Rydym am helpu pobl Ceredigion i fod mor iach a gweithgar â phosibl. Rydym am i weithgarwch corfforol fod yn brofiad gydol oes i bawb yn ein cymunedau. Rydym yn dibynnu ar y staff sy’n gweithio yn ein gwasanaeth hamdden i’n helpu i wireddu’r nod hwn.

Mae llawer o’n swddi hamdden wedi’u lleoli yn un o’n pedair canolfan hamdden, a leolir yn Aberaeron, Aberteifi, Llanbedr Pont Steffan ac Aberystwyth. Mae ganddynt gyfleoedd fel cynorthwywyr hamdden, achubwyr bywyd a hyfforddwyr.

Mae gennym swyddi hamdden eraill sy’n gweithio ar draws y sir.  Mae’r rhain yn cynnwys gweithwyr proffesiynol sy’n atgyfeirio cleifion i ymarfer corff, swyddogion datblygu pobl ifanc egnïol

Os ydych chi’n angerddol dros gefnogi ac annog pobl i fod yn iach ac yn egnïol yna byddem wrth ein boddau pe baech yn ymuno â ni.

Swyddi Gwag Cyfredol

Cynorthwyydd Gweithrediadau mewn Canolfan Les

Aberteifi

22,737

16 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 26/07/2024
Hyfforddwr Nofio Canolfannau Lles

Llanbedr Pont Steffan

24,294 - 25,545

6 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 26/07/2024
Hyfforddwr Nofio Canolfannau Lles

Aberystwyth

24,294 - 25,545

26 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 14/07/2024

Mewnol yn unig

Swyddog ar Ddyletswydd

Aberaeron

24,294 - 25,545

16 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 26/07/2024
Swyddog ar Ddyletswydd Canolfan Lles

Aberteifi

24,294 - 25,545

37 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 14/07/2024