Cyflog

£0 - £120000

Categori
Math o Gytundeb
Ardal
21 swydd
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 2 – Ysgol Gyfun Aberaeron

Aberaeron

18,426

32.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 09/01/2020
Cynorthwy-ydd Gofal Iechyd – Ysgol Gynradd Llwyn yr Eos

Llwyn yr Eos Primary School, Aberystwyth

19,554 - 20,751

16.3 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 06/01/2020
Rheolwr Corfforaethol – Porth Ceredigion – Arweinyddiaeth Broffesiynol

Aberaeron

49,362 - 51,246

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 05/01/2020
Rheolwr Corfforaethol – Porth Ceredigion – Cymorth Gweithredol ac wedi’i Dargedu

Aberaeron

49,362 - 51,246

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 05/01/2020
Rheolwr Corfforaethol – Porth Cynnal – Cefnogaeth Estynedig

Canolfan Rheidol, Aberystwyth

49,362 - 51,246

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 05/01/2020
Cynorthwy-ydd Gofal

Llanbedr Pont Steffan

18,426

15.8 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 19/12/2019
Glanhawr/ Glanhawraig – Ysgol Gynradd Comins Coch

Aberystwyth

17,364 - 17,711

10 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 22/12/2019
Glanhawr/ Glanhawraig Wrth Gefn

Aberteifi

17,364 - 17,711

Achlysurol

Dyddiad Cau: 30/01/2020
Arweinydd Trawsnewid ADY Rhanbarthol

Y tu allan i Ceredigion

79,066 - 82,578

37 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 16/01/2020
Rheolwr Cyfathrebu – Cyngor Gwynedd Council

Y tu allan i Ceredigion

37,849 - 39,782

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 18/12/2019
Cynorthwy-ydd Hamdden/ Achubwr Bywyd

Aberystwyth

18,065

5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 15/12/2019
Gweithiwr Cymorth i Deuluoedd – Prosiect Blaenaru

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

21,589 - 23,369

37 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 16/12/2019
Gweithiwr Cymorth i Deuluoedd – Prosiect Blaenaru

Penmorfa, Aberaeron

21,589 - 23,369

37 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 16/12/2019
Rheolwr Cyflenwi – Ysgol Gyfun Penglais

Aberystwyth

24,313 - 26,317

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 16/12/2019
Arweinydd Créche – Rhaglen Blaenaru

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

19,554 - 20,751

6 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 13/12/2019
Gweithiwr Créche – Prosiect Braenaru

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

18,426

6 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 13/12/2019
Swyddog TGCh System Gwybodaeth Ddaearyddol (SGDd)

Canolfan Rheidol, Aberystwyth

27,905 - 29,636

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 15/12/2019
Swyddog Datblygu Digidol Ceredigion

Penmorfa, Aberaeron

27,905 - 29,636

37 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 02/01/2020
Ymgynghorydd Hyfforddiant – Plymio

Aberystwyth

24,313 - 26,317

22.2 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 06/01/2020
Athro/ Athrawes – Ysgol Gyfun Aberaeron

Aberaeron

24,906 - 40,490

19.5 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 17/12/2019
Cynorthwy-ydd Arlwyo Wrth Gefn

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

17,364 - 17,711

Achlysurol

Dyddiad Cau: