Nodweddion
Parcio Cyhoeddus
Storio Beiciau
Prif Lwybr Bws
Cyfleusterau Newid
Mynediad i'r Anabl
Cyfeiriad

Aberystwyth Glanyrafon Industrial Estate, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3JQ

Glan yr Afon yw ein depo gogleddol, wedi’i leoli ar Ystâd Ddiwydiannol Glan yr Afon ar gyrion Aberystwyth. Mae Glan yr Afon yn gartref i dros 100 o staff yn amrywio o staff clerigol a gweinyddol i aelodau o’n timau cynnal a chadw trafnidiaeth.

Aberystwyth

Mae Aberystwyth yn dref brifysgol fywiog ac yn gyrchfan glan môr gyda phromenâd a phier. Yn ogystal dyma yw lleoliad y ddrama deledu atmosfferig Y Gwyll. Mae Aberystwyth yn lleoliad delfrydol i archwilio Llwybr Arfordir Cymru ar hyd Bae Cere...

Gweld mwy