Pwysig: Coronafeirws

Ewch i'n tudalen Cwestiynau Cyffredin Coronafeirws am y wybodaeth diweddaraf.

Cyflog

£0 - £120000

Categori
Math o Gytundeb
Ardal
41 swydd
Recriwtio Darparwyr Gofal

Cymrwch gip ar yr ystod o gyfleoedd dros dro a pharhaol ar gael gyda darparwyr gofal lleol.

Darllen mwy
Cynorthwy-ydd Polisi Cynllunio

Neuadd y Dref, Aberaeron

24,313 - 26,317

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 25/06/2020
Swyddog Ymgysylltu a Phrosesu – Gwasanaethau Etholiadol

Penmorfa, Aberaeron

21,589 - 23,369

37 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 17/06/2020

Mewnol yn unig

Ymgynghorydd Cysylltiadau COVID-19

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

19,554 - 20,751

37 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 14/06/2020

Mewnol yn unig

Athro/Athrawes – Ysgol Gynradd Llwyn yr Eos

Llwyn yr Eos Primary School, Aberystwyth

24,906 - 40,490

32.5 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 16/06/2020
Athro/Athrawes – Ysgol Gynradd Llwyn yr Eos

Llwyn yr Eos Primary School, Aberystwyth

24,906 - 40,490

32.5 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 16/06/2020
Gweithiwr Cymdeithasol Lles Meddyliol Arbenigol

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

31,371 - 32,878

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 14/06/2020
Athro/Athrawes – Ysgol Bro Teifi

Llandysul

24,906 - 40,490

32.5 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 07/06/2020
Athro/Athrawes (Gwyddoniaeth) – Ysgol Gyfun Aberaeron

Aberaeron

24,906 - 40,490

32.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 16/06/2020
Swyddog Amddiffyn y Cyhoedd

Aberaeron

31,371 - 32,878

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 14/06/2020

Mewnol yn unig

Swyddog Masnachu Teg

Aberaeron

27,905 - 32,878

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 25/06/2020
Swyddog Safonau Masnach

Aberaeron

34,788 - 36,876

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 25/06/2020
Glanhawr/wraig – Ysgol Gynradd Llangwyryfon

Aberystwyth

17,364 - 17,711

8 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 21/06/2020
Uwch Beiriannydd (Cynnal a Chadw)

Aberaeron

34,788 - 36,876

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 24/06/2020
Uwch Beiriannydd (Strwythurau)

Aberaeron

34,788 - 36,876

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 24/06/2020
Mentor Gweithffyrdd+

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

21,589 - 23,369

37 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 25/06/2020
Arolygydd Priffyrdd

Aberystwyth

21,589 - 23,369

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 28/06/2020

Mewnol yn unig

Athro/Athrawes – Ysgol Gynradd T. Llew Jones

Llandysul

24,906 - 40,490

32.5 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 08/06/2020
Clerc Mewnbynnu Data Cyflogau a Buddion

Canolfan Rheidol, Aberystwyth

18,426

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 14/06/2020
Cynorthwy-ydd Gofal Dydd – Canolfan Adnoddau Bryntirion

Tregaron

18,426

24 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 15/06/2020
Cynorthwy-ydd Gofal Dydd – Canolfan Adnoddau Bryntirion

Tregaron

18,426

30 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 15/06/2020
Cynorthwy-ydd Gofal Nos – Canolfan Adnoddau Bryntirion

Tregaron

18,426

31.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 15/06/2020
Swyddog Amgylcheddol

Various Locations within and outside of Ceredigion

29,636 - 31,371

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 11/06/2020
Athro/Athrawes – Ysgol Gynradd Felinfach

Llanbedr Pont Steffan

24,906 - 40,490

32.5 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 11/06/2020
Gweithiwr Cymdeithasol syn Goruchwylio – Gwasanaeth Maethu

Penmorfa, Aberaeron

31,371 - 32,878

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 11/06/2020
Uwch-Gwnselydd Ysgolion

Canolfan Rheidol, Aberystwyth

31,371 - 32,878

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 14/06/2020
Glanhawr/wraig – Ysgol Bro Sion Cwilt

Aberaeron

17,364 - 17,711

15 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 14/06/2020
Gofalwr/Gofalwraig – Ysgol Gynradd Cenarth

Aberteifi

18,426

6 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 14/06/2020
Athro/ Athrawes – Ysgol Gynradd Cenarth

Aberteifi

24,906 - 40,490

32.5 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 14/06/2020
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 2 – Ysgol Gynradd Cenarth

Aberteifi

18,426

32.5 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 14/06/2020
Rheolwr Cynnal Ymddygiad

Canolfan Rheidol, Aberystwyth

39,127

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 10/06/2020
Athro/Athrawes – Ysgol Gynradd Aberporth

Aberporth Primary School, Aberteifi

24,906 - 40,490

32.5 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 08/06/2020
Athro/Athrawes – Ysgol Gynradd Comins Coch

Aberystwyth

24,906 - 40,490

26 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 11/06/2020
Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1 – Ysgol Gynradd Comins Coch

Aberystwyth

17,364 - 17,711

30 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 11/06/2020
Pennaeth – Ysgol Gynradd Talgarreg

Llandysul

46,457 - 53,856

32.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 09/06/2020
Cynorthwy-ydd Gofal Wrth Gefn

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

18,426

Achlysurol

Dyddiad Cau:
Cynorthwy-ydd Gwasanaeth Galluogi Wrth Gefn

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

18,795 - 19,171

Achlysurol

Dyddiad Cau:
Senior Practitioner

Aberystwyth

34,788 - 36,876

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 30/06/2020
Senior Practitioner

Aberystwyth

34,788 - 36,876

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 30/06/2020
Senior Practitioner

Aberystwyth

34,788 - 36,876

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 30/06/2020
Uwch Ymarferydd

Aberystwyth

34,788 - 36,876

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 30/06/2020
Cynorthwy-ydd Arlwyo Wrth Gefn

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

17,364 - 17,711

Achlysurol

Dyddiad Cau: