Rydym yn awyddus i gynnig cyfleoedd dysgu gydol oes i bob aelod o’r gymuned ac rydym wedi ymrwymo i ddarparu darpariaeth ddysgu ragorol i bawb. Felly, mae gennym amrywiaeth o swyddi hyfforddi yn ein sefydliad o swyddi gyda Dysgu Bro, ein darparwyr dysgu cymunedol i Hyfforddiant Ceredigion Training sy’n cynnig hyfforddiant galwedigaethol a phrentisiaethau. Mae gennym hefyd dîm dysgu a datblygu prysur sy’n cyflwyno ystod o gyrsiau i’n gweithwyr.

Swyddi Gwag Cyfredol

Swyddog Hyfforddi Corfforaethol

Canolfan Rheidol, Aberystwyth

36,648 - 38,223

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 28/07/2024