Ein Gweledigaeth

Rydym yn falch iawn o'n hanes o ddarparu gwasanaethau diogel, effeithlon ac effeithiol o ansawdd uchel i drigolion Ceredigion.

Ein Gweledigaeth

Ein gweledigaeth barhaus yw parhau i wella lles cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol.

Fel rhan o wireddu’r weledigaeth hon, rydym wedi gosod y 4 nod canlynol:

Hybu’r Economi
  Buddsoddi mewn Dyfodol Pobl
  Galluogi Gwydnwch Unigol a Theulu
  Hyrwyddo Gwytnwch Amgylcheddol a Chymunedol

Mae pob aelod o dîm Ceredigion yn gwneud cyfraniad pwysig at wireddu’r weledigaeth hon.