Rydym yn gweithredu polisi dwyieithog. Gwahoddir ymgeiswyr i wneud cais yn Gymraeg, ni fydd unrhyw gais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a wneir yn Saesneg.

Cyflog

£0 - £120000

Categori
Math o Gytundeb
Ardal
73 swydd
Swyddi Cynorthwyydd Gofal / Personol efo cyflogwyr arall

Cymrwch gip ar yr ystod o gyfleoedd dros dro a pharhaol ar gael gyda darparwyr gofal lleol.

Darllen mwy
Cynorthwyydd Addysgu Lefel 3 – Ysgol Bro Teifi

Llandysul

20,444 - 21,695

32.5 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 10/07/2022
Rheolwr Partneriaeth Gymunedol – Cymuned Aberteifi

Aberteifi

29,174 - 30,984

37 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 29/07/2022
Rheolwr Ysgolion Ffocws Cymunedol

Within Ceredigion

29,174 - 30,984

37 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 29/07/2022
Arweinydd Tm Rheoli Datblygu (Y De)

Aberaeron

39,571 - 41,591

37 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 15/07/2022
Athro/Athrawes – Ysgol Gynradd T. Llew Jones

Llandysul

27,491 - 42,333

32.5 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 08/07/2022
Swyddog Datblygu Rygbi – Ysgol Bro Teifi

Llandysul

18,487 - 24,936

32.5 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 07/07/2022
Athro/Athrawes – Ysgol Gynradd Llanarth

Aberaeron

27,491 - 42,333

19.5 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 10/07/2022
Swyddog Gofal Nos – Cartref Preswyl Hafan Deg

Llanbedr Pont Steffan

20,444 - 21,695

24.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 10/07/2022
Technegydd Technoleg Bwyd – Ysgol Uwchradd Aberteifi

Aberteifi

18,333 - 18,516

22.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 10/07/2022
Achubwr Bywydau / Gwas Gwaithrediad Canolfan Lles

Llanbedr Pont Steffan

18,887

Parhaol

Dyddiad Cau: 13/07/2022
Cynorthwyydd Adnoddau Dynol

Canolfan Rheidol, Aberystwyth

20,444 - 21,695

37 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 13/07/2022
Glanhawr/aig – Canolfan Ieuenctid Aberteifi

Aberteifi

18,333 - 18,516

3 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 13/07/2022
Glanhawr/aig Ysgol – Ysgol Gynradd Aberteifi

Aberteifi

18,333 - 18,516

10 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 13/07/2022
Glanhawr/aig Ysgol – Ysgol Gynradd Llechryd

Aberteifi

18,333 - 18,516

14.5 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 13/07/2022
Uwch Ymarferydd – Asesu a Brysbennu Integredig

Within Ceredigion

36,371 - 38,553

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 22/07/2022
Uwch-swyddog Tai – Addasiadau ac Effeithlonrwydd Ynni

Aberaeron

36,371 - 38,553

29.6 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 27/07/2022
Athro/Athrawes – Ysgol Bro Pedr

Llanbedr Pont Steffan

27,491 - 42,333

32.5 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 06/07/2022
Cynorthwyydd Addysgu Lefel 2 – Ysgol Bro Teifi

Llandysul

19,264

32.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 07/07/2022
Cynorthwyydd Addysgu Lefel 2 – Ysgol Gynradd Gymraeg

Aberystwyth

19,264

32.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 08/07/2022
Glanhawr/aig Ysgol – Ysgol Bro Pedr

Llanbedr Pont Steffan

18,333 - 18,516

12.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 11/07/2022
2 x Uwch Ymarferydd Therapydd Galwedigaethol

Within Ceredigion

36,371 - 38,553

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 20/07/2022
Cynorthwyydd Addysgu Lefel 1 – Ysgol Gyfun Penweddig

Aberystwyth

18,333 - 18,516

30 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 04/07/2022
Cynorthwyydd Addysgu Lefel 2 – Ysgol Gyfun Penweddig

Aberystwyth

19,264

16.3 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 04/07/2022
Cynorthwyydd Addysgu Lefel 4 – Ysgol Gyfun Penweddig

Aberystwyth

25,419 - 27,514

26 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 04/07/2022
Gweithiwr Gofal a Chymorth

Within Ceredigion

20,444 - 21,695

35 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 07/07/2022
Swyddog Gweithgareddau a Gwarchod – Ysgol Gyfun Penweddig

Aberystwyth

20,444 - 21,695

32.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 04/07/2022
Swyddog Trwyddedu Anifeiliaid (Gogledd a Gorllewin Cymru)

Within and Outside of Ceredigion

25,927 - 28,226

37 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 07/07/2022
2 x Glanhawr/aig Swyddfa/Adeilad

Canolfan Rheidol, Aberystwyth

18,333 - 18,516

10 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 10/07/2022
Athro/Athrawes – Ysgol Gyfun Penglais

Aberystwyth

27,491 - 42,333

32.5 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 06/07/2022
Clerc Mewnbynnu Data Cyflogau a Buddion

Canolfan Rheidol, Aberystwyth

19,264

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 14/07/2022
Glanhawr – Amgueddfa Ceredigion

Aberystwyth

18,333 - 18,516

16 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 15/07/2022
Cynorthwyydd Addysgu Lefel 2 – Ysgol Gynradd Aberteifi

Aberteifi

19,264

32.5 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 07/07/2022
Glanhawr/aig Ysgol – Ysgol Gynradd Rhydypennau

Aberystwyth

18,333 - 18,516

11.3 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 11/07/2022
Glanhawr/aig Ysgol – Ysgol Gynradd Padarn Sant

Aberystwyth

18,333 - 18,516

10 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 05/07/2022
Swyddog Hyb Rygbi – Ysgol Uwchradd Aberteifi

Aberteifi

27,088

35 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 10/07/2022
Cynorthwyydd Polisi Cynllunio

Aberaeron

25,419 - 27,514

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 06/07/2022
Ecolegydd (Gwasanaethau Priffyrdd)

Aberaeron

32,798 - 34,373

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 06/07/2022
Glanhawr/aig Ysgol – Ysgol Gynradd Gymraeg

Aberystwyth

18,333 - 18,516

12.5 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 05/07/2022
Swyddog Llesiant a Pherthnasoedd Cadarnhaol – Ysgol Bro Teifi

Llandysul

29,174 - 30,984

32.5 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 05/07/2022
Cynorthwyydd Arlwyo – Cartref Preswyl Min y Môr

Aberaeron

18,333 - 18,516

15 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 05/07/2022
Gweithiwr Gofal a Chymorth (Gydol Oes) Lefel 3

Within Ceredigion

22,571 - 24,432

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 08/07/2022
Gweithiwr Ieuenctid

Within Ceredigion

25,419 - 27,514

37 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 17/07/2022
3 x Gweithiwr Priffyrdd

Depo Glanyrafon, Aberystwyth

20,444 - 21,695

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 15/07/2022
Rheolwr Corfforaethol – Gofal Wedi’i Gynllunio

Within Ceredigion

51,607 - 53,576

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 11/07/2022
Swyddog Cefnogi – DGOS Cynhwysiant a Lles (Dysgu Gydol Oes a Sgiliau)

Aberystwyth

25,419 - 27,514

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 07/07/2022
Athro/Athrawes (Technoleg Bwyd) – Ysgol Uwchradd Aberteifi

Aberteifi

27,491 - 42,333

19.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 10/07/2022
Cynorthwyydd Addysgu Lefel 1 – Ysgol Gynradd Aberporth

Aberteifi

18,333 - 18,516

15 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 07/07/2022
Cynorthwyydd Addysgu Lefel 1 – Ysgol Gynradd Aberporth

Aberteifi

18,333 - 18,516

30 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 07/07/2022
Swyddog Tai – Grantiau a Benthyciadau

Canolfan Rheidol, Aberystwyth

29,174 - 30,984

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 08/07/2022
Athro/Athrawes (Cerddoriaeth a Drama) – Ysgol Uwchradd Aberteifi

Aberteifi

27,491 - 42,333

19.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 10/07/2022
Ymgynghorydd Hyfforddiant – Aml-sgiliau

Aberystwyth

25,419 - 27,514

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 05/07/2022
2 x Uwch Ymarferydd – Gofal wedi’i Gynllunio (Plant a Phobl ifanc)

Penmorfa, Aberaeron

36,371 - 38,553

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 09/08/2022
Swyddog Cymorth Recriwtio ac Ymgysylltu (Gwasanaeth Maethu)

Aberaeron

22,571 - 24,432

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 04/07/2022
Athro/Athrawes – Ysgol Gynradd Llannon

Aberystwyth

27,491 - 42,333

19.5 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 04/07/2022
Cynorthwyydd Addysgu Lefel 1 – Ysgol Gynradd Aberaeron

Aberaeron

18,333 - 18,516

30 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 04/07/2022
Technegydd y Fflyd

Within Ceredigion

22,571 - 24,432

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 08/07/2022
Therapydd Galwedigaethol

Within Ceredigion

32,798 - 34,373

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 08/08/2022
Ymgynghorydd Hyfforddiant – Mecaneg Moduron

Aberystwyth

25,419 - 27,514

30 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 07/07/2022
Derbynnydd – Ysgol Uwchradd Aberteifi

Aberteifi

19,264

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 10/07/2022
Aelodau Panel Maethu

Within Ceredigion

0

Achlysurol

Dyddiad Cau: 22/07/2022
Cadeirydd Panel Maethu

Within Ceredigion

0

Achlysurol

Dyddiad Cau: 22/07/2022
Athro/Athrawes Cyflenwi – Carlam Cymru

Within and Outside of Ceredigion

27,491 - 42,333

Achlysurol

Dyddiad Cau: 20/08/2022
Peiriannydd Cynorthwyol (Asedau a Dylunio)

Aberaeron

25,419 - 30,984

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 30/07/2022
Uwch Beiriannydd (Asedau a Dylunio) – Asedau

Aberaeron

36,371 - 38,553

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 30/07/2022
Uwch-beiriannydd (Asedau a Dylunio) – Strwythurau

Aberaeron

36,371 - 38,553

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 30/07/2022
Uwch-beiriannydd (Rheoli Datblygu Priffyrdd)

Aberaeron

36,371 - 38,553

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 30/07/2022
Cogydd â Gofal – Canolfan Adnoddau Bryntirion

Tregaron

20,444 - 21,695

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 05/07/2022
Cynorthwyydd Arlwyo – Cartref Preswyl Min y Môr

Aberaeron

18,333 - 18,516

18 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 05/07/2022
Cynorthwyydd Arlwyo – Cartref Preswyl Min y Môr

Aberaeron

18,333 - 18,516

20 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 05/07/2022
Cynorthwyydd Arlwyo Wrth Gefn

Within Ceredigion

18,333 - 18,516

Parhaol

Dyddiad Cau: 01/08/2022
Gweithwyr Cymdeithasol (Swyddi Gwag mewn sawl disgyblaeth)

Within Ceredigion

29,174 - 34,373

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau:
Cynorthwyydd Gofal (ymuno â’n pwll recriwtio)

Within Ceredigion

19,264

30 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau:
Athro/Athrawes Cyflenwi

Within Ceredigion

27,491 - 42,333

Achlysurol

Dyddiad Cau: