Coronafeirws: Ewch i'n tudalen Cwestiynau Cyffredin Coronafeirws am y wybodaeth diweddaraf.

Gwaith Cynnal a Chadw: Ar Ddydd Gwener 7 Awst 2020 ni fydd y broses ymgeisio am swydd ar gael oherwydd gwaith cynnal a chadw arferol. Rhagwelwn y bydd y system yn dychwelyd tua 2yp.

Cyflog

£0 - £120000

Categori
Math o Gytundeb
Ardal
29 swydd
Recriwtio Darparwyr Gofal

Cymrwch gip ar yr ystod o gyfleoedd dros dro a pharhaol ar gael gyda darparwyr gofal lleol.

Darllen mwy
Archwilydd Cynorthwyol ar Brentisiaeth

Aberystwyth

18,795

37 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 23/08/2020
Cynorthwy-ydd Arlwyo – Ysgol Gynradd T.Llew Jones

Llandysul

17,364 - 17,711

5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 13/08/2020
Goruchwyliwr Glanhau Ardal

Penmorfa, Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

21,589 - 23,369

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 16/08/2020
Gweithiwr Cymorth i Deuluoedd

Aberystwyth

21,589 - 23,369

37 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 16/08/2020
Prentis Gwaith Ieuenctid

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

16,823

37 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 23/08/2020
Prentis Gweinyddu Busnes – (Cymorth Corfforaethol i Wasanaethau)

Aberaeron

16,823

37 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 23/08/2020
Prentis Gweinyddu Busnes (Tîm Dysgu a Datblygu)

Aberystwyth

16,823

37 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 23/08/2020
Prentis Gweinyddu Busnes (Uned Gofalwyr)

Aberystwyth

16,823

37 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 23/08/2020
Prentis Gweithiwr Ffordd

Aberystwyth

16,823

37 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 23/08/2020
Cynorthwy-ydd Gofal – Cartref Gofal Preswyl Tregerddan

Aberystwyth

18,426

24 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 09/08/2020
Cynorthwyydd Ffreutur – Ysgol Gynradd Llannon

Aberaeron

17,364 - 17,711

11.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 13/08/2020
Cynorthwyydd Ffreutur – Ysgol Gynradd Syr John Rhys

Aberystwyth

17,364 - 17,711

12 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 11/08/2020
Uwch-Gwnselydd Ysgolion

Canolfan Rheidol, Aberystwyth

31,371 - 32,878

37 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 06/08/2020
Athro/Athrawes – Ysgol Bro Sion Cwilt

Llandysul

24,906 - 40,490

18.8 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 05/08/2020
Goruchwyliwr Amser Cinio – Ysgol Gynradd Padarn Sant

Aberystwyth

17,364 - 17,711

5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 16/08/2020
Goruchwyliwr Amser Cinio – Ysgol Gynradd Padarn Sant

Aberystwyth

17,364 - 17,711

5 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 16/08/2020
Rheolwr Hwb PPE Corfforaethol

Llanbedr Pont Steffan

37,849 - 39,782

37 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 23/08/2020
Cynorthwy-ydd Dosbarth Lefel 1 – Ysgol Gyfun Aberaeron

Aberaeron

17,364 - 17,711

30 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 07/08/2020
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 2 – Ysgol Gyfun Aberaeron

Aberaeron

18,426

32.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 07/08/2020
Pennaeth – Ysgol Gynradd Llannon

Aberaeron

46,685 - 54,121

32.5 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 09/08/2020
Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm Asesu Plant a Theuluoedd

Penmorfa, Aberaeron

27,905 - 32,878

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 19/08/2020
Casgliwr Sbwriel – Depo Glanyrafon a Penrhos

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

18,065

37 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 06/08/2020
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 2 – Ysgol Gyfun Aberaeron

Aberaeron

18,426

32.5 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 07/08/2020
Pennaeth Cyfadran (Gymraeg) – Ysgol Uwchradd Aberteifi

Aberteifi

45,319 - 50,026

32.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 30/09/2020
Therapydd Galwedigaethol

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

31,371 - 32,878

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 09/08/2020
Teacher (Welsh) – Ysgol Uwchradd Aberteifi

Aberteifi

24,906 - 40,490

32.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 29/09/2020
Glanhawr/Glanhawraig Wrth Gefn

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

17,364 - 17,711

Achlysurol

Dyddiad Cau: 09/08/2020
Cynorthwy-ydd Gofal Wrth Gefn

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

18,426

Achlysurol

Dyddiad Cau:
Cynorthwy-ydd Gwasanaeth Galluogi Wrth Gefn

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

18,795 - 19,171

Achlysurol

Dyddiad Cau: