Rydym yn falch o’r ddarpariaeth addysg o safon uchel a ddarperir yn ein hysgolion. Mae gennym 39 ysgol gynradd, 4 ysgol gyfun, un ysgol 3-16 a 2 ysgol 3-19.

Mae ein hysgolion yn cynnig ystod o gyfleoedd sy’n amrywio o swyddi staff cynorthwyol, addysgu a swyddi arweinyddol.

Er mwyn adeiladu ar y safonau rhagorol yn ein hysgolion mae angen pobl eithriadol arnom i feithrin ac ysbrydoli ein disgyblion i gyflawni eu huchelgeisiau.

Os hoffech chi wneud gwahaniaeth cadarnhaol a chael effaith wirioneddol ar fywydau ein disgyblion, yna addysg yw’r yrfa i chi, a hoffem glywed gennych.

Swyddi Gwag Cyfredol

Athro/Athrawes (Gwyddoniaeth) – Ysgol Bro Teifi

Llandysul

27,491 - 42,333

32.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 24/05/2022
Cynorthwyydd Addysgu Lefel 1- Ysgol Bro Teifi

Llandysul

18,333 - 18,516

30 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 25/05/2022
Cynorthwyydd Addysgu Lefel 2 – Ysgol Bro Teifi

Llandysul

19,264

32.5 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 27/05/2022
Athro/Athrawes – Ysgol Gynradd Gymraeg

Aberystwyth

27,491 - 42,333

32.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 23/05/2022
Cynorthwyydd Addysgu Lefel 2 – Ysgol Gynradd Plascrug

Ysgol Gynradd Plascrug, Aberystwyth

19,264

32.5 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 19/05/2022
Technegydd ir Gyfadran Dylunio a Thechnoleg – Ysgol Bro Teifi

Llandysul

19,264

32.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 20/05/2022
Technegydd ir Gyfadran Wyddoniaeth – Ysgol Bro Teifi

Llandysul

19,264

18.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 20/05/2022
Ymgynghorydd Cefnogi Ysgolion

Canolfan Rheidol, Aberystwyth

56,831 - 62,626

18.5 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 29/05/2022
Pennaeth TGCh ac Arweinydd yr AOLE Gwyddoniaeth, DT a TGCh

Llanbedr Pont Steffan

34,631 - 49,473

32.5 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 23/05/2022
Pennaeth yr Adran Gymraeg

Llanbedr Pont Steffan

37,871 - 52,713

32.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 23/05/2022
Athro/Athrawes – Ysgol Gynradd Felinfach

Llanbedr Pont Steffan

27,491 - 42,333

32.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 25/05/2022
Prifathro – Ysgol Gynradd Aberporth

Aberteifi

52,302 - 60,624

32.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 01/06/2022
Athro/Athrawes – Ysgol Gynradd Aberteifi

Aberteifi

27,491 - 42,333

32.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 22/05/2022
Athro/Athrawes (Bioleg) – Ysgol Henry Richard

Tregaron

27,491 - 42,333

32.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 19/05/2022
Cynorthwyydd Addysgu Lefel 2 – Ysgol Gynradd Penllwyn a Phenrhyncoch

Aberystwyth

19,264

32.5 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 26/05/2022
Cynorthwyydd Addysgu Lefel 2 – Ysgol Gynradd Penrhyncoch a Phenllwyn

Aberystwyth

19,264

13 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 26/05/2022
Goruchwyliwr Amser Cinio – Ysgol Gynradd Penllwyn

Aberystwyth

18,333 - 18,516

5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 26/05/2022
Goruchwylydd Clwb Brecwast – Ysgol Gynradd Penllwyn

Aberystwyth

18,333 - 18,516

5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 26/05/2022
Athro/Athrawes Cyflenwi

Within Ceredigion

27,491 - 42,333

Achlysurol

Dyddiad Cau:

Straeon Gweithwyr

Rwyf wedi bod yn ffodus tu hwnt o dderbyn cyngor, anogaeth a chymorth gan fentoriaid ymroddgar a deallus sy’n fy ysbrydoli.

Catryn Lawrence, Pennaeth
Darllenwch y stori lawn