Nodweddion
Man Gwefru Cerbydau
Parcio Cyhoeddus
Storio Beiciau
Prif Lwybr Bws
Cyfleusterau Newid
Mynediad i'r Anabl
Cyfeiriad

Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0PA

Penmorfa yw ein swyddfa fwyaf canolog, dyma lle mae ein Prif Weithredwr a’n Cynghorwyr wedi’i leoli.  Dyma ein canolfan strategol a democrataidd.

Tafliad carreg i ffwrdd o’r traeth, mae gan Benmorfa olygfa ysblennydd o’r bae, ac mae rheini sy’n cael tamaid i’w fwyta yn y ffreutur yn cael y pleser o’i fwynhau.  Mae Penmorfa yn adeilad modern ac felly gyda’r cyfleusterau a ddisgwylir gan swyddfa o’r fath.

Swyddi Gwag Cyfredol

Cynorthwyydd Gwaith Cymdeithasol – Lles Meddyliol?

Penmorfa, Aberaeron

29,269 - 31,364

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 07/07/2024
3 x Gweithiwr Cymorth a Gofal – Lefel 2 – Llety Diogel i Blant

Penmorfa, Aberaeron

24,294 - 25,545

30 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 30/06/2024
3 x Rheolwr Cynorthwyol – Llety Diogel i Blant

Penmorfa, Aberaeron

33,024 - 34,834

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 30/06/2024
4 x Gweithiwr Cymorth a Gofal Wrth gefn – Lefel 2 – Llety Diogel i Blant

Penmorfa, Aberaeron

24,294 - 25,545

Achlysurol

Dyddiad Cau: 30/06/2024
6 x Gweithiwr Cymorth a Gofal – Lefel 2 – Llety Diogel i Blant

Penmorfa, Aberaeron

24,294 - 25,545

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 30/06/2024
6 x Gweithiwr Cymorth a Gofal – Lefel 3 – Llety Diogel i Blant

Penmorfa, Aberaeron

26,421 - 28,282

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 30/06/2024
8 xGweithiwr Cymorth a Gofal – Lefel 2 – Llety Diogel i Blant

Penmorfa, Aberaeron

24,294 - 25,545

20 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 30/06/2024
9 x Gweithiwr Gofal a Chymorth – Lefel 3 – Llety Diogel i Blant

Penmorfa, Aberaeron

26,421 - 28,282

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 30/06/2024
Rheolwr Datblygu Prosiect

Penmorfa, Aberaeron

40,221 - 42,403

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 02/07/2024
Swyddog Asedau Cynorthwyol

Penmorfa, Aberaeron

29,269 - 31,364

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 01/07/2024
Cyfieithydd

Penmorfa, Aberaeron

36,648 - 38,223

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 19/06/2024
Rheolwr Tîm – Gwasanaethau Maethu

Penmorfa, Aberaeron

47,420 - 49,498

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 20/06/2024
Uwch Ymarferydd – Gwasanaethau Asesu a Brysbennu Integredig

Penmorfa, Aberaeron

40,221 - 42,403

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 14/07/2024
Peiriannydd Cynorthwyol (Asedau a Dylunio) Adeileddau

Penmorfa, Aberaeron

29,269 - 34,834

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 20/06/2024
Peiriannydd Cynorthwyol (Asedau a Dylunio) Cynnal a Chadw

Penmorfa, Aberaeron

29,269 - 34,834

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 20/06/2024
Uwch Beiriannydd (Asedau a Dylunio)

Penmorfa, Aberaeron

40,221 - 42,403

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 18/07/2024
Uwch Beiriannydd (Strwythurau ac Asedau)

Penmorfa, Aberaeron

40,221 - 42,403

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 18/07/2024
2 x Swyddog Adolygu Annibynnol: Diogelu

Penmorfa, Aberaeron

43,421 - 45,441

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 24/06/2024
2 x Uwch Ymarferydd – Gofal wedi’i Gynllunio (Plant a Phobl ifanc)

Penmorfa, Aberaeron

40,221 - 42,403

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 23/06/2024

Aberaeron

Mae Aberaeron yn dref harbwr brydferth ac mae'n un o gyrchfannau gwyliau mwyaf poblogaidd Ceredigion gyda llefydd poblogaidd i aros a bwyta.

Gweld mwy