Coronafeirws: Ewch i'n tudalen Cwestiynau Cyffredin Coronafeirws am y wybodaeth diweddaraf.

Gwerthfawrogir sgiliau ariannol da mewn sawl rôl sydd ar gael gyda ni. Fodd bynnag, os hoffech arbenigo yna ein gwasanaeth Cyllid a Chaffael yw’r lle i chi!

Mae’r gweithwyr yn ein gwasanaeth Cyllid a Chaffael yn darparu cymorth hollbwysig i’r sefydliad cyfan. Maent yn sicrhau ein bod yn parhau i fod yn gadarn yn ariannol ac ein bod yn cael y gwerth gorau o’n hadnoddau ariannol.

Mae’r gwasanaeth yn cynnwys y timau allweddol canlynol:
Cyllid Craidd
Caffael a Thaliadau
Refeniw ac Asesiadau a Budd-daliadau Cymorth Treth
Cyllid Gwasanaethau

Mae’r timau hyn yn darparu pob math o swyddi ac felly’n cynnig dilyniant gyrfa gwych.

Swyddi Gwag Cyfredol

Rheolwr Tîm: Contractau a Broceriaeth

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

32,234 - 33,782

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 31/05/2021
Swyddog Caffael Gofal Cymdeithasol

Amryw leoliadau o fewn Ceredigion

22,183 - 24,012

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 19/05/2021