P’un a ydych am werthu, coginio neu weini bwyd mae gennym gyfleoedd arlwyo i chi mewn lleoliadau ar draws Ceredigion. Mae llawer o’n swyddi arlwyo naill ai yn ein hysgolion neu yn ein cartrefi gofal preswyl. Mae gweithio mewn ysgolion yn wych i’r rheini sydd am weithio yn ystod y tymor yn unig.

Cynorthwyydd arlwyo yw ein swydd lefel mynediad. Mae cynorthwywyr arlwyo yn cynorthwyo ein cogyddion ac yn gyfrifol am lendid y gegin. I gael eich ystyried ar gyfer swydd cynorthwy-ydd arlwyo, mae’n rhaid i chi naill ai feddu ar dystysgrif hylendid bwyd sylfaenol neu fod yn barod i’w chwblhau.

Swyddi Gwag Cyfredol

Cynorthwyydd Arlwyo – Ysgol Gyfun Aberaeron

Aberaeron

22,366

18 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 05/08/2024
Cynorthwyydd Arlwyo – Ysgol Gynradd Aberaeron

Aberaeron

22,366

25 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 14/07/2024
Cynorthwyydd Arlwyo – Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid

Tregaron

22,366

10 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 24/07/2024
Cogydd â Gofal – Cartref Gofal Preswyl Yr Hafod

Aberteifi

24,294 - 25,545

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 18/07/2024