Coronafeirws: Ewch i'n tudalen Cwestiynau Cyffredin Coronafeirws am y wybodaeth diweddaraf.

Gwaith Cynnal a Chadw: Ar Ddydd Gwener 6 Tachwedd 2020 ni fydd y broses ymgeisio am swydd ar gael oherwydd gwaith cynnal a chadw arferol. Rhagwelwn y bydd y system yn dychwelyd tua 2yp.

Cyflog

£0 - £120000

Categori
Math o Gytundeb
Ardal
31 swydd
Recriwtio Darparwyr Gofal

Cymrwch gip ar yr ystod o gyfleoedd dros dro a pharhaol ar gael gyda darparwyr gofal lleol.

Darllen mwy
Swyddog Presenoldeb a Lles Ysgol

Aberaeron

20,092 - 21,322

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 22/11/2020
Cynorthwy-ydd Gofal Wrth Gefn

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

18,933

Achlysurol

Dyddiad Cau:
Swyddog Dilysu

Aberaeron

20,092 - 21,322

30 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 08/11/2020
Athro/Athrawes (Mathemateg) – Ysgol Gyfun Aberaeron

Aberaeron

24,906 - 40,490

32.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 16/11/2020
Cynorthwy-ydd Gwasanaeth Galluogi

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

19,312 - 19,698

20 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 05/11/2020
Glanhawr/wraig – Ysgol Gynradd Cenarth

Aberteifi

17,842 - 18,198

12 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 01/11/2020
Swyddog Cynhwysiant Addysg

Canolfan Rheidol, Aberystwyth

28,672 - 30,451

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 16/11/2020
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 2 – Ysgol Bro Teifi

Llandysul

18,933

32.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 05/11/2020
Gweithiwr Prosiect Gweithgareddau Strwythuredig

Canolfan Rheidol, Aberystwyth

22,183 - 24,012

16 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 08/11/2020
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1 – Ysgol Bro Teifi

Llandysul

17,842 - 18,198

30 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 05/11/2020
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 3 – Ysgol Bro Teifi

Llandysul

20,092 - 21,322

32.5 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 05/11/2020
Rheolwr Strwythurau

Y tu allan i Ceredigion

44,863 - 46,845

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 05/11/2020
Uwch Swyddog Iechyd yr Amgylchedd

Aberaeron

38,890 - 40,876

37 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 05/11/2020
Gweithiwr Cymorth i Deuluoedd

Penmorfa, Aberaeron

22,183 - 24,012

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 23/11/2020
Swyddog Cymorth Cymwysiadau TGCh

Aberystwyth

24,982 - 27,041

37 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 08/11/2020
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 2 – Ysgol Gynradd Aberteifi

Aberteifi

18,933

32.5 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 01/11/2020
Cyfrifydd dan Hyfforddiant

Aberystwyth

24,982 - 27,041

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 02/11/2020
Cynorthwy-ydd Domestig – Enfys Fach

Llandysul

17,842 - 18,198

37 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau:
Cynorthwy-ydd Gofal Dydd – Enfys Fach

Llandysul

18,933

37 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau:
Cynorthwy-ydd Gofal Nos – Enfys Fach

Llandysul

18,933

37 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau:
Cynorthwy-ydd Gofal Dydd – Cartref Gofal Preswyl Hafan Deg

Llanbedr Pont Steffan

18,933

37 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 01/11/2020
Cynorthwyydd Cyfrifeg

Aberystwyth

24,982 - 27,041

37 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 02/11/2020
Swyddog Ymgysylltu a Phrosesu – Gwasanaethau Etholiadol

Aberaeron

22,183 - 24,012

37 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 01/11/2020
Gweithiwr Cymorth Prosiect Achlysurol

Aberystwyth

20,092 - 21,322

Achlysurol

Dyddiad Cau: 03/11/2020
Therapydd Galwedigaethol

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

32,234 - 33,782

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 02/11/2020
Swyddog Safonau Masnach

Aberaeron

35,745 - 37,890

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 01/11/2020
Mentor Cyflogaeth Gymunedol

Aberaeron

22,183 - 24,012

37 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 05/11/2020
Glanhawr/Glanhawraig Wrth Gefn

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

17,842 - 18,198

Achlysurol

Dyddiad Cau: 17/11/2020
Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm Asesu Plant a Theuluoedd

Penmorfa, Aberaeron

28,672 - 33,782

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 08/11/2020
Cynorthwy-ydd Domestig – Cartref Gofal Preswyl Min y Mor

Aberaeron

17,842 - 18,198

16 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 09/11/2020
Cynorthwy-ydd Gwasanaeth Galluogi Wrth Gefn

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

19,312 - 19,698

Achlysurol

Dyddiad Cau: