Rydym yn gweithredu polisi dwyieithog. Gwahoddir ymgeiswyr i wneud cais yn Gymraeg, ni fydd unrhyw gais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a wneir yn Saesneg.

Cyflog

£0 - £120000

Categori
Math o Gytundeb
Ardal
52 swydd
Swyddi Cynorthwyydd Gofal / Personol efo cyflogwyr arall

Cymrwch gip ar yr ystod o gyfleoedd dros dro a pharhaol ar gael gyda darparwyr gofal lleol.

Darllen mwy
Cynorthwyydd Addysgu Lefel 2 – Ysgol Gynradd Aberteifi

Aberteifi

21,189

32.5 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 07/04/2023
Swyddog Cymorth Prosiectau

Aberaeron

31,099 - 32,020

37 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 08/04/2023
Cynorthwyydd Arlwyo wrth Gefn – Ysgol Bro Teifi

Llandysul

20,258 - 20,441

Achlysurol

Dyddiad Cau: 23/04/2023
Swyddog Gwelliant (Gwasanaethau Democrataidd)

Y tu allan i Ceredigion

39,493 - 47,573

37 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 10/04/2023
Goruchwyliwr Arholiadau – Ysgol Bro Teifi

Llandysul

20,258 - 20,441

Achlysurol

Dyddiad Cau: 30/03/2023
Gweithiwr Cymdeithasol – Cefnogaeth Estynedig: Anableddau (Plant)

Aberystwyth

31,099 - 36,298

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 11/04/2023
Pennaeth – Ysgol Gyfun Penweddig

Ysgol Gyfun Penweddig, Aberystwyth

77,455 - 89,714

32.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 16/04/2023
Rheolwr y Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Canolbarth Cymru

O fewn a thu allan i Geredigion

43,516 - 45,495

37 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 30/03/2023
Cwnselydd Ysgol

Canolfan Rheidol, Aberystwyth

27,344 - 29,439

22.2 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 29/03/2023
Rheolwr Cofrestredig – Cartref Preswyl Bryntirion

Tregaron

38,296 - 40,478

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 14/04/2023
Swyddog Cymorth i Wasanaethau

Aberaeron

21,575 - 21,968

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 14/04/2023
Uwch Swyddog y Gyflogres

Canolfan Rheidol, Aberystwyth

22,369 - 23,620

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 28/03/2023

Mewnol yn unig

Cynorthwyydd Arlwyo – Ysgol Gyfun Aberaeron

Aberaeron

20,258 - 20,441

15 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 28/03/2023
Cynorthwyydd Arlwyo – Ysgol Henry Richard

Tregaron

20,258 - 20,441

20 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 28/03/2023
Swyddog Integreiddio a Datblygu Systemau AD

Canolfan Rheidol, Aberystwyth

34,723 - 36,298

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 10/04/2023
Arweinydd Gwaith Harbwr

Aberaeron

27,344 - 29,439

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 31/03/2023
Cynorthwyydd Harbwr Tymhorol

O fewn Ceredigion

22,369 - 23,620

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 31/03/2023
Cydgysylltydd Cludiant

Depo Glanyrafon, Aberystwyth

31,099 - 32,909

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 10/04/2023
Cynorthwyydd Rheoli Datblygu – Cydymffurfio

Neuadd y Dref, Aberaeron

27,344 - 29,439

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 31/03/2023
Gweithiwr Cymdeithasol – Cefnogaeth Estynedig: Anableddau

Penmorfa, Aberaeron

34,723 - 36,298

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 10/04/2023
Uwch Swyddog Cymorth i’r Gwasanaethau

Penmorfa, Aberaeron

22,369 - 23,620

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 10/04/2023
Glanhawr/aig – Ysgol Gynradd Aberteifi

Aberteifi

20,258 - 20,441

10 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 02/04/2023
Swyddog Cefnogi Cyllid – Ysgol Gyfun Penglais

Aberystwyth

22,369 - 23,620

33 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 26/03/2023
Cydlynydd Rhaglen Arfor

Penmorfa, Aberaeron

27,344 - 29,439

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 27/03/2023
Cynorthwyydd Cyfrifeg

Canolfan Rheidol, Aberystwyth

27,344 - 29,439

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 26/03/2023
Cynorthwyydd Gwaith Cymdeithasol – Gwasanaethau Asesu a Brysbennu Integredig

Aberaeron

27,344 - 29,439

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 26/03/2023
Glanhawr/aig – Clwb Ieuenctid Abertefi

Aberteifi

20,258 - 20,441

3 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 02/04/2023

Mewnol yn unig

Gweithiwr Cymdeithasol – Gwasanaethau Asesu a Brysbennu Integredig

Aberaeron

34,723 - 36,298

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 26/03/2023
Uwch Ymarferydd – Gwasanaethau Asesu a Brysbennu Integredig

Penmorfa, Aberaeron

38,296 - 40,478

37 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 31/03/2023
Athro/Athrawes – Ysgol Gynradd Cei Newydd

Aberaeron

28,866 - 44,450

13 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 28/03/2023
Glanhawr/aig Ysgol – Ysgol Gynradd Aberporth

Aberporth Primary School, Aberteifi

20,258 - 20,441

12.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 02/04/2023
Rheolwr Cofrestredig – Llety Preswyl i Oedolion

Aberystwyth

38,296 - 40,478

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 03/04/2023
3 x Gweithiwr Gofal a Chymorth (Porth Gofal) (Achlysurol)

O fewn Ceredigion

22,369 - 23,620

Achlysurol

Dyddiad Cau: 06/04/2023
Gweithiwr Gofal a Chymorth (Porth Gofal) (35 awr)

O fewn Ceredigion

22,369 - 23,620

35 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 06/04/2023
Cynorthwyydd Arlwyo Wrth Gefn

O fewn Ceredigion

20,258 - 20,441

Parhaol

Dyddiad Cau: 31/08/2023
Gweithiwr Amgylcheddol

Depo Penrhos, Llandysul

20,812

37 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 28/03/2023
2 x Gweithiwr Cymorth a Gofal Lefel 3 (Plant)

O fewn Ceredigion

24,496 - 26,357

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 31/03/2023
Swyddog Adolygu Diogelu Annibynnol

Penmorfa, Aberaeron

41,496 - 43,516

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 10/04/2023
Athro/Athrawes Cyflenwi

O fewn Ceredigion

28,866 - 44,450

Achlysurol

Dyddiad Cau:
Ymgynghorydd Hyfforddiant – Peirianneg

Aberystwyth

27,344 - 29,439

22.2 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 04/04/2023
Addysgwyr Carlam Cymru

O fewn a thu allan i Geredigion

28,866 - 44,450

Achlysurol

Dyddiad Cau: 31/07/2023
5 x Gweithiwr Cymdeithasol – Gofal wedi’i Gynllunio (Arbenigedd Plant) (37 awr)

O fewn Ceredigion

34,723 - 36,298

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 10/04/2023
Gweithiwr Cymdeithasol – Gofal wedi’i Gynllunio (Arbenigedd Plant) (23 awr)

O fewn Ceredigion

34,723 - 36,298

23 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 10/04/2023
2 x Gweithiwr Cymdeithasol – Gofal wedi’i Gynllunio (Oedolion) (37 awr)

O fewn Ceredigion

34,723 - 36,298

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 07/05/2023
Gweithiwr Cymdeithasol – Gofal wedi’i Gynllunio (Arbenigedd Plant)

O fewn Ceredigion

34,723 - 36,298

37 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 10/04/2023
Uwch Beiriannydd (Asedau a Dylunio) – Asedau

Aberaeron

38,296 - 40,478

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 26/03/2023
Uwch Beiriannydd (Asedau a Dylunio) – Strwythurau

Aberaeron

38,296 - 40,478

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 26/03/2023
Ymgynghorydd Hyfforddiant – Plymio

Aberystwyth

27,344 - 29,439

7.4 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 04/04/2023
Uwch Beiriannydd (Rheoli Datblygu Priffyrdd)

Aberaeron

38,296 - 40,478

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 30/04/2023
Ymgynghorydd Hyfforddiant – Trydanol

Aberystwyth

27,344 - 29,439

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 04/04/2023
2 x Uwch Ymarferydd Therapydd Galwedigaethol

O fewn Ceredigion

38,296 - 40,478

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 03/04/2023
Therapydd Galwedigaethol

O fewn Ceredigion

34,723 - 36,298

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 03/04/2023