Coronafeirws: Ewch i'n tudalen Cwestiynau Cyffredin Coronafeirws am y wybodaeth diweddaraf.

Rydym yn falch o’r ddarpariaeth addysg o safon uchel a ddarperir yn ein hysgolion. Mae gennym 39 ysgol gynradd, 4 ysgol gyfun, un ysgol 3-16 a 2 ysgol 3-19.

Mae ein hysgolion yn cynnig ystod o gyfleoedd sy’n amrywio o swyddi staff cynorthwyol, addysgu a swyddi arweinyddol.

Er mwyn adeiladu ar y safonau rhagorol yn ein hysgolion mae angen pobl eithriadol arnom i feithrin ac ysbrydoli ein disgyblion i gyflawni eu huchelgeisiau.

Os hoffech chi wneud gwahaniaeth cadarnhaol a chael effaith wirioneddol ar fywydau ein disgyblion, yna addysg yw’r yrfa i chi, a hoffem glywed gennych.

Swyddi Gwag Cyfredol

Cynorthwyydd Addysgu Lefel 1 – Ysgol Gynradd Dyffryn Cledlyn

Llanbedr Pont Steffan

17,842 - 18,198

15 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 01/11/2021
Cynorthwyydd Clwb ar ôl Ysgol – Ysgol Gynradd Cenarth

Aberteifi

18,933

4 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 29/10/2021
Dirprwy Bennaeth – Ysgol Gynradd Llanilar

Aberystwyth

42,934 - 119,248

19.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 05/11/2021
Pennaeth Adran TGCh – Ysgol Bro Pedr

Llanbedr Pont Steffan

32,519 - 47,361

32.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 27/10/2021
Athro / Athrawes (Saesneg) – Ysgol Bro Pedr

Llanbedr Pont Steffan

27,491 - 42,333

32.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 27/10/2021
Cynorthwyydd Addysgu Lefel 2 – Ysgol Bro Teifi

Llandysul

18,933

32.5 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 30/10/2021
Pennaeth UCD

Aberaeron

48,571 - 56,307

32.5 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 31/10/2021
Athro/Athrawes (Cyfnod Allweddol 2) – Ysgol Gynradd Rhos Helyg

Tregaron

27,491 - 42,333

32.5 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 28/10/2021
Cynorthwyydd Addysgu Lefel 1 – Ysgol Bro Teifi

Llandysul

17,842 - 18,198

30 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 01/11/2021
Athro/Athrawes – Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid

Tregaron

27,491 - 42,333

32.5 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 29/10/2021
Cynorthwyydd Addysgu Lefel 1 – Ysgol Gynradd Plascrug

Aberystwyth

17,842 - 18,198

30 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 28/10/2021
Swyddog Adnoddau Dysgu

Aberystwyth

24,982 - 27,041

37 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 28/10/2021
Athro / Athrawes (Cymraeg a Bagloriaeth) – Ysgol Bro Teifi

Llandysul

27,491 - 42,333

26 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 01/11/2021
Cynorthwyydd Addysgu Lefel 1 – Ysgol Gynradd Craig yr Wylfa

Aberystwyth

17,842 - 18,198

14 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 27/10/2021
Cynorthwyydd Addysgu Lefel 2 – Ysgol Gynradd Tal-y-Bont

Aberystwyth

18,933

16.5 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 27/10/2021
Swyddog Marchnata, Noddi a Gwefan – Ysgol Gyfun Penglais

Aberystwyth

20,092 - 21,322

15 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 26/10/2021
Cynorthwyydd Dysgu Lefel 3 Nam ar y Clyw

Aberystwyth

20,092 - 21,322

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 27/10/2021
Swyddog Cynhwysiant Addysg

Canolfan Rheidol, Aberystwyth

28,672 - 30,451

37 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 01/11/2021
Tiwtor Dysgu Gymunedol

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

24,982 - 27,041

Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 24/10/2021
Athro/Athrawes Cyflenwi

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

27,491 - 42,333

Achlysurol

Dyddiad Cau:

Straeon Gweithwyr

Rwyf wedi bod yn ffodus tu hwnt o dderbyn cyngor, anogaeth a chymorth gan fentoriaid ymroddgar a deallus sy’n fy ysbrydoli.

Catryn Lawrence, Pennaeth
Darllenwch y stori lawn