Coronafeirws: Ewch i'n tudalen Cwestiynau Cyffredin Coronafeirws am y wybodaeth diweddaraf.

Gwaith Cynnal a Chadw: Ar Ddydd Gwener 6 Tachwedd 2020 ni fydd y broses ymgeisio am swydd ar gael oherwydd gwaith cynnal a chadw arferol. Rhagwelwn y bydd y system yn dychwelyd tua 2yp.

Aberteifi yw’r porth hanesyddol i Geredigion o’r de-orllewin. Aberteifi oedd tref sirol Ceredigion am sawl canrif, a heddiw mae’n gwasanaethu ardal eang o dde Ceredigion a gogledd Sir Benfro

Mae gan Aberteifi ddiwylliant gelf gyfoes fywiog, gyda theatrau ac orielau a llu o ddigwyddiadau lliwgar, siopau diddorol mewn marchnadoedd a siopau annibynnol a dewis gwych o gaffis, tafarndai a bwytai.