Rydym yn awyddus i gynnig cyfleoedd dysgu gydol oes i bob aelod o’r gymuned ac rydym wedi ymrwymo i ddarparu darpariaeth ddysgu ragorol i bawb. Felly, mae gennym amrywiaeth o swyddi hyfforddi yn ein sefydliad o swyddi gyda Dysgu Bro, ein darparwyr dysgu cymunedol i Hyfforddiant Ceredigion Training sy’n cynnig hyfforddiant galwedigaethol a phrentisiaethau. Mae gennym hefyd dîm dysgu a datblygu prysur sy’n cyflwyno ystod o gyrsiau i’n gweithwyr.

Swyddi Gwag Cyfredol

Ymgynghorydd Hyfforddiant – Mecaneg Moduron

Aberystwyth

25,419 - 27,514

30 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 06/06/2022
Ymgynghorydd Hyfforddiant – Aml-sgiliau

Aberystwyth

25,419 - 27,514

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 25/05/2022