Mae Aberaeron yn dref harbwr brydferth ac mae’n un o gyrchfannau gwyliau mwyaf poblogaidd Ceredigion gyda llefydd poblogaidd i aros a bwyta.

Mae gan Aberaeron ddewis da o siopau annibynnol sy’n gwerthu crefftau, dillad, a chynnyrch lleol gwych, o bysgod ffres i hufen iâ blasus.

 

Swyddi Gwag Cyfredol

Cynorthwyydd Derbyniadau

Penmorfa, Aberaeron

24,294 - 25,545

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 12/06/2024
Glanhawr/aig Ysgol – Ysgol Gyfun Aberaeron

Aberaeron

22,366

15 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 09/06/2024
Rheolwr Tîm – Gwella Ansawdd a Gwasanaethau

Penmorfa, Aberaeron

47,420 - 49,498

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 12/06/2024
Swyddog Cefnogi Ysgol – Ysgol Gyfun Aberaeron

Aberaeron

23,114

32.5 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 04/06/2024
Cynorthwyydd Clwb Brecwast – Ysgol Gynradd Llannon

Aberaeron

22,366

5 awr / Dros Dro

Dyddiad Cau: 31/05/2024
Uwch Ymarferydd – Gwasanaethau Asesu a Brysbennu Integredig

Penmorfa, Aberaeron

40,221 - 42,403

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 04/06/2024
2 x Uwch Ymarferydd Therapydd Galwedigaethol

Aberaeron

40,221 - 42,403

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 31/05/2024
Peiriannydd Cynorthwyol (Asedau a Dylunio) Adeileddau

Penmorfa, Aberaeron

29,269 - 34,834

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 20/06/2024
Peiriannydd Cynorthwyol (Asedau a Dylunio) Cynnal a Chadw

Penmorfa, Aberaeron

29,269 - 34,834

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 20/06/2024
Uwch Beiriannydd (Asedau a Dylunio)

Penmorfa, Aberaeron

40,221 - 42,403

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 20/06/2024
Uwch Beiriannydd (Strwythurau ac Asedau)

Penmorfa, Aberaeron

40,221 - 42,403

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 20/06/2024
Glanhawr/aig – Ysgolion Gynradd (Llanarth)

Aberaeron

22,366

10 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 01/06/2024

Mewnol yn unig

Swyddog Cymorth i Wasanaethau

Penmorfa, Aberaeron

23,500 - 23,893

37 awr / Cyfnod Penodedig

Dyddiad Cau: 23/05/2024
2 x Swyddog Adolygu Annibynnol: Diogelu

Penmorfa, Aberaeron

43,421 - 45,441

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 24/06/2024
2 x Gweithiwr Cymdeithasol – Gwasanaethau Uniongyrchol: Maethu

Aberaeron

33,024 - 38,223

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 30/05/2024
2 x Uwch Ymarferydd – Gofal wedi’i Gynllunio (Plant a Phobl ifanc)

Penmorfa, Aberaeron

40,221 - 42,403

37 awr / Parhaol

Dyddiad Cau: 23/06/2024