Coronafeirws: Ewch i'n tudalen Cwestiynau Cyffredin Coronafeirws am y wybodaeth diweddaraf.

P’un a ydych am werthu, coginio neu weini bwyd mae gennym gyfleoedd arlwyo i chi mewn lleoliadau ar draws Ceredigion. Mae llawer o’n swyddi arlwyo naill ai yn ein hysgolion neu yn ein cartrefi gofal preswyl. Mae gweithio mewn ysgolion yn wych i’r rheini sydd am weithio yn ystod y tymor yn unig.

Cynorthwyydd arlwyo yw ein swydd lefel mynediad. Mae cynorthwywyr arlwyo yn cynorthwyo ein cogyddion ac yn gyfrifol am lendid y gegin. I gael eich ystyried ar gyfer swydd cynorthwy-ydd arlwyo, mae’n rhaid i chi naill ai feddu ar dystysgrif hylendid bwyd sylfaenol neu fod yn barod i’w chwblhau.

Swyddi Gwag Cyfredol

Cynorthwyydd Clwb Brecwast – Ysgol Gynradd Penllwyn

Aberystwyth

17,842 - 18,198

2.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 01/11/2021
Goruchwyliwr Amser Cinio – Ysgol Gynradd Comins Coch

Aberystwyth

17,842 - 18,198

7.6 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 31/10/2021