Aberteifi yw’r porth hanesyddol i Geredigion o’r de-orllewin. Aberteifi oedd tref sirol Ceredigion am sawl canrif, a heddiw mae’n gwasanaethu ardal eang o dde Ceredigion a gogledd Sir Benfro

Mae gan Aberteifi ddiwylliant gelf gyfoes fywiog, gyda theatrau ac orielau a llu o ddigwyddiadau lliwgar, siopau diddorol mewn marchnadoedd a siopau annibynnol a dewis gwych o gaffis, tafarndai a bwytai.