Nodweddion
Man Gwefru Cerbydau
Parcio Cyhoeddus
Parcio Diogel
Storio Beiciau
Prif Lwybr Bws
Cyfleusterau Newid
Mynediad i'r Anabl
Gorsaf Dren
Cyfeiriad

Rhodfa Padarn, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3UE

Mae Canolfan Rheidol, ein swyddfa yn Aberystwyth, yn adeilad sydd wedi ennill gwobrau. Mae’r cyfleusterau yng Nghanolfan Rheidol yn wych. Gyda’i ddyluniad cynllun agored, mae’n darparu man rhagorol ar gyfer cydweithio. Os ydych am fwynhau rhywfaint o weithgaredd yn ystod eich egwyl ginio, prin yw’r swyddfeydd gyda champfeydd, llwybrau beicio, afon neu draeth sydd o fewn pellter cerdded. Ar ôl i chi ddychwelyd o’ch gweithgaredd mae yna gyfleusterau newid a chawod i chi eu defnyddio.

At ei gilydd gyda’i ddyluniad modern, golau a chynhwysol mae Canolfan Rheidol yn lle gwych i weithio.

Swyddi Gwag Cyfredol

3 x Cynorthwyydd Cyfrifeg

Canolfan Rheidol, Aberystwyth

29,269 - 31,364

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 31/07/2024
Swyddog Opsiynau Tai (Cyswllt Sector Rhentu Preifat)

Canolfan Rheidol, Aberystwyth

29,269 - 31,364

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 31/07/2024
Glanhawr/aig – Canolfan Rheidol

Canolfan Rheidol, Aberystwyth

22,366

10 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 29/07/2024
Swyddog Hyfforddi Corfforaethol

Canolfan Rheidol, Aberystwyth

36,648 - 38,223

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 28/07/2024
Rheolwr Corfforaethol: Gwasanaeth Cyfrifeg

Canolfan Rheidol, Aberystwyth

59,904 - 62,243

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 28/07/2024
Addysgwyr Carlam Cymru

Canolfan Rheidol, Aberystwyth

30,742 - 47,340

Achlysurol

Dyddiad Cau: 01/08/2024

Aberystwyth

Mae Aberystwyth yn dref brifysgol fywiog ac yn gyrchfan glan môr gyda phromenâd a phier. Yn ogystal dyma yw lleoliad y ddrama deledu atmosfferig Y Gwyll. Mae Aberystwyth yn lleoliad delfrydol i archwilio Llwybr Arfordir Cymru ar hyd Bae Cere...

Gweld mwy