Gyrfaeodd Dan Sylw

P’un a ydych newydd ddechrau yn eich gyrfa neu’n weithiwr proffesiynol profiadol, fe gewch gyfle i gyrraedd eich potensial yn llawn gyda ni.

Os ydych chi’n teimlo’n angerddol dros eich gwaith a thros wasanaethu eich cymuned, edrychwch isod ar rai llwybrau gyrfa sydd ar gael gyda ni.

Addysg

Rydym yn falch o'r ddarpariaeth addysg o safon uchel a ddarperir yn ein hysgolion. Mae gennym 39 ysgol gynradd, 4 ysgol gyfun, un ysgol 3-16 a 2 ysgol 3-19. Mae ein hysgolion yn cynnig ystod o gyfleoedd sy’n amrywio o swyddi staff cynorthwyol, a...