Rydym yn gweithredu polisi dwyieithog. Gwahoddir ymgeiswyr i wneud cais yn Gymraeg, ni fydd unrhyw gais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a wneir yn Saesneg.

Cyflog

£0 - £120000

Categori
Math o Gytundeb
Ardal
60 swydd
Swyddi Cynorthwyydd Gofal / Personol efo cyflogwyr arall

Cymrwch gip ar yr ystod o gyfleoedd dros dro a pharhaol ar gael gyda darparwyr gofal lleol.

Darllen mwy
Cwnselydd Ysgol

O fewn Ceredigion

27,344 - 29,439

22.2 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 08/10/2023

Mewnol yn unig

Cynorthwyydd Arlwyo Wrth Gefn

O fewn Ceredigion

20,441

Achlysurol

Dyddiad Cau: 06/11/2023
Rheolwr Prosiect a Rhaglen – Seilwaith Gwefru Cerbydau Trydan

Aberystwyth

41,496 - 43,516

37 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 15/10/2023
Swyddog Cefnogi Cwricwlwm Amgen & Phrofiad Gwaith Estynedig

Aberystwyth

24,496 - 26,357

37 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 04/10/2023
Cogydd Mewn Gofal – Ysgol Bro Sion Cwilt

Llandysul

22,369 - 23,620

11 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 04/10/2023
Cynorthwyydd Addysgu Lefel 1 – Ysgol Gyfun Penweddig

Ysgol Gyfun Penweddig, Aberystwyth

20,441

30 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 28/09/2023
Cynorthwyydd Addysgu Lefel 4 – Ysgol Gyfun Penweddig

Ysgol Gyfun Penweddig, Aberystwyth

27,344 - 29,439

19.5 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 28/09/2023
Cynorthwyydd Arlwyo – Ysgol Gyfun Aberaeron (15 awr)

Aberaeron

20,441

15 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 03/10/2023
Cynorthwyydd Arlwyo – Ysgol Gyfun Aberaeron (18 awr)

Aberaeron

20,441

18 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 03/10/2023
Swyddog Tai – Opsiynau Tai

Aberystwyth

27,344 - 29,439

37 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 15/10/2023
Cynorthwyydd Arlwyo – Ysgol Gynradd Gymraeg

Aberystwyth

20,441

15 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 24/09/2023
Glanhawr/aig Ysgol – Ysgol Gynradd Dyffryn Cledlyn

Llanbedr Pont Steffan

20,441

15 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 03/10/2023
Swyddog ar Ddyletswydd

Llanbedr Pont Steffan

22,369 - 23,620

37 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 22/10/2023
Cynorthwyydd Addysgu Lefel 2 – Ysgol Bro Teifi

Llandysul

21,189

32.5 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 25/09/2023
Cynorthwyydd Addysgu Lefel 2 – Ysgol Gyfun Aberaeron

Aberaeron

21,189

32.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 02/10/2023
Glanhawr/aig – Ysgol Gynradd Aberteifi

Aberteifi

20,441

10 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 02/10/2023
Gweithiwr Cymdeithasol – Gwasanaethau Uniongyrchol: Maethu

Aberaeron

34,723 - 36,298

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 08/10/2023
Swyddog Datrysiadau Busnes

Aberaeron

34,723 - 36,298

37 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 05/10/2023

Mewnol yn unig

Cynorthwyydd Addysgu Lefel 3 – Ysgol Gyfun Aberaeron

Aberaeron

22,369 - 23,620

32.5 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 02/10/2023
Cydgysylltydd Cymorth i Unigolion a Theuluoedd

O fewn Ceredigion

34,723 - 36,298

37 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 08/10/2023

Mewnol yn unig

Cynorthwyydd Addysgu Lefel 1 – Ysgol Gyfun Aberaeron

Aberaeron

20,441

30 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 02/10/2023
Swyddog Seilwaith TGCh

Canolfan Rheidol, Aberystwyth

31,099 - 32,909

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 02/10/2023
Athro/Athrawes – Ysgol Gynradd Plascrug

Ysgol Gynradd Plascrug, Aberystwyth

29,278 - 45,085

32.5 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 28/09/2023
Cynorthwyydd Addysgu Lefel 1 – Ysgol Gynradd Aberteifi

Aberteifi

20,441

10 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 29/09/2023
Cynorthwyydd Addysgu Lefel 2 – Ysgol Gynradd Plascrug

Ysgol Gynradd Plascrug, Aberystwyth

21,189

32.5 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 28/09/2023
Cynorthwyydd Cyfrifeg

Aberystwyth

27,344 - 29,439

37 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 01/10/2023

Mewnol yn unig

Gofalwr/aig Lefel 2 – Ysgol Gynradd Gymraeg

Aberystwyth

21,189

12 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 02/10/2023
Swyddog Hebryngwr Croesfannau Ysgol

Llanbedr Pont Steffan

20,441

7.9 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 04/10/2023
SALTSA (Speech and language therapy support assistant)

O fewn Ceredigion

22,369 - 23,620

34 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 01/10/2023
Uwch Beiriannydd Gwasanaethu y Gwasanaeth Offer Cymunedol Integredig

Llanbedr Pont Steffan

27,344 - 29,439

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 01/10/2023
3 x Gweithiwr Cymdeithasol – Gwasanaethau Asesu a Brysbennu Integredig

Aberaeron

34,723 - 36,298

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 01/10/2023
Cynghorydd Hyfforddiant – Ymgysylltu

Aberystwyth

31,099 - 32,909

30 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 04/10/2023
Swyddog Creadigol (Dawns a Theatr)

Llanbedr Pont Steffan

27,344 - 29,439

37 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 01/10/2023
Cydlynydd Amgylcheddol

Y tu allan i Ceredigion

41,496 - 43,516

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 28/09/2023
Swyddog Masnachu Teg

O fewn Ceredigion

31,099 - 36,298

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 01/10/2023
Technegydd Cefnogi Gwasanaeth TGCh

Canolfan Rheidol, Aberystwyth

27,344 - 29,439

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 01/10/2023
2 x Uwch Ymarferydd – Gofal wedi’i Gynllunio (Plant a Phobl ifanc)

Penmorfa, Aberaeron

38,296 - 40,478

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 08/10/2023
4 x Gweithiwr Cymdeithasol – Gofal wedi’i Gynllunio (Arbenigedd Plant)

O fewn Ceredigion

34,723 - 36,298

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 08/10/2023
Swyddog Strydlun

O fewn Ceredigion

27,344 - 29,439

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 27/09/2023
Uwch Swyddog Cymorth ir Gwasanaethau

O fewn Ceredigion

22,369 - 23,620

37 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 27/09/2023
Cynghorydd Hyfforddiant – Plymio

Aberystwyth

31,099 - 32,909

7.4 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 04/10/2023
Cysylltwr Cymunedol Busnesau

O fewn Ceredigion

24,496 - 26,357

37 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 09/10/2023
Hwylusydd Grŵp Cymorth Cymunedol

O fewn Ceredigion

27,344 - 29,439

37 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 09/10/2023
Cynorthwyydd Addysgu Lefel 2 – Ysgol Gynradd Rhydypennau

Aberystwyth

21,189

32.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 27/09/2023
Gweithiwr Cymorth (Gydol Oes) Lefel 3 – Camddefnyddio Sylweddau

Canolfan Rheidol, Aberystwyth

24,496 - 26,357

37 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 01/10/2023
2 x Gweithiwr Gofal a Chymorth – Lefel 2 – Cartref Gofal Preswyl Tregerddan

Aberystwyth

21,575 - 21,968

30 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 23/09/2023
2 x Gweithiwr Gofal a Chymorth Lefel 3 – Cartref Gofal Preswyl Tregerddan

Aberystwyth

24,496 - 26,357

30 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 23/09/2023
Swyddog Atebion Digidol

Canolfan Rheidol, Aberystwyth

34,723 - 36,298

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 23/09/2023
Cynghorydd Cyswllt Uniongyrchol

Aberystwyth

22,369 - 23,620

37 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 24/09/2023
Swyddog Prosiect TGCh

Canolfan Rheidol, Aberystwyth

34,723 - 36,298

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 24/09/2023
Swyddog Polisi Iaith

Penmorfa, Aberaeron

38,296 - 40,478

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 01/10/2023
Aelod Annibynnol – Pwllgor Moeseg a Safonau

O fewn Ceredigion

0

Achlysurol

Dyddiad Cau: 29/09/2023
Technegydd y Fflyd

Depo Glanyrafon, Aberystwyth

24,496 - 26,357

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 02/10/2023
Athro/Athrawes Cyflenwi

O fewn Ceredigion

29,278 - 45,085

Achlysurol

Dyddiad Cau: 15/10/2023
Athro/Athrawes (Cemeg) – Ysgol Gyfun Aberaeron

Aberaeron

29,278 - 45,085

32.5 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 26/09/2023
Cynghorydd Hyfforddiant – Peirianneg

Aberystwyth

31,099 - 32,909

22.2 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 04/10/2023
Cynghorydd Hyfforddiant – Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Aberystwyth

31,099 - 32,909

22.2 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 04/10/2023
Glanhawr/aig Wrth Gefn

O fewn Ceredigion

20,441

Achlysurol

Dyddiad Cau: 30/09/2023
Addysgwyr Carlam Cymru

O fewn a thu allan i Geredigion

28,866 - 44,450

Achlysurol

Dyddiad Cau: 01/01/2024
Uwch Beiriannydd (Rheoli Datblygu Priffyrdd)

Aberaeron

38,296 - 40,478

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 31/10/2023