Swyddi Gwag Cyfredol

Rheolwr Cofrestredig – Llety Diogel i Blant

Penmorfa, Aberaeron

43,421 - 45,441

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 31/07/2024
Swyddog Hyfforddi Corfforaethol

Canolfan Rheidol, Aberystwyth

36,648 - 38,223

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 28/07/2024
Rheolwr Corfforaethol: Gwasanaeth Cyfrifeg

Canolfan Rheidol, Aberystwyth

59,904 - 62,243

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 28/07/2024
Arweinydd Tim Rheoli Datblygu (Y DE)

Penmorfa, Aberaeron

43,421 - 45,441

37 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 09/08/2024

Straeon Gweithwyr

Mae cymaint o gyfleoedd o fewn y sefydliad.

Donna Hughes, Rheolwr Iechyd a Diogelwch Corfforaethol
Darllenwch y stori lawn

Rwyf wedi bod yn ffodus tu hwnt o dderbyn cyngor, anogaeth a chymorth gan fentoriaid ymroddgar a deallus sy’n fy ysbrydoli.

Catryn Lawrence, Pennaeth
Darllenwch y stori lawn

Mae'r Cyngor wedi bod yn gefnogol iawn ac wedi fy helpu i ddatblygu fy addysg a chael gradd mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, NVQ mewn Rheoli ac Arwain yn ogystal â dysgu Cymraeg!

Janette Dixon, Rheolwr Tîm - Derbyn a Chydlynu Gweithrediadau Integredig
Darllenwch y stori lawn

Rwy'n mwynhau fy swydd, ac mae gen i dîm gwych o'm cwmpas. Nid oes dau ddiwrnod yr un fath, mae'n rhaid i mi feddwl mewn ffordd ddeinamig oherwydd y gall blaenoriaethau newid drwy gydol y dydd, ac mae hyn i gyd yn rhan o'r her.

Paul Williams, Rheolwr Cyfleusterau
Darllenwch y stori lawn

Mewn awdurdod bach mae rhywun yn dod i adnabod nifer o gydweithwyr ac mae perthynas waith dda yn cael ei chreu.  Yn fy mhrofiad i, nid yw fel rhyw fusnes mawr ac amhersonol – mae’n gymuned o unigolion sy’n defnyddio eu sgiliau a’u hintegriti i ddarparu gwasanaethau da i bobl y sir hon.

Helen Palmer, Archifydd y Sir / Rheolwr Gwybodaeth a Chofnodion
Darllenwch y stori lawn

Er gwaethaf yr holl heriau, mae’n swydd sy’n rhoi’r fath foddhad, y nod yw gwneud bywydau pobl yn hapus ac yn rhydd o boen wrth iddynt heneiddio ac mae gweld yr hapusrwydd ar wynebau’r preswylwyr pan fônt allan neu wrth gymryd rhan mewn gweithgaredd yn gwneud y cyfan yn werth chweil.

Dilys Megicks, Rheolwr, Cartref Preswyl Hafan Deg
Darllenwch y stori lawn