Mae Aberystwyth yn dref brifysgol fywiog ac yn gyrchfan glan môr gyda phromenâd a phier. Yn ogystal dyma yw lleoliad y ddrama deledu atmosfferig Y Gwyll.

Mae Aberystwyth yn lleoliad delfrydol i archwilio Llwybr Arfordir Cymru ar hyd Bae Ceredigion. Mae gan y dref a’r ardal ddewis eang o lefydd i aros ac mae gan Aberystwyth raglen flynyddol o ddigwyddiadau diwylliannol a chwaraeon.

Mae Aberystwyth yn gyrchfan siopa ar gyfer ardal eang o Ganolbarth a Gorllewin Cymru, felly mae nifer o siopau cadwyn manwerthu mawr naill ai yng nghanol y dref neu gerllaw. Ond y gwir bleser o siopa yn Aberystwyth yw’r siopau annibynnol niferus ac amrywiol a’r Farchnad Ffermwyr, a gydnabyddir yn un o’r rhai gorau yn y DU.

Does dim curo’r dewis o lefydd i fwyta yn Aberystwyth gyda chaffis, tafarndai a bwytai sydd yn cynnig cinio a byrbrydau yn ystod y dydd. Neu beth am dretio’ch hunan   gyda’r nos yn un o fwytai Aberystwyth – mae rhywbeth at ddant pawb,  gan gynnwys bwyd môr a physgod a sglodion traddodiadol, tapas Sbaeneg, bwyd Eidalaidd, Groegaidd neu Asiaidd, neu mwynhewch y dewis ar fwydlenni’r gwestai a’r bwytai ar lan y môr sy’n cynnig bwydydd Cymreig modern.

Swyddi Gwag Cyfredol

Cynorthwyydd Addysgu Lefel 3 – Ysgol Gyfun Penweddig

Ysgol Gyfun Penweddig, Aberystwyth

24,294 - 25,545

26 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 23/07/2024
Swyddog Adnoddau Dynol

Aberystwyth

36,648 - 42,403

37 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 01/08/2024
Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm Anableddau

Canolfan Rheidol, Aberystwyth

33,024 - 38,223

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 06/08/2024
Gweithiwr Gofal a Chymorth Lefel 3 – Cymorth Estynedig

Canolfan Rheidol, Aberystwyth

26,421 - 28,282

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 06/08/2024
3 x Cynorthwyydd Cyfrifeg

Canolfan Rheidol, Aberystwyth

29,269 - 31,364

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 31/07/2024
Glanhawr/aig – Canolfan Teulu

Aberystwyth

22,366

6.3 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 29/07/2024
Cynorthwyydd Creche/Gweithiwr Chwarae (Wrth Gefn)

Aberystwyth

22,366

Achlysurol

Dyddiad Cau: 29/07/2024
Glanhawr/aig – Canolfan Rheidol

Canolfan Rheidol, Aberystwyth

22,366

10 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 29/07/2024
Gweithredwr y Tiroedd Lefel 3

Aberystwyth

24,294 - 25,545

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 29/07/2024
Gweithiwr Achos Ffoaduriaid

Aberystwyth

29,269 - 31,364

18.5 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 26/07/2024
Gweithiwr Gofal a Chymorth Lefel 2 (nos) – Cartref Gofal Preswyl Tregerddan

Aberystwyth

23,500 - 23,893

18.4 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 26/07/2024
Swyddog Hyfforddi Corfforaethol

Canolfan Rheidol, Aberystwyth

36,648 - 38,223

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 28/07/2024
Gweithiwr Gofal a Chymorth Lefel 3 – Cartref Gofal Preswyl Tregerddan

Aberystwyth

26,421 - 28,282

24 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 25/07/2024
Swydd Clerc y Llywodraethwyr – Ysgol Gyfun Penweddig

Ysgol Gyfun Penweddig, Aberystwyth

23,500 - 23,893

10 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 23/07/2024
Rheolwr Corfforaethol – Gwasanaeth Cyfrifeg

Canolfan Rheidol, Aberystwyth

59,904 - 62,243

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 28/07/2024
Gweithiwr Cymorth a Gofal Lefel 3 – Cartref Gofal Preswyl Hafan y Waun (21 awr)

Hafan y Waun, Aberystwyth

26,421 - 28,282

21 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 09/08/2024
Addysgwyr Carlam Cymru

Canolfan Rheidol, Aberystwyth

30,742 - 47,340

Achlysurol

Dyddiad Cau: 01/08/2024