Roy Noble
Warden Cymunedol

Un agwedd ar fy rôl yr wyf wrth fy modd â hi yw cwrdd â phobl

Fy Stori:

Mae’r ffermwyr yr wyf yn ymweld â nhw yn wych, maen nhw’n gwneud i mi deimlo bod croeso i mi bob amser ac maent yn gwerthfawrogi’r gwasanaeth y maent yn ei dderbyn.