Rydym yn gweithredu polisi dwyieithog. Gwahoddir ymgeiswyr i wneud cais yn Gymraeg, ni fydd unrhyw gais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a wneir yn Saesneg.

Cyflog

£0 - £120000

Categori
Math o Gytundeb
Ardal
38 swydd
Swyddi Cynorthwyydd Gofal / Personol efo cyflogwyr arall

Cymrwch gip ar yr ystod o gyfleoedd dros dro a pharhaol ar gael gyda darparwyr gofal lleol.

Darllen mwy
Swyddog Cymorth i Wasanaethau

Within Ceredigion

21,575 - 21,968

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 29/12/2022
Athro/Athrawes (Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2) – Ysgol Gynradd Aberteifi

Aberteifi

28,866 - 39,873

19.5 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 09/12/2022
Athro/Athrawes (Cyfnod Allweddol 2) – Ysgol Rhos Helyg

Tregaron

28,866 - 44,450

32.5 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 13/12/2022
Goruchwylydd Amser Cinio – Ysgol Rhos Helyg

Tregaron

20,258 - 20,441

5 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 13/12/2022
Swyddog Dilysu

Neuadd y Dref, Aberaeron

22,369 - 23,620

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 18/12/2022
Cogydd â gofal – Ysgol Henry Richard

Within Ceredigion

24,496 - 26,357

35 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 08/12/2022
Swyddog Gweinyddol Cyffredinol – Ysgol Gynradd Gymraeg

Yr Ysgol Gymraeg, Aberystwyth

22,369 - 23,620

35 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 09/12/2022
Arweinydd Cynllun Profiad Cyntaf

Within Ceredigion

37,056

37 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 11/12/2022
Pennaeth – Ysgol Gyfun Penweddig

Ysgol Gyfun Penweddig, Aberystwyth

73,766 - 85,441

32.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 15/01/2023
Swyddog Hebryngwr Croesfannau Ysgol – Ysgol Gynradd Padarn Sant

Aberystwyth

20,258 - 20,441

5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 11/12/2022
Gweithiwr Cymorth Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Within Ceredigion

22,369 - 23,620

35 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 12/12/2022
Cogydd â Gofal – Canolfan Adnoddau Bryntirion

Tregaron

22,369 - 23,620

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 19/12/2022
Gweithiwr Cymorth Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Within Ceredigion

22,369 - 23,620

35 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 12/12/2022
Athro/Athrawes (Cerddoriaeth) – Ysgol Bro Pedr

Llanbedr Pont Steffan

28,866 - 44,450

32.5 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 08/12/2022
Cynorthwyydd Cyfrifeg

Canolfan Rheidol, Aberystwyth

27,344 - 29,439

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 14/12/2022
Athro/Athrawes Cyflenwi

Within Ceredigion

27,491 - 42,333

Achlysurol

Dyddiad Cau:
Uwch Ymarferydd – Gwasanaethau Integredig Brysbennu ac Asesu (TDB)

Within Ceredigion

38,296 - 40,478

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 09/01/2023
Ymgynghorydd Hyfforddiant – Peirianneg

Aberystwyth

27,344 - 29,439

22.2 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 15/12/2022
Glanhawr/aig Ysgol – Ysgol Gynradd Aberteifi

Aberteifi

20,258 - 20,441

10 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 08/01/2023
Gweithiwr Cymdeithasol – Gwasanaethau Asesu a Brysbennu Integredig

Aberaeron

34,723 - 36,298

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 12/12/2022
Addysgwyr Carlam Cymru

Within and Outside of Ceredigion

28,866 - 44,450

Achlysurol

Dyddiad Cau: 31/01/2023
5 x Gweithiwr Cymdeithasol – Gofal wedi’i Gynllunio (Arbenigedd Plant) (37 awr)

Within Ceredigion

34,723 - 36,298

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 08/01/2023
Gweithiwr Cymdeithasol – Gofal wedi’i Gynllunio (Arbenigedd Plant) (23 awr)

Within Ceredigion

34,723 - 36,298

23 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 08/01/2023
Gweithiwr Cymdeithasol – Gofal wedi’i Gynllunio (Arbenigedd Oedolion) (30 awr)

Within Ceredigion

34,723 - 36,298

30 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 03/01/2023
Gweithiwr Cymdeithasol – Gofal wedi’i Gynllunio (Arbenigedd Plant)

Within Ceredigion

34,723 - 36,298

37 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 08/01/2023
Gweithiwr Cymdeithasol – Gofal wedi’i Gynllunio (Oedolion) (37 awr)

Within Ceredigion

34,723 - 36,298

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 03/01/2023
Uwch Ymarferydd – Gofal wedi’i Gynllunio (Arbenigedd Oedolion)

Penmorfa, Within Ceredigion

38,296 - 40,478

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 03/01/2023
Swyddog Gwasanaethau Parcio

Depo Glanyrafon, Aberystwyth

22,369 - 23,620

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 13/12/2022
Uwch Beiriannydd (Asedau a Dylunio) – Asedau

Aberaeron

38,296 - 40,478

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 30/12/2022
Uwch Beiriannydd (Asedau a Dylunio) – Strwythurau

Aberaeron

38,296 - 40,478

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 30/12/2022
Ymgynghorydd Hyfforddiant – Plymio

Aberystwyth

27,344 - 29,439

7.4 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 04/01/2023
Uwch Beiriannydd (Rheoli Datblygu Priffyrdd)

Aberaeron

38,296 - 40,478

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 31/01/2023
Ymgynghorydd Hyfforddiant – Trydanol

Aberystwyth

27,344 - 29,439

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 04/01/2023
2 x Uwch Ymarferydd Therapydd Galwedigaethol

Within Ceredigion

38,296 - 40,478

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 09/01/2023
2 x Uwch Ymarferydd – Gofal wedi’i Gynllunio (Plant a Phobl ifanc)

Penmorfa, Aberaeron

38,296 - 40,478

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 08/01/2023
Therapydd Galwedigaethol

Within Ceredigion

34,723 - 36,298

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 09/01/2023
Cynorthwyydd Arlwyo Wrth Gefn

Within Ceredigion

20,258 - 20,441

Parhaol

Dyddiad Cau: 31/12/2022
Gweithwyr Cymdeithasol (Swyddi Gwag mewn sawl disgyblaeth)

Within Ceredigion

31,099 - 36,298

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: