Gyrfaeodd Dan Sylw

P’un a ydych newydd ddechrau yn eich gyrfa neu’n weithiwr proffesiynol profiadol, fe gewch gyfle i gyrraedd eich potensial yn llawn gyda ni.

Os ydych chi’n teimlo’n angerddol dros eich gwaith a thros wasanaethu eich cymuned, edrychwch isod ar rai llwybrau gyrfa sydd ar gael gyda ni.

Gofal Cymdeithasol

Mae ein staff sy'n gweithio ym maes gofal cymdeithasol yn gwneud gwahaniaeth enfawr i fywydau pobl. Maent yn gwneud cyfraniad amhrisiadwy i iechyd, diogelwch a lles plant ac oedolion sy’n agored i niwed yng Ngheredigion Os ydych chi'n dymuno dilyn...