Annett Birkett
Uwch Beiriannydd - Rheoli Llifogydd a Dŵr

'Nid oes dau ddiwrnod byth yr un fath yn fy rôl ac er bod y swydd yn heriol ac yn heriol ar adegau, mae'n rhoi boddhad mawr.'

Fy Stori:

Pan fyddaf yn gwybod fy mod yn helpu i sicrhau bod datblygiadau newydd yn gosod systemau draenio cynaliadwy (SuDS) a bod preswylwyr yn gwneud popeth o fewn eu gallu i ddiogelu eu heiddo eu hunain a chyfyngu ar ddifrod i’n sir hardd, mae’n rhoi ymdeimlad o foddhad personol i mi.