganlyniad i'r penderfyniad hwn, mae dyddiad cau ar gyfer y rhan fwyaf o'n swyddi wedi'i ymestyn tan 30 Ebrill 2020. Mae'n bosibl y bydd rhai swyddi allweddol wedi'u heithrio o'r trefniant hwn.

Ewch i'n tudalen Cwestiynau Cyffredin Coronafeirws am fwy o wybodaeth.

Cyflog

£0 - £120000

Categori
Math o Gytundeb
Ardal
55 swydd
Athro/Athrawes (Cymraeg) – Ysgol Gyfun Penweddig

Ysgol Gyfun Penweddig, Aberystwyth

24,906 - 40,490

32.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 30/04/2020
Athro/Athrawes (Dylunio a Thechnoleg a Pheirianneg) – Ysgol Bro Teifi

Llandysul

24,906 - 40,490

32.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 30/04/2020
Athro/Athrawes (Bioleg) – Ysgol Bro Pedr

Llanbedr Pont Steffan

24,906 - 40,490

32.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 30/04/2020
Athro/Athrawes (Cymraeg) – Ysgol Gyfun Aberaeron

Aberaeron

24,906 - 40,490

32.5 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 30/04/2020
Pennaeth Cynorthwyol (Lles) – Ysgol Gyfun Aberaeron

Aberaeron

51,311 - 56,579

32.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 30/04/2020
Seicolegydd Addysg

Aberystwyth

37,175 - 46,607

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 30/04/2020

Mewnol yn unig

Uwch Ymarferydd

Aberystwyth

34,788 - 36,876

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 30/04/2020
Cynorthwy-ydd Gofal Teithiol

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

18,426

Achlysurol

Dyddiad Cau:
Pennaeth Cynorthwyol (Data) – Ysgol Gyfun Aberaeron

Aberaeron

51,311 - 56,579

32.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 30/04/2020
Cynorthwy-ydd Hamdden

Aberteifi

17,364 - 17,711

Parhaol

Dyddiad Cau: 30/04/2020
Mentor Gweithffyrdd+

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

21,589 - 23,369

37 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 30/04/2020
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1 – Ysgol Gynradd Aberaeron

Aberaeron

17,364 - 17,711

30 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 30/04/2020
Gweithiwr Cymdeithasol dan Hyfforddiant

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

21,589 - 23,369

37 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 30/04/2020
Athro/Athrawes (Dylunio a Thechnoleg) – Ysgol Gyfun Aberaeron

Aberaeron

24,906 - 40,490

32.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 30/04/2020
Glanhawr/wraig – Ysgol Gynradd Penllwyn

Aberystwyth

17,364 - 17,711

7.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 30/04/2020
Tiwtor Dysgu Cymunedol

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

24,313 - 26,317

Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 30/04/2020
Uwch Swyddog Cymorth i’r Gwasanaethau

Llandysul

19,554 - 20,751

14.8 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 30/04/2020
Cynghorydd Iechyd a Diogelwch

Canolfan Rheidol, Aberystwyth

34,788 - 36,876

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 30/04/2020
Glanhawr/wraig – Ysgol Bro Sion Cwilt

Aberaeron

17,364 - 17,711

15 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 30/04/2020
Swyddog Gwasanaethau Cymorth y Gofalwyr

Canolfan Rheidol, Aberystwyth

27,905 - 29,636

37 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 30/04/2020

Mewnol yn unig

Glanhawr/wraig – Ysgol Bro Pedr

Llanbedr Pont Steffan

17,364 - 17,711

12.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 30/04/2020
Swyddog Cymorth i Wasanaethau

Penmorfa, Aberaeron

18,795 - 19,171

37 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 30/04/2020
Swyddog Cymorth Prosiectau

Penmorfa, Aberaeron

27,905 - 29,636

37 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 30/04/2020
Swyddog Cymunedau Gwledig

Penmorfa, Aberaeron

24,313 - 26,317

37 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 30/04/2020
Athro/Athrawes – Gofal Uned Cyfeirio Disgyblion

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

24,906 - 40,490

32.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 30/04/2020
Athro/Athrawes – Ysgol Gynradd Cei Newydd

Aberaeron

24,906 - 40,490

32.5 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 30/04/2020
Athro/Athrawes – Ysgol Gynradd Penparc

Aberteifi

24,906 - 40,490

13 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 30/04/2020
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 2 – Ysgol Gynradd Penparc

Aberteifi

18,426

32.5 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 30/04/2020
Cynorthwy-ydd Adnoddau Dynol

Canolfan Rheidol, Aberystwyth

19,554 - 20,751

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 30/04/2020
Swyddog Ymgysylltu Gweithgarwch Corfforol

Aberystwyth

21,589 - 23,369

37 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 30/04/2020
Athro/Athrawes Cyflenwi

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

24,906 - 40,490

Achlysurol

Dyddiad Cau: 30/04/2020
Cogydd – Cartref Gofal Preswyl Tregerddan

Aberystwyth

18,795 - 19,171

30 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 30/04/2020
Athro/Athrawes (Gwyddoniaeth) – Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

Ysgol Gyfun Penweddig, Aberystwyth

24,906 - 40,490

32.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 30/04/2020
Athro/Athrawes (Mathemateg) – Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

Ysgol Gyfun Penweddig, Aberystwyth

24,906 - 40,490

32.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 30/04/2020
Pennaeth Cyfadran (Mathemateg) – Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

Ysgol Gyfun Penweddig, Aberystwyth

24,906 - 49,362

32.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 30/04/2020
Glanhawr/wraig – Ysgol Gynradd Llangwyryfon

Aberystwyth

17,364 - 17,711

8 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 30/04/2020
Glanhawr/wraig Toiledau

Aberystwyth

17,364 - 17,711

12.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 30/04/2020
Swyddog Polisi Cynllunio

Aberaeron

31,371 - 32,878

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 30/04/2020
Cynorthwy-ydd Arlwyo – Cartref Preswyl Hafan Deg

Llanbedr Pont Steffan

17,364 - 17,711

15 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 30/04/2020
Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Porth Cynnal – Gwasanaethau Arbenigol

Penmorfa, Aberaeron

76,758 - 81,685

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 30/04/2020
Cynorthwy-ydd Gofal – Cartref Preswyl Hafan Deg

Llanbedr Pont Steffan

18,426

15.8 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 30/04/2020
Gweithiwr Cymorth Dwys i Deuluoedd

Penmorfa, Aberaeron

21,589 - 23,369

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 30/04/2020
Swyddog Rheoli Datblygu

Neuadd y Dref, Aberaeron

31,371 - 32,878

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 30/04/2020
Cynorthwy-ydd Casgliadau

Canolfan Rheidol, Aberystwyth

18,426

18.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 30/04/2020
Swyddog Casgliadau Cynorthwyol

Canolfan Rheidol, Aberystwyth

18,795 - 19,171

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 30/04/2020
Ymgynghorydd Her – Uwchradd

Canolfan Rheidol, Aberystwyth

54,359 - 59,902

37 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 30/04/2020
Cynorthwy-ydd/wyr Hamdden / Achubwr Bywyd

Aberystwyth

18,065

21 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 30/04/2020
Gweithiwr Gwasanaethau Stryd – De Ceredigion

Depo Glanyrafon, Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

18,065

37 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 30/04/2020
Gweithiwr Gwasanaethau Stryd – Gogledd Ceredigion

Depo Glanyrafon, Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

18,065

37 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 30/04/2020
Athro/Athrawes – Ysgol Gynradd Felinfach

Aberaeron

24,906 - 40,490

32.5 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 30/04/2020
Technegydd Cefnogi Gwasanaeth TGCh

Various Locations within and outside of Ceredigion

24,313 - 26,317

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 30/04/2020
Glanhawr/wraig – Ysgol Gynradd Llanfiangel-Y-Creuddyn

Aberystwyth

17,364 - 17,711

7.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 30/04/2020
Cynorthwy-ydd Arlwyo x 2 – Catref Preswyl Hafan Deg

Llanbedr Pont Steffan

17,364 - 17,711

15 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 30/04/2020
Glanhawr/wraig wrth gefn – Ardal Aberporth

Aberteifi

17,364 - 17,711

Achlysurol

Dyddiad Cau: 30/04/2020
Cynorthwy-ydd Arlwyo Wrth Gefn

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

17,364 - 17,711

Achlysurol

Dyddiad Cau: