Rydym yn falch o’r ddarpariaeth addysg o safon uchel a ddarperir yn ein hysgolion. Mae gennym 39 ysgol gynradd, 4 ysgol gyfun, un ysgol 3-16 a 2 ysgol 3-19. Mae ein hysgolion yn cynnig ystod o gyfleoedd sy’n amrywio o swyddi staff cynorthwyol, addysgu a swyddi arweinyddol.

Er mwyn adeiladu ar y safonau rhagorol yn ein hysgolion mae angen pobl eithriadol arnom i feithrin ac ysbrydoli ein disgyblion i gyflawni eu huchelgeisiau. Os hoffech chi wneud gwahaniaeth cadarnhaol a chael effaith wirioneddol ar fywydau ein disgyblion, yna addysg yw’r yrfa i chi, a hoffem glywed gennych.

Athro newydd?

Os ydych yn athro newydd sydd am gychwyn eich cyfnod sefydlu fel athro newydd gymhwyso yma yng Nghymru beth am ddod i Geredigion i addysgu mewn un o’n ysgolion? Cewch y cyfleoedd a’r her i fod yr athro gorau y gallech fod. Ysgolion lle gallwch ysbrydoli, creu cyfleoedd ac arwain y disgyblion yr ydych yn addysgu tuag at wir lwyddiant. Fe fydd y cymorth a’r arweiniad mewn ysgolion ynghyd a’r cyfleoedd datblygiad proffesiynol sydd ar gael i athrawon Ceredigion yn eich cefnogi i wireddu hyn.

Mae egwyddorion Cwricwlwm i Gymru yn reiddiol i fywyd nod pob ysgol ym yng Ngheredigion. Wrth gydweithio mewn partneriaethau gyda disgyblion, rhieni, athrawon a staff ysgolion a’r awdurdod lleol rydym yn sicrhau fod y pedwar diben yn cael eu hyrwyddo ym mhob agwedd o fywyd ysgolion y Sir.

Wrth weithio yn agos gyda partneriaethau addysg gynnar athrawon rydym yn sicrhau fod y broses trosglwyddo o fod yn athro o dan hyfforddiant i fod yn athro newydd gymhwyso yn un cefnogol, effeithiol sydd yn cynnig profiadau gwerthfawr ac addysgiadol i bawb.

Swyddi Gwag Cyfredol

Cynorthwyydd Addysgu Lefel 1 – Ysgol Gyfun Penweddig

Ysgol Gyfun Penweddig, Aberystwyth

22,366

30 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 26/06/2024
Cynorthwyydd Addysgu Lefel 3 – Ysgol Gyfun Penweddig

Ysgol Gyfun Penweddig, Aberystwyth

24,294 - 25,545

19.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 26/06/2024
Cynorthwyydd Cyflenwi (Cynorthwyydd Addysgu) Lefel 3 – Ysgol Gyfun Penweddig

Ysgol Gyfun Penweddig, Aberystwyth

24,294 - 25,545

32.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 26/06/2024
Athro/Athrawes (Blwyddyn 3 a 4) – Ysgol Gynradd Gymraeg

Yr Ysgol Gymraeg, Aberystwyth

30,742 - 47,340

32.5 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 26/06/2024
2 x Cynorthwyydd Addysgu Lefel 2 – Ysgol Gynradd Plascrug

Aberystwyth

23,114

32.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 27/06/2024
Athro/Athrawes – Ysgol Gynradd Llanarth

Aberaeron

30,742 - 47,340

13 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 28/06/2024
Cynorthwyydd Addysgu Lefel 2 – Ysgol Bro Teifi

Llandysul

23,114

32.5 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 21/06/2024
Cynorthwyydd Addysgu Lefel 2 – Ysgol Bro Teifi

Llandysul

23,114

32.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 21/06/2024
Cynorthwyydd Addysgu Lefel 2 – Ysgol Bro Teifi

Llandysul

23,114

26 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 21/06/2024
Cynorthwyydd Addysgu Lefel 2 – Ysgol Gynradd Llanarth

Aberaeron

23,114

32.5 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 28/06/2024
3 x Cynorthwyydd Addysgu Lefel 1 – Ysgol Bro Teifi

Llandysul

22,366

30 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 21/06/2024
Athro/Athrawes – Ysgol Dyffryn Aeron

Aberaeron

33,327 - 49,925

32.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 24/06/2024
Athro/Athrawes – Ysgol Gynradd Gatholic Padarn Sant

Aberystwyth

30,742 - 47,340

32.5 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 25/06/2024
Athro/Athrawes – Ysgol Gynradd Llechryd

Aberteifi

30,742 - 47,340

6.5 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 23/06/2024
Athro/Athrawes Dosbarth Meithrin – Ysgol Gynradd Gatholig Padarn Sant

Aberystwyth

30,742 - 47,340

16.3 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 25/06/2024
Cynorthwyydd Addysgu Lefel 1 – Ysgol Bro Teifi

Llandysul

22,366

30 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 21/06/2024
Cynorthwyydd Addysgu Lefel 1 – Ysgol Uwchradd Aberteifi

Aberteifi

22,366

30 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 26/06/2024
Cynorthwyydd Addysgu Lefel 1 – Ysgol Uwchradd Aberteifi

Aberteifi

22,366

30 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 26/06/2024
Cynorthwyydd Lefel 1 – Ysgol Henry Richard

Tregaron

22,366

30 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 25/06/2024
Dirprwy Bennaeth – Ysgol Dyffryn Aeron

Aberaeron

48,012 - 52,985

32.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 24/06/2024
Athro/Athrawes Cyfnod Sylfaen (Dosbarth Meithrin) – Ysgol Gynradd Comins Coch

Aberystwyth

30,742 - 47,340

16.3 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 25/06/2024
Dirprwy Bennaeth – Ysgol Gynradd Plascrug

Ysgol Gynradd Plascrug, Aberystwyth

55,776 - 61,547

32.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 30/06/2024
Swyddog Cynhwysiant Addysg

Aberystwyth

33,024 - 34,834

29.6 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 27/06/2024
HLTA Cefnogi Tiwtora

O fewn Ceredigion

33,024 - 34,834

37 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 23/06/2024
Cynorthwyydd Addysgu Lefel 3 (Nam Clyw)

Aberystwyth

24,294 - 25,545

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 26/06/2024
Addysgwyr Carlam Cymru

Canolfan Rheidol, Aberystwyth

30,742 - 47,340

Achlysurol

Dyddiad Cau: 01/08/2024

Straeon Gweithwyr

Rwyf wedi bod yn ffodus tu hwnt o dderbyn cyngor, anogaeth a chymorth gan fentoriaid ymroddgar a deallus sy’n fy ysbrydoli.

Catryn Lawrence, Pennaeth
Darllenwch y stori lawn