Yn hanesyddol, Llandysul oedd canolbwynt diwydiant gwlân Cymru, lle cyflogid miloedd o bobl yn ystod y chwyldro diwydiannol – yn wehyddion, nyddwyr, lliwyr, gweuwyr, llieinwyr a theilwriaid. Yr adeilad hynaf yn y dref fechan hon yw Eglwys Sant Tysul, sy’n dyddio’n ôl i’r 13eg ganrif.

Mae afon Teifi yn Llandysul yn enwog drwy’r byd fel lle i bysgota am frithyll, sewin ac eogiaid. Mae’r afon hefyd yn ganolfan canŵio dŵr gwyn mewn dyfroedd geirwon ac mae’r clwb canŵio lleol yn cynnig cyrsiau canŵio.​​  Yn ogystal, mae Llandysul yn dref ‘Croeso i Gerddwyr’ hefyd a’r ardal o gwmpas yn cynnig llwybrau cerdded bendigedig i’w dilyn.

Swyddi Gwag Cyfredol

Athro/Athrawes (Hanes) – Ysgol Bro Teifi

Llandysul

30,742 - 47,340

26 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 27/05/2024
Athro/Athrawes (Mathemateg & Rhifedd) – Ysgol Bro Teifi

Llandysul

30,742 - 47,340

32.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 27/05/2024
Swyddog Strydlun

Depo Penrhos, Llandysul

29,269 - 31,364

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 12/06/2024
Athro/Athrawes – Ysgol Gynradd T.Llew Jones

Llandysul

30,742 - 47,340

32.5 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 05/06/2024
Gweithiwr Amgylchedd 3 (Gyrrwr CNT)

Depo Penrhos, Llandysul

24,294 - 25,545

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 05/06/2024
2 x Gweithiwr Ffordd 2

Depo Penrhos, Llandysul

24,294 - 25,545

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 04/06/2024